Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education AREA (ESG 2015))

Policy of  Quality Assurance of Higher Education

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua