Управління міжнародного співробітництва (УМC) є координуючим структурним підрозділом СумДУ, створеним для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність управління виконується за основними напрямками:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями;
 • участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів;
 • організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 • прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав.

 

Кириченко Костянтин Іванович
помічник ректора з міжнародної діяльності, начальник управління міжнародного співробітництва

 

Структура управління міжнародного співробітництва

Функціональними обов’язками групи загальноорганізаційного забезпечення та міжнародного протоколу є:

 • супровід оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік та моніторинг їх реалізації;
 • супровід оформлення закордонних відряджень, організаційні та загально-представницькі функції під час прийомів іноземних фахівців та делегацій;
 • супровід офіційного листування з іноземними партнерами, представництвами іноземних країн; надання відповідної допомоги структурним підрозділам університету;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності СумДУ;
 • завірення відповідності перекладу документів, що стосуються міжнародної діяльності університету;
 • надання додаткових платних послуг, пов’язаних з процедурою виїзду за кордон та інших за профілем діяльності документів.

Контактна інформація:

тел.: +38 (0542) 687823
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-309

Функціональними обов’язками групи супроводження грантових програм є:

 • сприяння пошуку міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями-грантодавцями;
 • сприяння залученню структурних підрозділів та співробітників університету до участі в міжнародних грантових програмах;
 • облік грантових заявок, які подаються та проєктів, які виконуються в університеті; а також їх моніторинг та контроль виконання;
 • допомога співробітникам та особам, що навчаються, у формуванні проєктних пропозицій та заявок, надання консультацій з цих питань;
 • проведення презентаційних заходів щодо умов участі в грантових програмах для співробітників та осіб, що навчаються в університету;
 • забезпечення представництва університету на вебсайтах міжнародних грантових програм, вебсайтах проєктів за участі СумДУ;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Котактна інформація:

тел.: +38 (0542) 331081
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-309

Функціональними обов’язками групи міжнародних програм академічної мобільності є:

 • координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними університетами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності; оформлення відповідних документів, угод;
 • організаційний супровід програм міжнародного наукового академічного обміну за участі професорсько-викладацьким складу; програм «включеного навчання», «паралельного навчання», «подвійних дипломів», «спільного ступеню»; короткотермінового навчання студентів за кордоном,навчання студентів та аспірантів в літніх академіях; навчальної або виробничої практики;
 • формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності; ведення обліку учасників міжнародних програм академічного обміну;
 • залучення різноманітних зовнішніх джерел фінансування для проведення заходів, пов’язаних з участю співробітників та осіб, що навчаються, у програмах міжнародного академічного обміну;
 • проведення спільно зі студентською агенцією з питань міжнародної співпраці презентацій, семінарів та інших заходів щодо можливостей участі у міжнародних програмах академічних обмінів; індивідуальна робота зі студентами університету та надання консультацій;
 • організація курсів вивчення іноземної мови з метою підготовки до міжнародних мовних іспитів (TOEFL, IELTS, DaFтощо), семінарів, тренінгів з оформлення пакету документів та інших заходів для підготовки осіб, що навчаються та співробітників університету до участі у програмах обміну;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Котактна інформація:

тел.: +38 (0542) 687784
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-410

Функціональними обов’язками Групи організації міжнародного академічного співробітництва є:

 • сприяння підвищенню міжнародної академічної мобільності студентів університету до європейського рівня шляхом;
 • організація впровадження та поширення в інститутах, факультетах та кафедрах результатів, досягнутих при виконанні міжнародних проектів освітнього спрямування: сучасних навчальних технологій, новітніх методик та кращих закордонних практик тощо; використання можливостей таких проектів для налагодження академічної мобільності студентів та викладачів;
 • організаційні заходи з розвитку потенціалу кафедр щодо розуміння та використання технологій міжнародної академічної мобільності та проектів, що сприяють вдосконаленню освітньої діяльності;
 • ініціювання, консультування та допомога інститутам, факультетам, кафедрам з підготовки відповідних пропозицій закордонним партнерам, у т. ч. заявок на грантові проекти освітньої тематики;
 • координація роботи факультетів, інститутів та кафедр по супроводженню програм   міжнародної академічної мобільності;
 • керівництво роботою щодо організаційного та методичного супроводження реалізації програм міжнародної академічної мобільності;
 • контактування з партнерами з приводу практичних аспектів реалізації програм міжнародної академічної мобільності;
 • організація розробки навчальних планів та програм для контингенту студентів, які навчаються за програмами академічної мобільності;
 • впровадження технологій визнання та трансферу академічних результатів, отриманих студентами, що навчаються за програмами академічної мобільності;
 • поточний контроль за станом виконання програм міжнародної академічної мобільності, аналіз активності участі учасників освітнього процесу у програмах міжнародної академічної мобільності.

Котактна інформація:

тел.: +38 (0542) 687927
e-mail: n.kostyuchenko@viod.sumdu.edu.ua 
каб. Г-903

Основними завданнями та функціями Студентської агенції з академічної мобільності є:

 • інформування студентів усіх спеціальностей щодо можливостей академічної мобільності, насамперед ініціативної;
 • надання консультаційної підтримки щодо пошуку інформації про програми академічної мобільності, переліку необхідних документів, щодо заповнення базової документації для подачі заявки, написання мотиваційних листів тощо;
 • долучення до пошуку програм ініціативної мобільності студентів;
 • моніторинг проблем, з якими стикаються студенти, що бажають реалізувати своє право на академічну мобільність, з метою їх подальшого вирішення.

Котактна інформація:

e-mail: n.kostyuchenko@viod.sumdu.edu.ua 
Каб. Г-903

Місія центру: створити середовище, що сприятиме більш ефективній та вмотивованій грантовій діяльності, залученню найбільш ініціативних та фахових співробітників до написання проєктних пропозицій, підвищення рівня якості підготовки грантових заявок та збільшенню їх кількості, а також реалізація інтересів університету в даному напрямку у відповідності до стратегічних цілей розвитку.

Начальник центру:

Кириченко Костянтин Іванович – інституційний координатор програми  ЄС ЕРАЗМУС+

Заступник начальника центру:

Колесник Віталій Олександрович – моніторинг існуючих програм та конкурсів; супровід процесу підготовки проєктних заявок

Експерти центру:

Скирта Олена Миколаївна – проєкти в галузі освіти, науки та міжнародної співпраці. Фінансовий супровід проєктів.

Погорєлов Максим Володимирович – проєкти наукового спрямування. Підготовка проєктних пропозицій на конкурс ГОРИЗОНТ2020

Контактні дані:

Координаційний центр підготовки грантових заявок
управління міжнародного співробітництва
тел.: +38(0542)331081
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-309

Діяльність СумДУ в сфері міжнародного cпівробітництва

Географія міжнародного співробітництва Сумського державного університету охоплює близько 290 партнерів зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю та інших країн світу.

У Сумському державному університеті здобувають освіту близько 1900 іноземних студентів із понад 50 країн світу.

СумДУ є постійним та повноправним членом найбільш авторитетних академічних асоціацій Європи та світу: Європейська асоціація університетів (м. Брюссель, Бельгія), Міжнародна асоціація університетів (м. Париж, Франція), Асоціація економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного Моря (м. Фессалоніки, Греція), Міжнародна асоціація AISEC (м. Роттердам, Нідерланди), Наукова спільнота Informatics Europe (м. Цюріх, Швейцарія). Також Сумський державний університет є підписантом Великої Болонської Хартії Університетів та Таллуарської декларації.

Сумський державний університет входить до Всесвітнього рейтингу дослідницьких університетів світу від Times Higher Education World University Rankings (THE) на позиції 501-600 та на 1-2 позиції серед університетів України. Згідно з University Impact Rankings від THE, університет – серед ТОП-300 університетів світу за рівнем суспільно-економічного впливу, галузеві рейтинги ТНЕ відзначають Сумський державний університет на позиції 401-500 в галузі «Бізнес і Економіка» (2 місце серед ЗВО України), на позиції 501-600 у галузі «Інженерія» (1-2 місце серед ЗВО України) та на позиції 1001+ у галузі «Фізичні науки».

Згідно з міжнародним рейтингом вищих навчальних закладів QS World University Rankings Сумський державний університет входить до топ-групи 701-750 провідних університетів світу, поділяє при цьому четверту-п’яту позицію серед українських закладів вищої освіти та класифікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. Рейтинг QS також визначив університет на позиції 101-150 серед «молодих» вишів світу, які «стрімко зростають».

Сумський державний університет входить до рейтингу молодих університетів від Times Higher Education і наразі СумДУ – єдиний представник України у цій категорії рейтингу.

Сумський державний університет входить до каталогу кращих дослідницьких університетів світу від Шанхайського рейтингу.

За даними міжнародного рейтингу Webometrics Ranking of World Universities СумДУ посідає 3 місце серед ЗВО України, а також займає високі позиції у європейському рейтингу U-Multirank, який визначив більшість показників навчальної, позанавчальної, міжнародної та інших сторін діяльності СумДУ такими, що перевищують середньосвітові значення.

Університет є першим з українських ЗВО, що пройшов у 2014 році незалежний зовнішній аудит компанії QS та здобув найвищі оцінки (5 зірок) за кількісним та якісним складом викладачів, задоволеністю студентів якістю навчання, умовами та доступністю навчання, соціальною спрямованістю діяльності та E-learning.

Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings Сумський державний університет входить до ТОП-250 університетів Центральної та Східної Європи.

За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric Сумський державний університет входить до ТОП-450 університетів світу. СумДУ став першим українським університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.

За даними наукометричної бази даних Scopus за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій вчених університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.

За кількістю наукових та наукових-педагогічних працівників, що мають п’ять і більше публікацій у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection, у СумДУ – один з найвищих показників серед ЗВО України.

За результатами дослідження, що публікує Webometrics, університет посідає 4 місце серед вишів України за цитованістю вчених в Google Scholar; репозитарій наукових робіт СумДУ посідає перше місце серед ЗВО України та входить до ТОП-40 найкращих інституційних репозитаріїв світу, згідно з Ranking Web of Repositories від Webometrics.

Участь СумДУ у міжнародних грантових програмах та проєктах є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету. Протягом останніх років університет щорічно виконує близько 300 проєктів різних рівнів та масштабів. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проєктів збільшився у 20 разів. Одним з головних грантодавців є Європейська Комісія, передусім, через програми Еразмус+ та Горизонт 2020. Проєкти даних програм підтримують реформування вищої освіти, запровадження європейських стандартів та кращих практик задля підвищення якості освітніх та наукових послуг, модернізацію освітніх програм, використання інноваційних освітніх технологій, академічної мобільності, наукових досліджень, забезпечення інтернаціоналізації освіти в цілому.

Загалом CумДУ є постійним партнером у спільних проєктах в рамках міжнародних грантових програм Європейського Союзу (Erasmus+, Horizon 2020), Програми розвитку ООН, НАТО, DAAD, Американських Рад, Британської Ради, двосторонніх наукових і дослідницьких проєктах, грантах приватних фондів.

У Сумському державному університеті проводиться активна робота щодо організації програм академічної мобільності осіб, що навчаються та співробітників університету. Заразі СумДУ пропонує 65 програм академічної мобільності у 33 країнах світу для всіх категорій учасників.

Сумський державний університет також працює над розвитком двосторонніх програм академічного обміну з університетами-партнерами, у тому числі програм подвійного диплому. Наразі СумДУ має угоди щодо реалізації програм подвійного диплому з такими європейськими країнами, як Німеччина, Болгарія та Польща. Також СумДУ є активним учасником грантової програми ЄС Еразмус+, у тому числі за ключовим напрямом «Міжнародна кредитна мобільність», спрямованої на стимулювання розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, підвищення рівня ключових навичок і компетенцій учасників освітнього процесу у відповідності до світових тенденцій на ринку праці та викликів сучасного суспільства. Наразі СумДУ виконує більше 50 проєктів із кредитної мобільності програми ЄС Еразмус+ з університетами із 20 країн Європейського Союзу.

На базі університету діють TOEFL-центр, ресурсні та навчальні центри міжнародних організацій: Microsoft, Cisco, PortaOne, Delcam, Netcracker, Siemens, SAS, MindK, Apptimized Operations, Brocoders та інші.

Понад 100 студентів вибороли близько 200 нагород на чемпіонатах і кубках Світу та Європи, Всесвітніх універсіадах та Олімпійських іграх. На Європейських університетських іграх у 2018 р. за кількістю медалей СумДУ посів перше місце серед університетів України.

Документи, необхідні для оформлення службових відряджень за кордон та прийому іноземних фахівців на базі СумДУ

Контактна інформація:
Управління міжнародного співробітництва 
тел.: +38 (0542) 331081
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
каб. БІЦ-309
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua