ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2019 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2015-2019 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2018 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2015-2018 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2017 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2014-2017 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2016 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2013-2016 рр.


ІНФОРМАЦІЯ про наукову та науково-технічну діяльність за 2015 рік

ПОКАЗНИКИ наукової та науково-технічної діяльності за 2012-2015 рр.


Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників СумДУ, які мають не менше п'яти наукових публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus та Web of Science Core Collection станом на 31.12.2019 р.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua