Надання послуг комерційним організаціям щодо раціональної організації усіх облікових процесів і складання достовірної звітності, у тому числі:

  • формування первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку;
  • експрес-аналіз системи бухгалтерського обліку та/або внутрішнього контролю на підприємстві;
  • розробка внутрішніх регламентів з організації бухгалтерського обліку;
  • організація системи управлінського обліку;
  • складання та подання фінансової і податкової звітності;
  • надання послуг у сфері податкового менеджменту.

Послуги з розробки бізнес-планів, ТЕО, ПТЕО.

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua