спеціальність 014 Середня освіта (Фізика)

спеціальність 017 Фізична культура і спорт

спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

спеціальність 032 Історія та археологія

спеціальність 053 Психологія

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціальність 101 Екологія

спеціальність 125 Кібербезпека

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціальність 172 Телекомунікації та радіотехніка (Електронні комунікації та радіотехніка)

спеціальність 223 Медсестринство

спеціальність 229 Громадське здоров'я

спеціальність 071 Облік і оподаткування

спеціальність 081 Право

спеціальність 113 Прикладна математика

спеціальність 131 Прикладна механіка

спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

спеціальність 144 Теплоенергетика

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

спеціальність 221 Стоматологія

спеціальність 222 Медицина

спеціальність 229 Громадське здоров'я

спеціальність 051 Економіка

спеціальність 061 Журналістика

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

спеціальність 073 Менеджмент

спеціальність 081 Право

спеціальність 091 Біологія

спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали

спеціальність 122 Комп'ютерні науки

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища

спеціальність 221 Стоматологія

спеціальність 222 Медицина

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]