П'ятирічні звіти

Анотований узагальнюючий звіт ректорату Сумського державного університету щодо результатів за основними показниками діяльності за 2010-2015 роки.

2019 рік

 • Міжнародна освіта (директор ДМО Божко М.О.) Детальніше >>
 • Освітня діяльність університету (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>
 • Наукова діяльність (проректор Чорноус А.М.) Детальніше >>
 • Фізичне виховання і спорт, рухова активність та оздоровлення в університеті (проректор Бріжатий О.В) Детальніше >>
 • Міжнародна діяльність університету (начальник ВМЗ Кириченко К.І.) Детальніше >>
 • Бібліотечно-інформаційний центр (директор Маринич Т.О.) Детальніше >>
 • Соціальна та позанавчальна діяльність студентів університету (проректор Король О.В.) Детальніше >>
 • ІТ–забезпечення діяльності університету (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • Маркетингові комунікації (проректор Любчак В.О.) Детальніше >>
 • Формування контингенту (проректор Карпуша В.Д.) Детальніше >>

 • директора ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького (професор Васильєва Т.А.) Детальніше >>
 • директора ННІ БТ "УАБС" (професор Д'яконова І.І.) Детальніше >>Звіти за минулі роки

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua