Надання послуг комерційним організаціям щодо раціональної організації усіх облікових процесів і складання достовірної звітності, у тому числі:

  • формування первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;
  • експрес-аналіз системи бухгалтерського обліку та/або внутрішнього контролю на підприємстві;
  • розробка внутрішніх регламентів з організації бухгалтерського обліку;
  • організація системи управлінського обліку;
  • складання та подання фінансової і податкової звітності;
  • надання послуг у сфері податкового менеджменту.

Послуги з розробки бізнес-планів, ТЕО, ПТЕО.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua