Д 55.051.01 доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:

 • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

Голова спецради - д.е.н., професор,  професор кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Мішенін Євген Васильович , спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва Скляр Ірина Дмитрівна, спеціальність 08.00.06.

Телефон +38 0542 687844, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.01 – по 21.12.2019 р.

Д 55.051.02 доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями:

 • 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем;
 • 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Голова спецради – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи Чорноус Анатолій Миколайович, спеціальність 01.04.07.

Вчений секретар – д.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Шкурдода Юрій Олексійович, спеціальність 01.04.01.

Телефон +38 0542 335612, +38 0542 687751, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 – по 31.12.2020 р.

К 55.051.03 кандидата технічних наук за спеціальностями:

 • 05.02.09 – динаміка та міцність машин;
 • 05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати.

Голова спецради – д.т.н., професор, професор кафедри загальної механіки та динаміки машин Марцинковський Володимир Альбінович, спеціальність 05.05.17.

Вчений секретар – к.т.н., доцент, доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин Савченко Євген Миколайович, спеціальність 05.05.17.

Телефон +38 0542 333594, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 – по 21.12.2019 р.

Д 55.051.04 доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю:

 • 05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології;
 • 21.06.01 - екологічна безпека.

Голова спецради - д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології Пляцук Леонід Дмитрович, спеціальності 05.17.08.

Вчений секретар - к.т.н., ст. викладач кафедри прикладної екології Аблєєва Ірина Юріївна, спеціальність 21.06.01.

Телефон +38 0542 331205, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.04 – по 23.10.2020 р.

Д 55.051.05 доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями:

 • 14.03.01 – нормальна анатомія;
 • 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Голова спецради – д.мед.н., професор, професор кафедри морфології Сікора Віталій Зіновійович, спеціальність 14.03.01.

Вчений секретар – к.мед.н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Погорєлова Оксана Сергіївна, спеціальність 14.03.01.

Телефон +38 0542 661761, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 – по 31.12.2020 р.

Д 55.051.06 доктора (кандидата) економічних наук, за спеціальністю:

 • 08.00.03 - економіка та управління національним господарством;
 • 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Голова спецради – д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики Лєонов Сергій Вячеславович, спеціальність 08.00.08.  

Вчений секретар – д.е.н., професор, професор кафедри фінансів і підприємництва Гриценко Лариса Леонідівна, спеціальність 08.00.03

Телефон +38 0542 665129, email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 – по 31.12.2019 р.

Д 55.051.07 доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю:

 • 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Голова спецради – д.ю.н., професор, директор навчально-наукового інституту права  Куліш Анатолій Миколайович, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар – д.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Рєзнік Олег Миколайович, спеціальність 12.00.07.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.07– по 31.12.2020 р.

Телефон +38 0542 665127,  email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..ua

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua