За грантовою програмою від польського фонду Інтермаріум Сумський державний університет безкоштовно отримав освітню ліцензію на програмне забезпечення FlexSim для 20 робочих місць. Сумський державний університет серед користувачів FlexSim є третім українським університетом після Національного університету “Львівська політехніка” і Національного університету водного та екологічного машинобудування у місті Рівне.

FlexSim – програмний продукт, призначений для моделювання та аналізу складних процесів та систем.

Чим викликана необхідність впровадження такого програмного забезпечення у навчальний процес університету? Відповідь на це запитання можна знайти, проаналізувавши стан виробничих систем.

Пройдіться по сучасному виробництву. Зверніть увагу на те, скільки предметів знаходяться в очікуванні операцій обробки. Помножте цю кількість на кількість обладнання та уявіть загальний об’єм незавершеного виробництва. Оцініть наявність транспортних засобів та машин, що простоюють. Ця виробнича ситуація не відповідає тій, яка повинна бути в активному русі та у боротьбі за отримання прибутку. Простої обладнання, незавершене виробництво призводять до підвищення тривалості виробничого циклу, зниження продуктивності роботи виробничих систем та підвищення грошових витрат підприємства.

Для вирішення цих задач спеціалісти та експерти, як правило, використовують програми MS Excel, MS Project, будують аналітичні розрахунки. Але не завжди ці розрахунки є точними, оскільки виробничі системи мають дуже складні взаємозв’язки. Складність зумовлена тим, що виробничі та сервісні операції знаходяться під впливом випадкових факторів, протікають в умовах мінливості та невизначеності. Тому, особи, які приймають рішення на виробництві, повинні використовувати комп’ютерні моделі складних процесів та систем. В таку модель можна вносити зміни – змінювати структуру системи, режим роботи її ресурсів та прогнозувати поведінку. При цьому всі експерименти над моделлю виконуються у програмному середовищі, окремо від реальної системи, а тому не пов’язані ні з якими ризиками.

Програмний продукт FlexSim, що забезпечений потужними засобами візуалізації, 2D і 3D графікою надає аналітикам виробничих систем безризикове середовище для побудови та проведення експериментів над моделями. FlexSim можна застосувати для будь-яких систем, включаючи дискретне та непереривне виробництво, всі сфери транспорту та логістики, будівництво, охорону здоров'я, сферу послуг (послуги громадського харчування, ресторани, торгівельні точки та багато іншого). Використовуючи даний програмний продукт, користувачі мають можливість створювати робочі імітаційні моделі об’єктів та використовувати їх у якості інструмента для підтримки прийняття рішень.

У сучасних умовах, що вимагають застосування компетентнісного підходу до професійної підготовки випускників, впровадження такої програмної системи у навчальний процес має велике значення. Викладачі СумДУ, що використовують програму FlexSim у межах своїх навчальних курсів зазначають: «З’являється можливість удосконалювати процес навчання завдяки використанню завдань, що містять практичні кейси, залучати студентів до роботи над реальними задачами, виконувати проекти, актуальні для місцевих організацій та досягти основного кінцевого результату – сформувати у випускників готовність самостійно вирішувати професійні задачі різної складності».

Для студентів відкривається можливість проходити практику та стажування на підприємствах, виконувати тематичні дослідження та працювати над дипломними роботами, що містять практичні аспекти, брати участь у програмах академічної мобільності. Випускник, який володіє сучасними комп’ютерними технологіями, який здатен виявити «вузькі місця» у роботі організацій та пропонувати можливі шляхи вирішення проблем, завжди буде затребуваний як у нашому Сумському регіоні так і за його межами.

На сьогоднішній день виробничі системи України переживають складний період падіння продуктивності. Організації потребують удосконалення та оптимізації виробничих процесів. У таких умовах велике значення для України має співробітництво з Європейськими державами, що гарантує проведення спільних проектів, направлених на практичне впровадження сучасних комп’ютерних технологій.

Для довідки. Польський Фонд InterMarium (http://intermarium.org.pl/) створений у 2018 році. Серед основних цілей Фонду: просування концепцій, інноваційних методів управління, направлених на покращення продуктів, процесів і послуг, включаючи Індустрію 4.0, комп'ютерне моделювання, 3D візуалізацію, віртуальну реальність. Розвиток співпраці в освітньому, науковому та економічному середовищі між країнами Балтійсько-Чорноморського регіону.

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua