• спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності
  ОПП Менеджмент соціокультурної діяльності
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію
 • спеціальність 053 Психологія
  ОПП Психологія
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію
 • спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
  ОПП Банківська справа
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію
 • спеціальність 125 Кібербезпека
  ОПП Кібербезпека
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію
 • спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  ОПП Електротехнічні системи електроспоживання
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

 • спеціальність 051 Економіка
  ОНП Економіка
  відомості про самооцінювання ОП, програма візиту, звіт експертної групи, експертний висновок ГЕР, рішення НАЗЯВО про акредитацію ОП, сертифікат про акредитацію

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua