Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін здійснюється відповідно до Положення про організацію оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Таке опитування є формою участі студентів у системі забезпечення якості освіти та реалізації принципу «студентоцентрованого навчання»!

Опитування здобувачів вищої освіти є АНОНІМНИМ.

Опитування студентів проводиться після закінчення кожного модуля, однак підведення підсумків за результатами анкетування відбувається ПІСЛЯ завершення екзаменаційної (зимової, літньої) сесії. Результати опитування доводяться до викладача через його Особистий кабінет, завідувача кафедри, директора/декана, проректора і ректора.

Результати опитування здобувачів вищої освіти враховується при:

  • формуванні рейтингу викладачів, кафедр, інститутів/факультетів;
  • підведенні підсумків за конкурсом «Кращий викладач»;
  • заохоченні викладачів з високими рейтинговими балами за результатами анкетування;
  • визначенні викладачів, яким першочергово необхідно пройти підвищення кваліфікації, у разі якщо вони отримали низькі бали за Вашою оцінкою;
  • вирішенні питання щодо продовження трудових відносин з науково-педагогічним працівником та визначенні терміну контракту.

Щоб пройти анкетування необхідно:

  • зареєструватися в Особистому кабінеті студента СумДУ;
  • по закінченню вивчення навчальної дисципліни (за циклом, модулем, семестром) в Особистий кабінет студента в зазначений термін надається ключ доступу в систему анкетування.
  • заповнити анкету в кабінеті або за посиланням anketa.sumdu.edu.ua, зазначивши ключ доступу.

Результати оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності:

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]