Основні положення

З метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності Сумського державного університету, реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України«Про доступ до публічної інформації», видано Наказ ректора від 28.07.2011 № 616-І «Про доступ до публічної інформації».

Доступ до публічної інформації, яка знаходиться у володінні Сумського державного університету, обмежується, якщо такі дані чинним законодавством України віднесено до інформації з обмеженим доступом.


Форма запиту на інформацію та порядок її подання

Запит на одержання публічної інформації, яка знаходиться у володінні Сумського державного університету підлягає реєстрації у загальному відділі в день надходження.

Робота із запитами на інформацію здійснюється відповідальною особою загального відділу або фахівцем, що заміщає його відповідно до посадових обов'язків.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі та має містити:

  1. ім'я запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (телефону);

  2. загальний опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

  3. підпис і дата за умови подання запиту в письмовій формі.


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2023 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2022 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2021 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2020 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2019 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2018 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2017 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2016 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2015 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2014 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2013 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2012 рік

Звіт щодо задоволення запитів на інформацію за 2011 рік


Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua