спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

спеціальність 053 Психологія

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціальність 125 Кібербезпека

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціальність 223 Медсестринство

спеціальність 229 Громадське здоров'я

спеціальність 071 Облік і оподаткування

спеціальність 081 Право

спеціальність 113 Прикладна математика

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

спеціальність 221 Стоматологія

спеціальність 051 Економіка

спеціальність 091 Біологія

  • ОНП Біологія
    відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

спеціальність 222 Медицина

  • ОНП Медицина
    відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua