Лінгвістичний центр Департаменту міжнародної освіти

 • Курси з вивчення англійської, китайської, російської мов
 • Мовне стажування (для іноземних громадян)

Лінгвістичний навчально-методичний центр

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, зокрема іноземних мов, у наступних формах:

 • додатковий корективний курс, спрямований на усунення недоліків знань у довузівській підготовці для студентів І-ІІ курсів, що вивчають іноземні мови відповідно до навчального плану університету;
 • додаткові курси різних рівнів складності для студентів, що бажають вдосконалювати свою мовну підготовку;
 • курси підготовки до вступних іспитів до магістратури та аспірантури;
 • вивчення студентами різних спеціальностей університету інших іноземних мов (додаткових до основної, яка вивчається під час навчання в університеті);
 • організація курсів загальномовної підготовки різного рівня та курсів з різних видів мовленнєвої діяльності з видачею відповідних сертифікатів;
 • організація курсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з вивчення іноземних мов;
 • організація професійно-орієнтованих курсів з мовної підготовки для організацій і підприємств міста;
 • підготовка до складання тестів міжнародного рівня (IELTS, TOEFL, ЕСЕ та ін.), а також консультаційні та інформаційні послуги, пов'язані з ними.

Детальніше  

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar»

Підготовка, організація, та проведення міжнародних мовних екзаменів (тестів) TOEFL, EСL, TOEIC, SAT, GRE тощо, а також перекладацька підтримка, консультаційна діяльність та супровід у підготовці пакету документів, пов'язаних зі складанням цих екзаменів (тестів).

Організація курсів загальномовної підготовки різного рівня (підвищення кваліфікації) на замовлення організацій і підприємств, приватних осіб, зокрема:

 • організація професійно-орієнтованих курсів (English for IT, Medicine, Economics, Engineering, Law);
 • мовна підготовка у системі діючих міжнародних програм обміну, стипендій, грантів, премій тощо з подальшими рекомендаціями до навчання за кордоном;
 • організація і проведення курсів підвищення кваліфікації перекладачів, вчителів і викладачів іноземних мов.

Підвищення рівня мовної підготовки студентів та співробітників університету, зокрема шляхом:

 • одержання студентами і співробітниками університету додаткової мовної спеціалізації з курсів English for IT, Medicine, Economics, Engineering, Law, Science Technology тощо;
 • вивчення студентами різних спеціальностей університету французької, німецької, англійської та польської мови як другої іноземної мови (додаткової до основної, яка вивчається під час навчання в університеті);
 • проведення додаткових понад обсяги, встановлені навчальними планами, корективних курсів, спрямованих на усунення фонетичних, граматичних, стилістичних та ін. недоліків знань у студентів.

Детальніше

Центр професійного розвитку та мовної освіти «Academia»

Організація курсів з вивчення іноземних мов для різних категорій слухачів різних мовних рівнів.

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, пов’язаних з проблематикою навчання та оцінювання іноземних мов.

СОЗ «Універ»

Англомовні тематичні зміни

Німецький центр СумДУ

Курси німецької мови з підготовки до іспитів Гете Інституту (А1-В2).

Лінгвістичний центр слов’янських мов СумДУ

Проведення курсів із вивчення української (російської) мови для студентів СумДУ понад обсяги, встановлені навчальними планами, а також для співробітників СумДУ та сторонніх осіб.

ННЦ прикладних соціально-комунікаційних технологій «PR-консалтинг»

Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів у сфері діяльності кафедри журналістики та філології.

Підготовка до атестації щодо вільного володіння українською мовою.

Центр професійної та післядипломної освіти

Атестація претендентів на посаду державного службовця щодо вільного володіння українською мовою.

Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазійної хірургії

Для студентів, інтернів, клін. ординаторів та інших осіб навчання за спрямуванням:

 • Основи сучасних технологій в хірургії;
 • Сучасні технології в отолярінгології;
 • Основні процедури та маніпуляції медичної сестри.

Для лікарів навчання циклах тематичного удосконалення:

 • Малоінвазивні технології у хірургії
 • Лапароскопічні технології у гінекології

Детальніше  

Регіональний навчально-тренувальний центр для підготовки немедичних працівників з надання першої невідкладної допомоги

Навчання немедичних працівників навичкам надання домедичної допомоги

Факультет післядипломної медичної освіти

Підготовка лікарів на курсах спеціалізації зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підготовка лікарів на передатестаційних циклах зі спеціальностей „Акушерство і гінекологія”, „Інфекційні хвороби”, „Загальна практика-сімейна медицина”, „ Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення зі спеціальностей „Акушерство і гінекологія”, „Інфекційні хвороби”, „ Загальна практика-сімейна медицина”, „Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підготовка лікарів на курсах стажування зі спеціальностей „Інфекційні хвороби”, „Загальна практика-сімейна медицина”, „Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Центр лазерної хірургії СумДУ

Курси з лазерної хірургії.

Ультразвукова діагностика

навчання на курсах «Ультразвукова діагностика в загальній практиці».

навчання на курсах «Ультразвукова діагностика в гінекології».

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини

Курси з класичного масажу

Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» СумДУ

Послуги у сфері освітньої діяльності:

 • проведення понад обсяги встановлені навчальними планами комп’ютерних курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального і групового навчання, в тому числі: занять з програмування, комп’ютерної графіки, та розробки веб-сайтів, тощо;
 • проведення лекцій та консультацій з питань інформаційних технологій, програмування та ін.;
 • проведення навчання з підготовки до сертифікації за програмами провідних ІТ-компаній: Microsoft, CISCO, Intel, тощо;
 • організація наукових семінарів, конференцій з питань інформаційних технологій;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з інформаційних технологій на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб;
 • консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, інформаційних технологій, можливостей підготовки до сертифікаційних іспитів, тощо для різних категорій населення (у тому числі учнів, студентів) та на замовлення підприємств.

Центр комп'ютерних технологій

Надання освітніх послуг за напрямом вивчення ІТ-технологій, програмування та 3D-технологій.

Надання освітніх та організаційних послуг за напрямом стартап-діяльності.

Науково-консультаційний та навчально -методичний центр «Інформаційні технології проектування»

Наукові консультації для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно (поза системою підвищення кваліфікації, що існують у СумДУ).

платні курси комп’ютерної підготовки на базі індивідуального i групового навчання;

розробка, видання та реалізація навчально-методичних, інформаційних та рекламних посібників відповідно до умов договору.

Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Центр професійної та післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Проектний менеджмент.

Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку.

Професійно-орієнтаційні аспекти суспільних відносин та виробничої діяльності.

Навчально-науковий центр бізнес-аналітики

Курси з бізнес-аналітики.

Курс «Аналіз, моделювання та прогнозування в SAS».

Центр з консультаційної підтримки та облікового супроводження соціальних ініціатив та бізнесу

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами дисциплін, гуртків, факультативів на базі індивідуального та групового навчання з питань бухгалтерського обліку, контролю та оподаткування.

Проведення консультацій з питань, що належать до сфери компетенції співробітників Центру; дані консультації можуть здійснюватись у співпраці з партнерами (аудиторськими компаніями; практикуючими бухгалтерами; професійними організаціями у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування і т.д.).

Підвищення кваліфікації викладачів, студентів та інших зацікавлених осіб щодо застосування інформаційних технологій у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, а також з усіх інших питань компетенції Центру.

Розробка, організація та проведення семінарів, форумів, «круглих столів», навчальних курсів, тренінгів з актуальних проблем оподаткування та бухгалтерського обліку, а також з інших питань, що входять до компетенції центру.

Навчально-методичний бізнес центр

Бізнес-курси з підприємництва.

Курси з бізнес-планування.

Курси з бізнес-аналітики.

Курси з економіки та бізнесу.

ННЦ маркетингових досліджень

Проведення довгострокових і короткострокових курсів, включаючи проведення тренінгів з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю для зовнішніх замовників.

Організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», літніх шкіл тощо з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Надання фізичним особам наукових консультацій та освітніх послуг (короткотермінові курси, підвищення кваліфікації) з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Навчально-методичний центр з підготовки до сертифікації персоналу з менеджменту

Навчальні курси підготовки персоналу в схемі Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості, що акредитований в Національному агентстві з акредитації України, а саме кваліфікацій:

 • Молодший менеджер систем управління якістю / Менеджер систем управління якістю
 • Молодший менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів / Менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів
 • Молодший менеджер е енергетичного управління / Менеджер енергетичного управління.

Курси з підготовки за наступними кваліфікаціями:

 • Внутрішній аудитор систем менеджменту якістю;
 • Аудитор систем менеджменту якості;
 • Аудитор систем енергетичного менеджменту;
 • Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів.

Центр бізнес-комунікацій на базі Конгрес-центру СумДУ

Організація та проведення тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів, зимових та літніх шкіл різної спрямованості, воркшопів тощо.

Центр неперервної математичної освіти і математичного моделювання

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію у сфері математики самостійно, та стажування таких осіб.

Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми математичного спрямування, їх організації та наукового обслуговування.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів з математичних дисциплін.

Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів з підвищення рівня математичної підготовки за освітнім та науковим напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

ННЦ «Моделювання процесів у складних системах»

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального та групового навчання з питань моделювання процесів у складних системах.

Проведення консультацій з питань моделювання процесів у складних системах.

Навчально-науковий центр бізнес-аналітики

Розвиваючі курси ментальної арифметики для дітей 5 - 11 років «Ментальна арифметика: абакус».

Курс «Аналіз, моделювання та прогнозування в SAS».

Науково-навчальний центр «Аll’Хімія»

Курси поглиблення знань з дисциплін хімічного спрямування.

Центр на базі філії кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів» зі спеціальності «Метрологія, стандартизація та сертифікація» в ДП «Сумистандартметрологія» проводить курси підвищення кваліфікації:

 • Калібрування та повірка засобів вимірювальної техніки;
 • Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві за видами вимірювань;
 • Загальні вимоги ДСТУ ISO/IEC до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
 • Розробка та валідація методик вимірювань;
 • Розробка методик каліюрування та випробувань;
 • Технічне регулювання. Законодавчі вимоги. Реалізація на підприємстві;
 • Стандартизація. Розроблення і впровадження технічних регламентів та нормативних документів;
 • Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами;
 • Реалізація сучасних вимог до безпеки харчових продуктів.

НКЦ кафедри електроенергетики (курси з перевірки знань з питань технології робіт, правил експлуатації електричних установ та мереж УКЦ)

Навчання та перевірка знань з ПТЕЕС

Перевірка знань з питань технології робіт

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в електроустановках при підготовці на групу з електробезпеки

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

Центр з перевірки знань правил технічної експлуатації теплових установок та мереж

Навчання та перевірка знань з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Науково-навчально-виробничий центр "Технології сучасних машинобудівних матеріалів"

Надання кваліфікованої допомоги з технічних дисциплін учням, студентам коледжів і вищих навчальних закладів, аспірантам області понад обсяги навчальних планів, та усім бажаючим для:

 • проведення додаткових лабораторних експериментів;
 • проведення курсів, гуртків та факультативів на базі індивідуального і групового навчання;
 • проведення лекцій та консультацій з напрямів діяльності центру;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з напрямів діяльності центру на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб.

Регіональний навчально-науковий центр «Промислові інформаційні технології, електроніка та приводи»

Організація та проведення курсів по автоматизованому управлінню в технічних системах, електроенергетиці та приводах; курсів підвищення кваліфікації на базі сучасних технічних засобів вітчизняних виробників, закордонних фірм «Сіменс», «Шнейдер Електрик» та інших.

Підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів з питань автоматизованого управління в технічних системах.

Освітні послуги для студентів по окремим напрямкам автоматики та інформаційних технологій понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.

Перекладацькі послуги:

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» пропонує послуги з перекладу текстів будь-якої складності з англійської (німецької, польської) на українську чи навпаки на замовлення структурних підрозділів СумДУ та сторонніх осіб. Вартість послуг:

Письмовий переклад (з редагуванням) за 1 сторінку А4 (до 1800 друкованих знаків):
при виконанні замовлень від фізичних, юридичних осіб – 200 грн.
при виконанні замовлень від структурних підрозділів СумДУ – 149 грн.

Письмовий переклад за 1 сторінку А4 (до 1800 друкованих знаків) складає:
при виконанні замовлень від фізичних, юридичних осіб – 170 грн.
при виконанні замовлень від структурних підрозділів СумДУ – 126 грн.

Усний переклад за 1 годину (мінімальне замовлення 1 година):
при виконанні замовлень від фізичних, юридичних осіб – 600 грн.
при виконанні замовлень від структурних підрозділів СумДУ – 446 грн.

Термін виконання замовлень за згодою сторін.


Навчальні послуги:

КУРСИ З ПІДГОТОВКИ ДО СКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОВНИХ ТЕСТІВ TOEFL, IELTS, ECL.

Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» запрошує всіх охочих на курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL, який  підтверджує знання англійської мови на рівні В2.

Термін подачі заяв та проведення курсів:

На курси з підготовки до міжнародного мовного тесту приймаються всі бажаючі не залежно від віку та рівня володіння англійською мовою. Заняття проходять 5 тижнів / 20 занять по 2 академічні години, які проводять досвідчені та сертифіковані викладачі кафедри германської філології. По закінченню курсів слухачі мають змогу скласти міжнародний мовний тест ECL, що проводить Київський освітньо-екзаменаційний центр, на базі Перекладацького навчально-методичного центру «LinguoStar» (при цьому у слухачів немає потреби складати тест у Києві).

Реєстрація на курси  

Група налічує мінімум 8 осіб. Групи формуються в залежності від надходження заяв.

Вартість курсів: Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL – 1600 грн.

Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту TOEFL

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» запрошує всіх охочих на курси з підготовки до міжнародного мовного тесту TOEFL.

Термін подачі заяв та проведення курсів:

На курси з підготовки до міжнародного мовного тесту приймаються всі охочі не залежно від віку.  Рівень володіння англійською мовою має бути не нижче В1 (Intermediate). (Оволодіти англійською мовою на рівні В1 (Intermediate) можна на курсах англійської мови для всіх охочих). Заняття проходять 10 тижнів / 40 занять по 2 академічні години, які проводять досвідчені та сертифіковані викладачі кафедри германської філології. По закінченню курсів слухачі мають змогу скласти міжнародний мовний тест TOEFL в офіційному тестовому центрі TOEFL на базі Перекладацького навчально-методичного центру «LinguoStar».

Реєстрація на курси  

Група налічує мінімум 5 осіб. Групи формуються в залежності від надходження заяв.

Вартість курсів: Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту TOEFL – 3200 грн.

Курси англійської мови для всіх охочих

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» запрошує всіх охочих розпочати навчання англійської мови з рівнів А1 (Beginner) та A2 (Elementary), підвищити свій рівень знань англійської мови до рівнів B1 (intermediate) та B2 (Upper Intermediate) або вдосконалити знання англійської мови до рівня С1 (Advanced) та C2 (Proficient).  

Мета курсу – розвинути, поглибити або вдосконалити базові знання з англійської мови а також розмовні навички. Заняття проходять за системою комунікативного підходу, орієнтованого на слухачів курсів. В процесі навчання досвідчені висококваліфіковані викладачі кафедри германської філології застосовують програми, що базуються на матеріалах кембриджських та оксфордських підручників, що дозволяє підвищити та удосконалити рівень володіння англійською мовою за бажаний період навчання. Термін навчання складає від 2 місяців до 6 місяців в залежності від рівня мови, що вивчається. Заняття проводяться 2 рази на тиждень.

Реєстрація на курси  

Група налічує мінімум 5 осіб. Групи формуються в залежності від надходження заяв.

Вартість курсів: Курси англійської мови для всіх охочих – 1000 грн. на місяць. 


Послуги з тестування:

Пробні тестування:

пробний мовний тест TOEFL, ECL; вартість - 500 грн. (проводиться за попередньою домовленістю).

На базі Перекладацького навчально-методичного центру «LinguoStar» є можливість скласти міжнародні мовні тести:

ECL

Міжнародний мовний тест ECL, що підтверджує знання англійської мови як іноземної на рівні В2 проводиться Міжнародним Освітньо-екзаменаційним центром Universal Test, на базі Перекладацького навчально-методичного центру «LinguoStar» (при цьому у слухачів немає потреби складати тест у Києві).

Вартість послуги (за тарифами Київського Освітньо-екзаменаційного центру) – 200 євро (еквівалент в національній валюті на день оплати).

Реєстрація на тест  

TOEFL

(Test of English as a Foreign Language) – міжнародний мовний тест з англійської мови, який визнається у багатьох країнах світу (Австралія та Канада включно).

Міжнародний мовний тест TOEFL можна скласти в офіційному тестовому центрі TOEFL на базі Перекладацького навчально-методичного центру «LinguoStar».

Вартість послуги (за тарифами ETS) – 185$

Реєстрація на тест  


Контакти:

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar»
кафедри германської філології
Електротехнiчний корпус, ауд. ЕТ-412,
тел.: +38 0542 687885
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор ПНМЦ «LinguoStar» Жулавська Ольга Олександрівна
Електротехнiчний корпус, ауд. ЕТ-407,
тел.: +38 095 2107278 (viber)
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Іншомовний супровід наукових та навчально-методичних заходів

Корегування, редагування навчально-методичної, наукової літератури українською (російською) мовою.

Надання перекладацьких послуг для іноземних громадян, що навчаються в СумДУ.

Створення та розповсюдження сучасних посібників із української (російської) мови як іноземної.

Надання консультаційних послуг з питань перекладу і оформлення ділових, юридичних, технічних та ін. видів документації.

Переклад документів.

Протокольно-інформаційні послуги із завірення перекладу

Надання протокольно-інформаційних послуг, послуг з перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, а також послуг з послідовного та синхронного перекладу (з використанням спеціального обладнання конференц-залу з ізольованою кабіною для перекладачів, системою передачі мови, навушників для учасників тощо).

Надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз.

Організаційні послуги:

 • тестування знання іноземної мови для підготовки відповідних довідок, що надаються університетом згідно вимог програм виїзду за кордон.

Протокольно-інформаційні послуги:

 • підготовка довідок, офіційних листів для пред’явлення до офіційних установ, дипломатичних місій у зв’язку з виїздом осіб для навчання або працевлаштування за кордоном.

Консультаційні послуги:

 • індивідуальні консультації щодо участі в програмах навчання та стажування за кордоном та підготовки пакету документів для участі у цих програмах;
 • консультаційні послуги щодо підготовки пакету документів для отримання в’їзних віз у посольствах іноземних країн для виїзду з метою навчання або працевлаштування за кордоном

Послуги з перекладу особам, для виїзду за кордон:

 • переклад документів (з іноземної мови/на іноземну мову);
 • переклад текстового документу (на іноземну мову/з іноземної мови) особам, для виїзду за кордон.

Тематичний підбір літератури за запитом користувача.

Надання тематичних, адресно-бібліографічних і фактографічних довідок.

Складання бібліографічних списків літератури для курсових, дипломних і наукових робіт.

Надання послуг в оформленні реєстраційних документів:

 • оформлення реєстраційних документів для користувачів під час запису до бібліотеки;
 • оформлення читацького квитка для школярів (пільгова ціна);
 • оформленні тимчасового (одноразового) читацького квитка;
 • оформлення реєстраційних документів для студентів СумДУ під час запису до бібліотеки;
 • оформлення реєстраційних документів для сторонніх користувачів під час запису до бібліотеки на 1 рік.

Інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ і організацій.

УДК-online.

Видавнича справа та поліграфічні послуги.

Забезпечення оформлення освітніх документів:

 • Типографські бланки освітніх документів;
 • Бланки на основі фото комп’ютерних технологій (пластикових);
 • Виписка освітніх документів (без вартостi бланка);
 • Виписка дублікатів освітніх документів (без вартості бланка).

Підготовка та надання архівних довідок фізичним особам.

Ксерокопіювання форматом до А4.

Друкування на принтері вибіркової інформації :

 • без корегування;
 • з корегуванням.
 • Сканування зображення формату до А4:
 • без редагування;
 • з редагуванням.

Друкування авторефератів.

Виготовлення твердих і картонних переплетень.

Редагування та виготовлення навчально-методичної та іншої літератури.

Друкування кольорової продукції.

Друкування продукції на різографі.

Виготовлення візитних карток.

Виготовлення залікових книжок та індивідуальних навчальних планів, студентських квитків.

Копіювання електронної інформації на компакт-диск, flesh-носій.

Сканування документів без редагування та з редагуванням.

Друк на принтері.

Брошурування за допомогою степлера, біндера.

Послуги медіа забезпечення 

Надання послуг, пов’язаних з фото-, кіно- та відеозйомками на базі Конгрес-центру СумДУ та студентського скверу.

Розробка графічного макету інформаційної або рекламної продукції (афіша, буклет, листівка, стенд тощо).

Проведення фотосесії.

Створення аудіоролику.

Зйомка та монтаж інформаційного відеосюжету.

Створення відеоролику.

Розроблення поліграфічного дизайну корпоративного журналу.

Відеозйомка.

Фотозйомка.

Студійна фотозйомка.

Панорамна фотозйомка з монтажем.

Монтаж панорами.

Панорамна 3D-фотозйомка з монтажем.

Панорамна 3D-фотозйомка з повітря, з монтажем. Фотозйомка з повітря.

Відеозйомка з повітря.

Постійне відео-супроводження відеоблогу (від 3 місяців, 1 раз на тиждень).

Рекламний ролик (без 3D ефектів та зйомок підвищеної складності; до 15% графічної інформації).

Інформаційний фільм (без 3D ефектів та зйомок підвищеної складності; до 15% графічної інформації).

Монтаж відео.

Промоційний ролик заходу (без 3D ефектів та зйомок підвищеної складності; до 15% графічної інформації).

Оцифровка відео матеріалів (плівкових), перекодування готового відеофайлу.

Загальне редагування та обробка 1 графічного файлу, або 1 кадру фотоплівки за допомогою графічних редакторів.

Сканування зображення.

Сканування кадру фотоплівки.

Сканування кадру фотоплівки (для широкоформатного друку).

Створення презентацій за допомогою програмного продукту PowerPoint.

Створення 3D та 2D моделей.

Анімація 3D та 2D моделей.

Художнє текстурування та рендеринг моделей.

Розробка и впровадження, мультимедійних проектів, інших заходів.

Розробка сценарію, сценарного плану.

Виготовлення та ремонт кабельно-провідникової продукції (кабелі, перехідники).

Запис та обробка звукових файлів.

Створення 3D- простору з елементами гейміфікації та програмування.

Створення проектів «3D- Mapping».

Проведення «он-лайн» конференцій ( до 20 учасників).

Підготовка та проведення прямих багатокамерних трансляцій подій.

Розробка науково-технічної продукції та виконання замовлень на виготовлення програмно-технічних комплексів, мультимедіа, 3D-друк та 3D-моделювання.

Розроблення комп'ютерних моделей процесів у складних системах для використання у навчальному процесі.

Відтворення на паперових носіях засобами комп’ютерної техніки (включаючи периферійні пристрої) документів, зображень, створених за допомогою сучасних комп’ютерних технологій на замовлення фізичних та юридичних осіб.

Надання послуг комерційним організаціям щодо раціональної організації усіх облікових процесів і складання достовірної звітності, у тому числі:

 • формування первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;
 • експрес-аналіз системи бухгалтерського обліку та/або внутрішнього контролю на підприємстві;
 • розробка внутрішніх регламентів з організації бухгалтерського обліку;
 • організація системи управлінського обліку;
 • складання та подання фінансової і податкової звітності;
 • надання послуг у сфері податкового менеджменту.

Послуги з розробки бізнес-планів, ТЕО, ПТЕО.

Організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо та виставково-ярмаркових заходів

Організація та проведення конгресних та виставково-ярмаркових заходів на базі Конгрес-центру

Послуги конференц-сервісу при проведенні конференцій, семінарів, презентацій, корпоративних свят, різного роду зустрічей тощо.

Організація та проведення конференцій семінарів, тренінгів, корпоративних заходів на базі СОЦ «Універ»

Проведення семінарів, форумів, «круглих столів», навчальних курсів, тренінгів з актуальних проблем оподаткування та бухгалтерського обліку, а також з інших питань, що входять до компетенції центру

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, пов’язаних з проблематикою навчання та оцінювання іноземних мов.

Організація іншомовних заходів соціально-культурної спрямованості.

Організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», літніх шкіл тощо з питань маркетингу та інноваційної діяльності.

Надання в користування приміщень та обладнання для проведення конференцій, семінарів, нарад тощо та виставково-ярмаркових заходів

Надання у короткострокове користування залів Конгрес-центру СумДУ.

Надання у короткострокове користування площ студентського скверу.

Надання у короткострокове користування приміщень їдальні, корпусів та території СОЦ «Універ».

Короткострокове користування залою-кафе з допоміжними приміщеннями.

Короткострокове користування банкетною залою з допоміжними приміщеннями.

Короткострокове користування приміщеннями СК “Спортлайн”.

При проведенні заходів на базі СК “Спортлайн” тимчасове користування:

 • фліпчартом;
 • проектором;
 • екраном;
 • звукопідсилювальною апаратурою;
 • світломузичною технікою;
 • телевізором.

Надання у тимчасове користування приміщень актових залів в гуртожитках №2, 3, 1–А, 3–А.

Надання у тимчасове користування лекційних аудиторій в гуртожитках № 4, 5.

Надання у короткострокове використання конференційної-зали

Надання у короткострокове користування приміщень.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на території студентського скверу.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів в музеї історії грошей та банківництва на Сумщини.

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на площах башти з годинником корпусу №3.

Проведення екскурсій з тематики історії розвитку ІТ та сучасних інноваційних технологій.

Проведення екскурсій в музеї історії розвитку комп’ютерної техніки.

Організація та проведення концертно-видовищних заходів

Організація та проведення концертно-видовищних заходів:

 • Шоу-програми;
 • Фестивалі;
 • Творчі конкурси, концертні програми;
 • Танцювально-розважальні програми.

Організація та проведення тематичних та концертно-видовищних заходів на базі Студенського клубу «Спортлайн»

Надання в користування приміщень та обладнання культурно-мистецького призначення

Надання у короткострокове користування актову залу з використанням мультимедійного обладнання

Надання у короткострокове користування актову залу без використання мультимедійного обладнання

Надання у короткострокове користування актову залу корпусу 2 ННІ БТ «УАБС» СумДУ

Надання у короткострокове користування спортивно-танцювальну залу науково-навчального корпусу

Надання у тимчасове користування звукове обладнання потужністю до 1-24 кВт при користуванні актовими залами університету

Надання у тимчасове користування сценічних костюмів

Надання послуги аудізапису

Надання у короткострокове користування приміщень та території СОЦ «Універ» для проведення корпоративних заходів, святкових вечорів тощо

Короткострокове користування залою-кафе з допоміжними приміщеннями.

Короткострокове користування банкетною залою з допоміжними приміщеннями.

Короткострокове користування приміщеннями СК «Спортлайн».

При проведенні заходів на базі СК «Спортлайн» тимчасове користування:

 • фліпчартом;
 • проектором;
 • екраном;
 • звукопідсилювальною апаратурою;
 • світломузичною технікою;
 • телевізором.

Організація та проведення тренувань

Проведення занять та тренувань з плавання в басейні по вул. Р.- Корсакова, 2

Послуги з оздоровчого плавання в басейні по вул. Р.- Корсакова, 2

Проведення занять та тренувань з оздоровчої гімнастики.

Проведення занять та тренувань з атлетичної гімнастики.

Проведення занять та тренувань з настільного тенісу.

Проведення занять та тренувань з пауерліфтінгу.

Проведення занять та тренувань з капоейри.

Проведення занять та тренувань з плавання в басейні гуртожитку-готелю.

Послуги з оздоровчого плавання в басейні гуртожитку-готелю.

Проведення занять та тренувань з аквааеробіки в басейні гуртожитку-готелю.

Надання у тимчасове використання плавальної доріжки

Проведення занять та тренувань з аквааеробіки в басейні Університетської клініки.

Послуги з організації туристичних заходів

Послуги з організації спортивних заходів

Послуги з організації заходів активного дозвілля

Оздоровлення

Послуги з оздоровлення дітей в літньому таборі

Послуги з організації заходів сімейного дозвілля на базі СОЦ «Універ»

Надання в користування приміщень та обладнання спортивного призначення

Короткострокове платне користування приміщенням манежу СумДУ.

Короткострокове платне користування ігровим майданчиком.

Короткострокове платне користування приміщенням танцювальної зали.

Короткострокове платне користування приміщенням атлетичної зали.

Короткострокове платне користування приміщенням тенісної зали.

Короткострокове платне користування бігової доріжки.

Короткострокове платне користування боксерським рингом.

Короткострокове платне користування ямою для стрибків у довжину.

Короткострокове використання тенісного корту

Надання в короткострокове користування спортивних залів.

Надання в короткострокове користування човнів.

Надання в короткострокове користування лиж.

Надання в короткострокове користування лиж.

Надання в короткострокове користування санчат.

Консультації

Первинна консультація лікаря спеціаліста Медичного інституту

 • д.мед.н
 • к.мед.н
 • без наукового ступеня

Повторна консультація лікаря спеціаліста Медичного інституту

 • д.мед.н
 • к.мед.н
 • без наукового ступеня

Вартість консультацій  

Платні консультації з лазерної хірургії

Фізіотерапевтичні процедури

Електрофорез, гальванізація

Ампліпульсотерапія

Діадінамотерапія

Магнітотерапія (м/форез)

Лазеротерапія (1 поля)

Дорсонвальтерапія

УВЧ терапія

СМВ терапія

ДМВ терапія

КВЧ терапія

Ультразвукова терапія (1 суглоб)

Ультразвукова терапія (2 суглоби)

Ультразвукова терапія (фонофорез)

Теплолікування (парафіно-озокерітові аплікації)

Інгаляції дихальних шляхів

Низькочастотна лазеротерапія ЛОР-органів

Іфрачервонатерапія ЛОР-органів

Масаж барабанної перетенки

Аромотерапія індивідуальна

Промивання гайморових пазух по Проетцу (Кукушка)

УФО-тубус глотки, носа, міндалини

Міостимуляція

Пресотерапія (апаратній лімфодренаж) ноги і талія

Апаратний масаж на релакс - ліжку «NUGA BEST»

Сухе витягнення хребта на фракційній кушетці (шийний, грудний та поперековий відділ)

Синглетно-киснева терапія (кисневі пінки)

Фіточай

Вартість послуг 

Масаж

Загальний класичний масаж

Антицелюлітний масаж

Обличчя та голови масаж

Масаж спини

Масаж шийно-комірцевої зони

Масаж верхніх або нижніх кінцівок

Сегментарний масаж (1 відділ на вибір: шийно-грудний, або попереково-крижовий)

Масаж одного великого суглобу

Спортивний масаж

Релаксуючий масаж

Лімфодренажний масаж

Масаж спортивний

Масаж релаксуючий

Масаж волосистої частини голови

Масаж шийно-комірцевої зони (з елементами постізометричної релаксації)

Масаж шийно-грудного відділу

Масаж спини і поперекового-крижового відділу (з елементами мануальної терапії)

Масаж живота вісцеральний

Масаж верхніх кінцівок /нижніх кінцівок

Загальний масаж

Загальний масаж № 10

Антицелюлітний масаж всього тіла (з обгортанням)

Антицелюлітний масаж всього тіла

Антицелюлітний масаж нижніх кінцівок

Антицелюлітний масаж сідниць і стегон

Антицелюлітний масаж живота

Масаж баночний

Масаж медовий

Лікувальний дитячий загальний масаж

Масаж дітей

Масаж дітей (0-3 р.), 20 хв + ЛФК

Маніпуляції

Крапельне введення медикаментів (1 флакон)

Крапельне введення медикаментів (2 флакони)

Внутрішньовенна ін’єкція

Внутрішньом’язова, підшкірна ін’єкція

Ін’єкції внутрішньосуглобові периартикулярні

Медикаментозні блокади

Гомеосиніатрія

Голкорефлексотерапія

Вартість послуг 

Гінекологія

Гінекологічний масаж

Кольпоскопія

Медикаментозна коагуляція ерозії шейки матки

Функціональна діагностика

Електрокардіографія (ЕКГ)

Електрокардіографія + розшифровка

Спірографія

Спірографія + бронхомоторний тест

Реовазографія верхніх кінцівок

Реовазографія нижніх кінцівок

Реоенцефалограма (РЕГ)

Велоергометрія + електрокардіографія

Електроенцефалограма (ЕЕГ)

Вартість послуг 

Ультразвукова діагностика

УЗД серця (ЕХО-КС)

УЗД органів черевної порожнини

УЗД нирок, простати, сечового міхура

УЗД простати

УЗД нирок, сечового міхура

УЗД щитоподібної залози

УЗД молочних залоз

УЗД органів малого тазу

УЗД вагітності (І триместр)

УЗД вагітності (ІІ триместр)

УЗД вагітності (ІІІ триместр)

УЗД вагітності (ІІІ триместр) + доплерографія

УЗД м'яких тканин, лімфовузлів

УЗД симетричних суглобів (колінний, ліктьовий та ін.)

УЗД головного мозку – нейросонографія дитини

УЗД щитоподібної залози дитини

УЗД серця – ехокардіографія дитини

УЗД органів черевної порожнини дитини

УЗД кульшових суглобів (діти першого року життя)

Групове заняття з гідрокінезотерапії для дорослих

УЗД вен нижніх кінцівок, одна кінцівка

УЗД вен нижніх кінцівок, дві кінцівки

Вартість послуг 

Проведення ультразвукової діагностики

Гідрокінезіотерапія

Індивідуальне заняття з гідрокінезотерапії для дорослих

Групове заняття з гідрокінезотерапії для дітей від 5 до 12 років

Індивідуальне заняття з гідрокінезотерапії для дітей до 4 років

Заняття з гідрокінезотерапії для дорослих з порушеннями опорно-рухового апарату

Заняття з аквафітнесу для батьків з дітьми до 4 р. (1 дитина + 1 дорослий)

Абонемент на групове заняття з гідрокінезотерапії для дорослих

Абонемент на групове заняття з гідрокінезотерапії для студентів

Абонемент на групове заняття з гідрокінезотерапії для дітей до 4 років

Абонемент на групове заняття з гідрокінезотерапії для дітей від 5 до 12 років

Абонемент на заняття з гідрокінезотерапії для дорослих з порушеннями опорно-рухового апарату

Абонемент на початкове навчання дітей плаванню

Сімейне відвідування (індивідуальний сеанс)

ЛФК

Заняття з ЛФК діти

Заняття ЛФК дорослі

Заняття з ЛФК + профілактор Євмінова

Комплексне заняття з постінсультним хворим

Заняття з ерготерапії

Логопедичне заняття (після інсульту)

Кінезіотейпування 1 сегменту

Оформлення санаторно-курортної карти

Вартість послуг 

Хірургічні методи лікування

Лікування врослого нігтя

Видалення невуса (родимки) з гістологією

Склеротерапия І категория

Склеротерапия ІІ категория

Склеротерапия ІІІ категория

Видалення папілом (кондилом) до 3 см

Видалення папілом (кондилом) до 3-5 см

Видалення папілом (кондилом) більше 5 см

Видалення атероми

Видалення бородавок

Видалення фіброми з гістологією

Розкриття абсцесу

Пункція кісти молочної залози під контролем УЗД

Гістологічне дослідження операційної тканини

Цитологічне дослідження операційної тканини

Вартість послуг 

Інші послуги в сфері медицини

Видача довідки для відвідування басейну дорослому

Видача довідки для відвідування басейну дитині

Видача довідки для відвідування басейну Університетської клініки

Огляд для поселення в гуртожиток ( ФлОГК)

Медичний огляд одного іноземного студента чоловічої статті без ФлОГК

Медичний огляд одного іноземного студента жіночої статті без ФлОГК

Медичний огляд одного іноземного студента чоловічої статі

Медичний огляд одного іноземного студента жіночої статі

Медичні огляди 

Оформлення довідок 

Проживання та відпочинок

Проживання у

 • 2-місних номерах;
 • 3-місних номерах;
 • номерах «Люкс»

Організація харчування в кафе та ресторані готелю

Організація та проведення банкетів в ресторані готелю

Надання банних послуг в сауні

Надання у короткострокове використання конференційної-зали

Прання білизни

Прасування білизни

Надання у тимчасове використання плавальної доріжки

Короткострокове використання тенісного корту

Проведення занять та тренувань з плавання

Проведення занять та тренувань з аквааеробіки

Послуги з оздоровчого плавання

Проживання та відпочинок в СОЦ «Універ» для студентів та співробітників СумДУ з можливістю приготування їжі з ночівлею.

Проживання та відпочинок в СОЦ «Універ» для інших категорій з можливістю приготування їжі та ночівлею.

Проживання та відпочинок в СОЦ «Універ» для інших категорій без приготування їжі з ночівлею.

Проживання осіб, які направленні у відрядження до університету:

 • ліжко – місця в кімнатах гуртожитків № 1–А, 2–А , 2, 3
 • ліжко – місця в кімнатах гуртожитків № 4, №5

Проживання осіб, під час канікул у спеціально облаштованих приміщеннях гуртожитків для тимчасового проживання:

 • ліжко – місця в кімнатах гуртожитків № 1–А, 2–А , 2, 3
 • ліжко – місця в кімнатах гуртожитків № 4,№5

Надання інших послуг побутового характеру

Надання у тимчасове користування особам, що проживають, предметів побутового призначення:

 • набір посуду
 • дошка для прасування

Надання у тимчасове користування особам, що проживають, електрообладнання:

 • електрочайник
 • фен
 • холодильник
 • вентилятор
 • праска
 • настільна лампа

Надання, особам що проживають послуг з:

 • ремонту та облаштування приміщень;
 • заміни сантехнічних виробів;
 • заміни газового обладнання;
 • заміни електротехнічного обладнання;
 • заміни іншого обладнання.

Надання банних послуг в сауні

Прання білизни

Прасування білизни

Організація та проведення банкетів та на базі:

 • їдальні
 • банкетного залу їдальні
 • ресторану готелю «Олімпійський»
 • кафе та ивент простору Конгрес-центру
 • їдальні корпусу 2
 • кафе головного корпусу
 • СОЦ «Універ» тощо

Організація харчування в кафе та ресторані готелю

Кейтеринг

Організація та проведення кава-пауз

Організація та проведення фуршетів

 • Тимчасове користування місцями для стоянки транспортних засобів.
 • Перевезення вантажів, зокрема спеціалізованими транспортними засобами.
 • Перевезення окремих пасажирів або організованих груп населення.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]