Наказ МОН України №287 від 25.02.2020 року про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії

Здобувач ступеня доктора філософії: Андрійченко Надія Сергіївна

Спеціальність: 081 Право

Тема дисертації:

Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб`єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.051.001:

Голова ради:

Гаруст Юрій Віталійович, д.ю.н. (спеціальність захисту 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету МОН України

Рецензенти:

 1. Пахомов Володимир Васильович, д.ю.н. (спеціальність захисту 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства Сумського державного університету МОН України
 2. Логвиненко Микола Іванович, к.ю.н. (спеціальність захисту 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету МОН України

Опоненти:

 1. Журавльов Дмитро Володимирович, д.ю.н. (спеціальність захисту 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), професор, перший заступник директора інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України
 2. Косиця Ольга Олексіївна, д.ю.н. (спеціальність захисту 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право), професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Дата прийняття дисертації до розгляду: 27.02.2020 року

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 03 червня 2020 р. о 10.00,

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

Документи:

 1. Анотація дисертації
 2. Дисертація
 3. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
 4. Відгук опонента Журавльова Д.В.
 5. Відгук опонента Косиці О.О.
 6. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії
 7. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua