Основні завдання:

 • моніторинг якості освітньої діяльності університету в таких складових:
  • організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету, представників ринку праці з питань якості навчальних програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; аналіз результатів;
  • надання організаційної та методичної допомоги органам студентського самоврядування щодо проведення опитувань та анкетувань, організації конференцій «Навчальний процес очима студентів» та інших ситуаційних заходів з питань організації освітнього процесу;
  • аналіз якості проведення навчальних занять (організація відвідувань навчальних занять тощо);
 • моніторинг якості вищої освіти у таких складових:
  • щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти (організація та проведення адміністративного (ректорського) контролю успішності здобувачів вищої освіти);
  • аналіз спішності та досягнень здобувачів вищої освіти (результатів атестаційних заходів, екзаменаційних сесій тощо);
 • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
 • оперативне реагування (підготовка проєктів наказів та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу) на виявлення порушення норм стандартів вищої освіти щодо організації освітнього процесу в університеті;
 • аналіз і узагальнення стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті, розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення цієї діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення.

 

Контактна інформація:

Керівник – Рибіна Олена Іванівна
тел.: +380 542 687828, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник керівника – Гапонова Оксана Петрівна
тел.: +380 542 687828, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua