Для студентів з особливими освітніми потребами, які мають захворювання опорно-рухового апарату але відвідують університет, Центр заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання складає розклад занять таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили в навчальних корпусах, обладнаних пандусами та ліфтами або лише на першому поверсі іншого навчального корпусу без ліфту.

Особи з особливими освітніми потребами, які не мають можливості відвідувати заклад вищої освіти, мають можливість здобувати вищу освіту вдома за дистанційними технологіями навчання.

Перелік спеціальностей за освітнім ступенем бакалавр

Перелік спеціальностей за освітнім ступенем магістр

 

Дистанційна освіта передбачає:

 • навчання дома за місцем проживання;
 • доступ до навчальних матеріалів в зручний час;
 • фахова консультація викладачами за допомогою засобів електронної комунікації без виїзду студента до базового ЗВО;
 • атестація з навчальних дисциплін в онлайн режимі;
 • захист випускної роботи в онлайн режимі.

Для здобувачів ступеня доктора філософії з особливими освітніми потребами в СумДУ створене інклюзивне освітнє середовище, яке надає можливість спільного навчання, виховання та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Для аспірантів які мають захворювання опорно-рухового апарату, але відвідують університет, Відділ докторантури та аспірантури складає розклад занять таким чином, щоб аудиторні заняття проходили в навчальних корпусах, обладнаних пандусами та ліфтами або лише на першому поверсі. Для аспірантів, які не мають можливості відвідувати університет, створені умови для здобуття освіти он-лайн. Також аспіранти можуть претендувати на зарахування кредитів та визнання відповідних компетентностей здобутих ними шляхом завершення масових відкритих он-лайн курсів. Наукове керівництво осіб з особливими освітніми потребами за потреби може здійснюватися за допомогою дистанційних технологій. Наукові лабораторії та центри колективного користування науковим обладнанням переважно розміщені на перших поверхах, а для тих, які знаходяться на вищих поверхах, створені умови для доступу до них осіб з особливими освітніми потребами.

 1. Наявність пандусів на входах до будівель:
  • конгрес - центр;
  • лабораторний корпус «Т»;
  • навчальний корпус «ЕТ»;
  • навчальний корпус «М»;
  • навчальний корпус «Ц»;
  • навчальний корпус №2;
  • навчальний корпус №3;
  • стоматологічний корпус;
  • спортивна споруда манеж;
  • університетська клініка.
 2. Ліфти:
  • конгрес - центр;
  • навчальний корпус «Г»;
  • університетська клініка.

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua