Екологічна політика Сумського державного університету, затверджена вченою радою СумДУ (Протокол №5 від 11 листопада 2021 р.)


Наказ ректора №0318-І від 07.04.20 р. «Про розподіл повноважень на загальноуніверситетському рівні в сфері екологізації діяльності СумДУ»


Комплексна цільова програма «Енергоефективний університет», схвалена вченою радою СумДУ (Протокол №05 від 12 грудня 2013 р.)


Програма управління відходами, схвалена вченою радою СумДУ (Протокол №11 від 16 квітня 2020 року)


Звіти зі сталого розвитку


 

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua