Лінгвістичний центр Департаменту міжнародної освіти

 • Курси з вивчення англійської, китайської, російської мов
 • Мовне стажування (для іноземних громадян)

Лінгвістичний навчально-методичний центр

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, курсів, зокрема іноземних мов, у наступних формах:

 • додатковий корективний курс, спрямований на усунення недоліків знань у довузівській підготовці для студентів І-ІІ курсів, що вивчають іноземні мови відповідно до навчального плану університету;
 • додаткові курси різних рівнів складності для студентів, що бажають вдосконалювати свою мовну підготовку;
 • курси підготовки до вступних іспитів до магістратури та аспірантури;
 • вивчення студентами різних спеціальностей університету інших іноземних мов (додаткових до основної, яка вивчається під час навчання в університеті);
 • організація курсів загальномовної підготовки різного рівня та курсів з різних видів мовленнєвої діяльності з видачею відповідних сертифікатів;
 • організація курсів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з вивчення іноземних мов;
 • організація професійно-орієнтованих курсів з мовної підготовки для організацій і підприємств міста;
 • підготовка до складання тестів міжнародного рівня (IELTS, TOEFL, ЕСЕ та ін.), а також консультаційні та інформаційні послуги, пов'язані з ними.

Детальніше  

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar»

Підготовка, організація, та проведення міжнародних мовних екзаменів (тестів) TOEFL, EСL, TOEIC, SAT, GRE тощо, а також перекладацька підтримка, консультаційна діяльність та супровід у підготовці пакету документів, пов'язаних зі складанням цих екзаменів (тестів).

Організація курсів загальномовної підготовки різного рівня (підвищення кваліфікації) на замовлення організацій і підприємств, приватних осіб, зокрема:

 • організація професійно-орієнтованих курсів (English for IT, Medicine, Economics, Engineering, Law);
 • мовна підготовка у системі діючих міжнародних програм обміну, стипендій, грантів, премій тощо з подальшими рекомендаціями до навчання за кордоном;
 • організація і проведення курсів підвищення кваліфікації перекладачів, вчителів і викладачів іноземних мов.

Підвищення рівня мовної підготовки студентів та співробітників університету, зокрема шляхом:

 • одержання студентами і співробітниками університету додаткової мовної спеціалізації з курсів English for IT, Medicine, Economics, Engineering, Law, Science Technology тощо;
 • вивчення студентами різних спеціальностей університету французької, німецької, англійської та польської мови як другої іноземної мови (додаткової до основної, яка вивчається під час навчання в університеті);
 • проведення додаткових понад обсяги, встановлені навчальними планами, корективних курсів, спрямованих на усунення фонетичних, граматичних, стилістичних та ін. недоліків знань у студентів.

Детальніше

Центр професійного розвитку та мовної освіти «Academia»

Організація курсів з вивчення іноземних мов для різних категорій слухачів різних мовних рівнів.

Проведення семінарів, тренінгів, конференцій, круглих столів, пов’язаних з проблематикою навчання та оцінювання іноземних мов.

СОЗ «Універ»

Англомовні тематичні зміни

Німецький центр СумДУ

Курси німецької мови з підготовки до іспитів Гете Інституту (А1-В2).

Лінгвістичний центр слов’янських мов СумДУ

Проведення курсів із вивчення української (російської) мови для студентів СумДУ понад обсяги, встановлені навчальними планами, а також для співробітників СумДУ та сторонніх осіб.

ННЦ прикладних соціально-комунікаційних технологій «PR-консалтинг»

Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів у сфері діяльності кафедри журналістики та філології.

Підготовка до атестації щодо вільного володіння українською мовою.

Центр професійної та післядипломної освіти

Атестація претендентів на посаду державного службовця щодо вільного володіння українською мовою.

Регіональний науково-навчальний центр ендоскопічних методів діагностики та малоінвазійної хірургії

Для студентів, інтернів, клін. ординаторів та інших осіб навчання за спрямуванням:

 • Основи сучасних технологій в хірургії;
 • Сучасні технології в отолярінгології;
 • Основні процедури та маніпуляції медичної сестри.

Для лікарів навчання циклах тематичного удосконалення:

 • Малоінвазивні технології у хірургії
 • Лапароскопічні технології у гінекології

Детальніше  

Регіональний навчально-тренувальний центр для підготовки немедичних працівників з надання першої невідкладної допомоги

Навчання немедичних працівників навичкам надання домедичної допомоги

Факультет післядипломної медичної освіти

Підготовка лікарів на курсах спеціалізації зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підготовка лікарів на передатестаційних циклах зі спеціальностей „Акушерство і гінекологія”, „Інфекційні хвороби”, „Загальна практика-сімейна медицина”, „ Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підвищення кваліфікації лікарів на циклах тематичного удосконалення зі спеціальностей „Акушерство і гінекологія”, „Інфекційні хвороби”, „ Загальна практика-сімейна медицина”, „Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Підготовка лікарів на курсах стажування зі спеціальностей „Інфекційні хвороби”, „Загальна практика-сімейна медицина”, „Терапія”, „Педіатрія”, „Хірургія” галузі знань 22 "Охорона здоров’я".

Центр лазерної хірургії СумДУ

Курси з лазерної хірургії.

Ультразвукова діагностика

навчання на курсах «Ультразвукова діагностика в загальній практиці».

навчання на курсах «Ультразвукова діагностика в гінекології».

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини

Курси з класичного масажу

Навчально-методичний центр «Проф-ІТ» СумДУ

Послуги у сфері освітньої діяльності:

 • проведення понад обсяги встановлені навчальними планами комп’ютерних курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального і групового навчання, в тому числі: занять з програмування, комп’ютерної графіки, та розробки веб-сайтів, тощо;
 • проведення лекцій та консультацій з питань інформаційних технологій, програмування та ін.;
 • проведення навчання з підготовки до сертифікації за програмами провідних ІТ-компаній: Microsoft, CISCO, Intel, тощо;
 • організація наукових семінарів, конференцій з питань інформаційних технологій;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з інформаційних технологій на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб;
 • консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно з питань комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, інформаційних технологій, можливостей підготовки до сертифікаційних іспитів, тощо для різних категорій населення (у тому числі учнів, студентів) та на замовлення підприємств.

Центр комп'ютерних технологій

Надання освітніх послуг за напрямом вивчення ІТ-технологій, програмування та 3D-технологій.

Надання освітніх та організаційних послуг за напрямом стартап-діяльності.

Науково-консультаційний та навчально -методичний центр «Інформаційні технології проектування»

Наукові консультації для осіб, що підвищують кваліфікацію самостійно (поза системою підвищення кваліфікації, що існують у СумДУ).

платні курси комп’ютерної підготовки на базі індивідуального i групового навчання;

розробка, видання та реалізація навчально-методичних, інформаційних та рекламних посібників відповідно до умов договору.

Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу

Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з електронних засобів та дистанційних технологій навчання.

Центр професійної та післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Проектний менеджмент.

Менеджер (управитель) багатоквартирного будинку.

Професійно-орієнтаційні аспекти суспільних відносин та виробничої діяльності.

Навчально-науковий центр бізнес-аналітики

Курси з бізнес-аналітики.

Курс «Аналіз, моделювання та прогнозування в SAS».

Центр з консультаційної підтримки та облікового супроводження соціальних ініціатив та бізнесу

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами дисциплін, гуртків, факультативів на базі індивідуального та групового навчання з питань бухгалтерського обліку, контролю та оподаткування.

Проведення консультацій з питань, що належать до сфери компетенції співробітників Центру; дані консультації можуть здійснюватись у співпраці з партнерами (аудиторськими компаніями; практикуючими бухгалтерами; професійними організаціями у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування і т.д.).

Підвищення кваліфікації викладачів, студентів та інших зацікавлених осіб щодо застосування інформаційних технологій у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування, а також з усіх інших питань компетенції Центру.

Розробка, організація та проведення семінарів, форумів, «круглих столів», навчальних курсів, тренінгів з актуальних проблем оподаткування та бухгалтерського обліку, а також з інших питань, що входять до компетенції центру.

Навчально-методичний бізнес центр

Бізнес-курси з підприємництва.

Курси з бізнес-планування.

Курси з бізнес-аналітики.

Курси з економіки та бізнесу.

ННЦ маркетингових досліджень

Проведення довгострокових і короткострокових курсів, включаючи проведення тренінгів з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю для зовнішніх замовників.

Організація і проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, «круглих столів», літніх шкіл тощо з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Надання фізичним особам наукових консультацій та освітніх послуг (короткотермінові курси, підвищення кваліфікації) з питань маркетингу та управління інноваційною діяльністю.

Навчально-методичний центр з підготовки до сертифікації персоналу з менеджменту

Навчальні курси підготовки персоналу в схемі Органу сертифікації персоналу Української асоціації якості, що акредитований в Національному агентстві з акредитації України, а саме кваліфікацій:

 • Молодший менеджер систем управління якістю / Менеджер систем управління якістю
 • Молодший менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів / Менеджер систем управління безпечністю харчових продуктів
 • Молодший менеджер е енергетичного управління / Менеджер енергетичного управління.

Курси з підготовки за наступними кваліфікаціями:

 • Внутрішній аудитор систем менеджменту якістю;
 • Аудитор систем менеджменту якості;
 • Аудитор систем енергетичного менеджменту;
 • Аудитор систем управління безпечністю харчових продуктів.

Центр бізнес-комунікацій на базі Конгрес-центру СумДУ

Організація та проведення тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів, зимових та літніх шкіл різної спрямованості, воркшопів тощо.

Центр неперервної математичної освіти і математичного моделювання

Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного оцінювання з математики.

Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію у сфері математики самостійно, та стажування таких осіб.

Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми математичного спрямування, їх організації та наукового обслуговування.

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів з математичних дисциплін.

Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів з підвищення рівня математичної підготовки за освітнім та науковим напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

ННЦ «Моделювання процесів у складних системах»

Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами курсів, гуртків, факультативів на базі індивідуального та групового навчання з питань моделювання процесів у складних системах.

Проведення консультацій з питань моделювання процесів у складних системах.

Навчально-науковий центр бізнес-аналітики

Розвиваючі курси ментальної арифметики для дітей 5 - 11 років «Ментальна арифметика: абакус».

Курс «Аналіз, моделювання та прогнозування в SAS».

Науково-навчальний центр «Аll’Хімія»

Курси поглиблення знань з дисциплін хімічного спрямування.

Центр на базі філії кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів» зі спеціальності «Метрологія, стандартизація та сертифікація» в ДП «Сумистандартметрологія» проводить курси підвищення кваліфікації:

 • Калібрування та повірка засобів вимірювальної техніки;
 • Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві за видами вимірювань;
 • Загальні вимоги ДСТУ ISO/IEC до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій;
 • Розробка та валідація методик вимірювань;
 • Розробка методик каліюрування та випробувань;
 • Технічне регулювання. Законодавчі вимоги. Реалізація на підприємстві;
 • Стандартизація. Розроблення і впровадження технічних регламентів та нормативних документів;
 • Оцінка відповідності продукції за технічними регламентами;
 • Реалізація сучасних вимог до безпеки харчових продуктів.

НКЦ кафедри електроенергетики (курси з перевірки знань з питань технології робіт, правил експлуатації електричних установ та мереж УКЦ)

Навчання та перевірка знань з ПТЕЕС

Перевірка знань з питань технології робіт

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці в електроустановках при підготовці на групу з електробезпеки

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

Центр з перевірки знань правил технічної експлуатації теплових установок та мереж

Навчання та перевірка знань з «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Науково-навчально-виробничий центр "Технології сучасних машинобудівних матеріалів"

Надання кваліфікованої допомоги з технічних дисциплін учням, студентам коледжів і вищих навчальних закладів, аспірантам області понад обсяги навчальних планів, та усім бажаючим для:

 • проведення додаткових лабораторних експериментів;
 • проведення курсів, гуртків та факультативів на базі індивідуального і групового навчання;
 • проведення лекцій та консультацій з напрямів діяльності центру;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів з напрямів діяльності центру на замовлення підприємств, установ та фізичних осіб.

Регіональний навчально-науковий центр «Промислові інформаційні технології, електроніка та приводи»

Організація та проведення курсів по автоматизованому управлінню в технічних системах, електроенергетиці та приводах; курсів підвищення кваліфікації на базі сучасних технічних засобів вітчизняних виробників, закордонних фірм «Сіменс», «Шнейдер Електрик» та інших.

Підготовка і перепідготовка робітників і спеціалістів з питань автоматизованого управління в технічних системах.

Освітні послуги для студентів по окремим напрямкам автоматики та інформаційних технологій понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами.

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua