ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2022 рік


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2021 рік


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2020 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2016-2020 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2019 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2015-2019 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2018 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2015-2018 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2017 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2014-2017 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2016 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2013-2016 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2015 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2012-2015 рр.


Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників СумДУ, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій станом на 31 грудня 2022 року

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua