Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015). На сьогоднішній день в університеті сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Концептуальні засади діяльності Сумського державного університету, стратегію розвитку на 2020-2026 рр., заходи реалізації та прогнозні показникиКодекс корпоративної культури Сумського державного університетуПоложення про організацію освітнього процесу в Сумському державному університеті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ».

З метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів та факультетів та стимулювання рівня підвищення якості їх роботи застосовується Методика визначення рейтингу структурних підрозділів.

Інституційна структура забезпечення якості охоплює 5 рівнів.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]