Управління міжнародного співробітництва (УМC) є координуючим структурним підрозділом СумДУ, створеним для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність управління виконується за основними напрямками:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями;
 • участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів;
 • організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 • прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав.

 

Кириченко Костянтин Іванович
начальник управління міжнародного співробітництва

 

Структура управління міжнародного співробітництва

Функціональними обов’язками групи загальноорганізаційного забезпечення та міжнародного протоколу є:

 • супровід оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік та моніторинг їх реалізації;
 • супровід оформлення закордонних відряджень, організаційні та загально-представницькі функції під час прийомів іноземних фахівців та делегацій;
 • супровід офіційного листування з іноземними партнерами, представництвами іноземних країн; надання відповідної допомоги структурним підрозділам університету;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності СумДУ;
 • завірення відповідності перекладу документів, що стосуються міжнародної діяльності університету;
 • надання додаткових платних послуг, пов’язаних з процедурою виїзду за кордон та інших за профілем діяльності документів.

Функціональними обов’язками групи супроводження грантових програм є:

 • сприяння пошуку міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями-грантодавцями;
 • сприяння залученню структурних підрозділів та співробітників університету до участі в міжнародних грантових програмах;
 • облік грантових заявок, які подаються та проєктів, які виконуються в університеті; а також їх моніторинг та контроль виконання;
 • допомога співробітникам та особам, що навчаються, у формуванні проєктних пропозицій та заявок, надання консультацій з цих питань;
 • проведення презентаційних заходів щодо умов участі в грантових програмах для співробітників та осіб, що навчаються в університету;
 • забезпечення представництва університету на вебсайтах міжнародних грантових програм, вебсайтах проєктів за участі СумДУ;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Функціональними обов’язками групи міжнародних програм академічної мобільності є:

 • координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними університетами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності; оформлення відповідних документів, угод;
 • організаційний супровід програм міжнародного наукового академічного обміну за участі професорсько-викладацьким складу; програм «включеного навчання», «паралельного навчання», «подвійних дипломів», «спільного ступеню»; короткотермінового навчання студентів за кордоном,навчання студентів та аспірантів в літніх академіях; навчальної або виробничої практики;
 • формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності; ведення обліку учасників міжнародних програм академічного обміну;
 • залучення різноманітних зовнішніх джерел фінансування для проведення заходів, пов’язаних з участю співробітників та осіб, що навчаються, у програмах міжнародного академічного обміну;
 • проведення спільно зі студентською агенцією з питань міжнародної співпраці презентацій, семінарів та інших заходів щодо можливостей участі у міжнародних програмах академічних обмінів; індивідуальна робота зі студентами університету та надання консультацій;
 • організація курсів вивчення іноземної мови з метою підготовки до міжнародних мовних іспитів (TOEFL, IELTS, DaFтощо), семінарів, тренінгів з оформлення пакету документів та інших заходів для підготовки осіб, що навчаються та співробітників університету до участі у програмах обміну;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Функціональними обов’язками Групи організації міжнародного академічного співробітництва є:

 • сприяння підвищенню міжнародної академічної мобільності студентів університету до європейського рівня шляхом;
 • організація впровадження та поширення в інститутах, факультетах та кафедрах результатів, досягнутих при виконанні міжнародних проектів освітнього спрямування: сучасних навчальних технологій, новітніх методик та кращих закордонних практик тощо; використання можливостей таких проектів для налагодження академічної мобільності студентів та викладачів;
 • організаційні заходи з розвитку потенціалу кафедр щодо розуміння та використання технологій міжнародної академічної мобільності та проектів, що сприяють вдосконаленню освітньої діяльності;
 • ініціювання, консультування та допомога інститутам, факультетам, кафедрам з підготовки відповідних пропозицій закордонним партнерам, у т. ч. заявок на грантові проекти освітньої тематики;
 • координація роботи факультетів, інститутів та кафедр по супроводженню програм   міжнародної академічної мобільності;
 • керівництво роботою щодо організаційного та методичного супроводження реалізації програм міжнародної академічної мобільності;
 • контактування з партнерами з приводу практичних аспектів реалізації програм міжнародної академічної мобільності;
 • організація розробки навчальних планів та програм для контингенту студентів, які навчаються за програмами академічної мобільності;
 • впровадження технологій визнання та трансферу академічних результатів, отриманих студентами, що навчаються за програмами академічної мобільності;
 • поточний контроль за станом виконання програм міжнародної академічної мобільності, аналіз активності участі учасників освітнього процесу у програмах міжнародної академічної мобільності.

Костюченко Надія Миколаївна,
керівник групи
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Красуля Алла Вікторівна,
заступник керівника групи
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основними завданнями та функціями Студентської агенції з академічної мобільності є:

 • інформування студентів усіх спеціальностей щодо можливостей академічної мобільності, насамперед ініціативної;
 • надання консультаційної підтримки щодо пошуку інформації про програми академічної мобільності, переліку необхідних документів, щодо заповнення базової документації для подачі заявки, написання мотиваційних листів тощо;
 • долучення до пошуку програм ініціативної мобільності студентів;
 • моніторинг проблем, з якими стикаються студенти, що бажають реалізувати своє право на академічну мобільність, з метою їх подальшого вирішення.

Місія центру: створити середовище, що сприятиме більш ефективній та вмотивованій грантовій діяльності, залученню найбільш ініціативних та фахових співробітників до написання проєктних пропозицій, підвищення рівня якості підготовки грантових заявок та збільшенню їх кількості, а також реалізація інтересів університету в даному напрямку у відповідності до стратегічних цілей розвитку.

Керівник центру:

Кириченко Костянтин Іванович – інституційний координатор програми  ЄС ЕРАЗМУС+

Експерти центру:

Горобченко Олена Миколаївна – проєкти в галузі освіти, науки та міжнародної співпраці. Фінансовий супровід проєктів.

Погорєлов Максим Володимирович – проєкти наукового спрямування. Підготовка проєктних пропозицій на конкурс ГОРИЗОНТ2020

Співробітники центру:

Щербак Вікторія Володимирівна, фахівець І категорії координаційного центру – моніторинг існуючих програм та конкурсів; супровід процесу підготовки проєктних заявок.

Контактні дані:

Координаційний центр підготовки грантових заявок
управління міжнародного співробітництва
тел.: +38(0542)331081
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-309

Діяльність СумДУ в сфері міжнародного cпівробітництва

Сумський державний університет є постійним та повноправним членом найбільш авторитетних академічних асоціацій Європи та світу:

 • Європейська асоціація університетів (м. Брюссель, Бельгія);
 • Міжнародна асоціація університетів (м. Париж, Франція);
 • Асоціація економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного Моря (м. Фессалоніки, Греція);
 • Міжнародна асоціація AISEC (м. Роттердам, Нідерланди);
 • Наукова спільнота Informatics Europe (м. Цюріх, Швейцарія).

Сумський державний університет активно впроваджує принципи Болонського процесу. У 2010 році університетом підписано Велику Болонську Хартію Університетів (Magna Charta Universitаtum) у м. Болонья, Італія. У 2019 році Сумський державний університет приєднався до більш ніж 500 підписантів Таллуарської декларації із більш ніж 50 країн світу.

За даними рейтингу WEBOMETRICS СумДУ посідає 5 позицію у всесвітньому Інтернет-рейтингу серед ВНЗ України. За даними наукометричної бази SCOPUS за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.

За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric 2013 Сумський державний університет входить до ТОР-250 університетів світу та є першим українським університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.

За результатами студентських Інтернет-змагань із програмування у рейтинговій версії Міжнародної асоціації професійних програмістів TopCoder Сумський державний університет входить до ТОР-100 університетів світу.

Географія міжнародного співробітництва Сумського державного університету охоплює близько 270 партнерів зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю,  Російської Федерації та інших країн світу. Найбільш активно СумДУ співпрацює з Університетом Кобленц-Ландау, Університетом м. Майнц (Німеччина); Університетом Марії-Кюрі Склодовської, Вроцлавською та Люблінською Політехніками, Технологічним університетом м. Кєльце, Вищою школою економіко-гуманістичною, університетом ім. Адама Міцкевича (Польща), університетом Порто (Португалія), Туринською політехнікою (Італія), Дальянським університетом іноземних мов (Китай), Університетом Умео (Швеція), Інститутом ядерної енергії (Китай), Університетом Бінгам (Нігерія), Інститутом мистецького дизайну та технологій (Ірландія) та іншими партнерами.

CумДУ є постійним партнером у спільних проєктах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, НАТО, DAAD, Американських Рад, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проєктах, грантах приватних фондів. Університет реалізує більше 300 грантів щороку. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проєктів збільшився у 20 разів.

На сьогодні СумДУ виконує біля 50 міжнародних грантових проєктів за наступними напрямками:

 • наноелектроніка
 • нанофізика
 • інформаційні технології
 • енергозбереження
 • соціологічні дослідження
 • економіка
 • менеджмент
 • електронне урядування
 • гендерна проблематика

У відповідності до стандартів європейського освітнього простору, університет активно впроваджує технології трансферу кредитів та перезарахування результатів, отриманих за кордоном. Така система дає безліч можливостей реалізувати програми короткострокового та довгострокового навчання, отримати «подвійні дипломи», пройти стажування та здобути практичні навички за кордоном.

Щороку студенти та аспіранти СумДУ збагачують свої практичні навички та розширюють кругозір в мовних школах та літніх академіях провідних університетів Німеччини. В рамках грантової програми ЄС Erasmus Mundus студенти, спіранти, викладачі та співробітники СумДУ навчаються та здобувають цінний досвід європейських університетів в Португалії, Італії, Франції, Швеції, Польщі та Румунії.

Викладачі та науковці СумДУ працюють у польських, британських, німецьких, французьких та російських університетах в якості запрошених викладачів та дослідників. Сумський державний університет також гостинно приймає іноземних студентів та колег з європейських вишів на навчання та викладацьку роботу з низки навчальних програм.

Дипломи про закінчення навчання в СумДУ офіційно визнаються Карловим університетом (м. Прага, Чехія) та Сілезійським політехнічним університетом (м. Кельце, Польща), що дає можливість продовжити навчання аспірантів в Чехії та Польщі.

Безпосередньо в СумДУ навчається близько 1750 іноземних студентів із більш ніж 50 країн світу. За напрямками медицина, інформатика, менеджмент, маркетинг та наноелектроніка студенти мають можливість навчатися англійською мовою.

У Сумському державному університеті відкриті навчальні центри корпорації MICROSOFT, компаній NETCRACKER, CISCO, PortaOne, DELCAM, 1C, SIEMENS та інші, де студенти проходять спеціальну підготовку.

Сумський державний університет є одним з головних осередків інформації щодо процесів Євроінтеграції України в Сумському регіоні. З 2007 року в Сумському державному університеті діють Центр Європейської інтеграції та студентський євроклуб. Щорічно університет є співорганізатором святкування Днів Європи в Україні. Співробітниками СумДУ, які опікуються питанням Євроінтеграції, розроблені навчальні курси, наприклад, «Європейські перспективи України», подано заявки на отримання грантів, організовуються конференції, дебати, рольові ігри та забезпечується поінформованість громадськості стосовно питань Євроінтеграції України.

Документи, необхідні для оформлення службових відряджень за кордон та прийому іноземних фахівців на базі СумДУ

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua