Політика забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (Standards and guidelines for quality assurance in the european higher education AREA (ESG 2015))

Policy of  Quality Assurance of Higher Education

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua