Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м.)
усього у тому числі
власних орендованих зданих у оренду
1. Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
37218,0 37218,0 0 0
1.1 приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 20587,1 20587,1 0 0
1.2 комп’ютерні лабораторії 4107,1 4107,1 0 0
1.3 спортивні зали 12523,8 12523,8 0 0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9512,7 9512,7 0 0
3. Службові приміщення 41047,53 41047,53 0 0
4. Бібліотека,
у тому числі читальні зали
4549,1
1813,9
4549,1
1813,9
0 0
5. Гуртожитки 16811,2 16811,2 0 0
6. Їдальні, буфети 4238,1 4238,1 0 0
7. Медичні пункти 122,2 122,2 0 0
8. Інші 78075,67 78075,67 0 0
Всього 191574,5 191574,5 0 0

 

Зведені відомості виконання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення від нормативного
1. Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення освітнього процесу (кв. метрів на одну особу з урахуванням ліцензованих обсягів) 2,4 3,6 +1,2
2. Забезпеченість закладу освіти приміщеннями для здійснення освітнього процесу (кв. метрів) 2000 37218,0 +35218,0
3. Забезпеченість мультимедійним обладнанням навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 25 66 +41
4. Забезпеченість безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення +  + відповідає 
5. Забезпеченість навчальними аудиторіями, лабораторіями, майстернями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, спортивними залами та спортивними майданчиками необхідними для виконання освітніх програм + + відповідає
6. Забезпеченість медичним пунктом, бібліотекою з читальним залом, актовим чи концертним залом, пунктом харчування + + відповідає
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua