Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем» створений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 р. № 444 «Про створення центрів колективного користування науковим обладнанням» та є структурним підрозділом науково-дослідної частини Сумського державного університету.

Діяльність Центру регламентується Положенням про Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем».

Головна мета діяльності Центру – сприяння проведенню наукових досліджень і виконанню науково-технічних (експериментальних) розробок результати яких мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання, реалізації найбільш важливих і актуальних для держави напрямів розвитку науки і техніки через надання доступу до унікального наукового обладнання вітчизняним та іноземним вченим.

Основними завданнями Центру є:

 • забезпечення отримання результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, які мають загальнодержавне значення та міжнародне визнання;
 • підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які індексуються базами даних Scopus та Web of Science Core Collection, та відповідних наукометричних показників;
 • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проєктів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 • забезпечення проведення наукових матеріалознавчих досліджень вченими університету, іншими закладами вищої освіти на сучасному науково-методичному рівні, зокрема із залученням міжнародних наукових партнерів;
 • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву;
 • більш широке залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Відповідно до основних завдань функціями Центру є:

 • виконання робіт, які пов’язані із проведенням матеріалознавчих досліджень методами просвічуючої і растрової електронної мікроскопії, рентгенівського мікроаналізу, рентгенографії, спектрофотометрії, хроматографії та іншими аналітичними методами;
 • надання доступу для проведення матеріалознавчих досліджень науковим і науково-педагогічним працівникам та особам, що навчаються в Сумському державному університеті та вченим з інших закладів вищої освіти, зокрема Сумського національного аграрного університету, Сумського державного педагогічний університету ім. А.С. Макаренка, Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка, Чернігівського національного технологічного університету;
 • надання в установленому порядку платних послуг з проведення матеріалознавчих досліджень.

Обладнання центру

Призначений для вимірювань лінійних розмірів, форми, орієнтації та інших параметрів наноструктур і мікрорельєфу поверхонь різних об'єктів.

Дозволяє вивчити нанохарактерістіки металів і сплавів; окислення / корозії; зварювання, полірування; магнітних матеріалів і надпровідників; керамічних, композитних і полімерних матеріалів; геологічних розрізів, мінералів; м'яких матеріалів: полімерів, фармацевтичних препаратів, фільтрів, гелів, тканин, рослинних матеріалів тощо, а також проводити елементний аналіз досліджуваного зразка методом рентгенівської енергодисперсійної спектроскопії;

Особливості SEO-SEM Inspect S50-B:

 • енергодисперсійний спектрометр AZtecOne з детектором X-MaxN20 (виробник Oxford Instruments plc);
 • джерело електронів в гарматі: вольфрамовий катод з термоелектронної емісією;
 • можливість електромагнітного регулювання апертури пучка без установки блоку механічних діафрагм;
 • функція автоматичного вибору оптимального струму розжарення катода і автоматичного вирівнювання електронної гармати;
 • октупольна конструкція стигматора, електромагнітна з функцією запам'ятовування параметрів стигматора для роботи при різних збільшеннях і прискорючих напругах;
 • електромагнітна система центрування колони;
 • автоматичне підстроювання струму електромагнітних лінз і автоматична система налаштування електронно-оптичної системи з можливістю ручного корегування налаштувань.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Дозволяє:

 • досліджувати мікроструктуру і фазовий склад об'єктів в нанотехнологіях, матеріалознавстві, кристалографії, геології, мікроелектроніці, біології, медицині та інших областях;
 • спостерігати і фотографувати зображення об'єктів в широкому діапазоні збільшень, отримувати дифракційні картини;
 • досліджувати об'єкти при їх нахилі і обертанні за допомогою гоніометричний пристрою.

Особливості ПЭМ-125К:

 • висока роздільна здатність по кристалічній ґратці і по точках;
 • наявність трьох режимів роботи: великий кут нахилу об'єкта, висока роздільна здатність, високий контраст для медико-біологічних об'єктів;
 • безмасляна відкачка колони;
 • 4-х лінзовий проекційний блок з компенсацією повороту зображення і мікродифракційної картини.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Дозволяє досліджувати властивості різних речовин на основі аналізу спектрального складу світла оптичного діапазону, що проходить через речовину по відношенню до різних видів електромагнітного випромінювання. Використовуються для виміру спектральних характеристик випромінення і об'єктів, що взаємодіють з випроміненням, а також для спектрального аналізу та фотометрії.

Галузі застосування: медицина, фармацевтика, промисловий екологічний моніторинг, товарна інспекція, сільськогосподарська хімія, металургія, геологія, машинобудування, нафтохімічна промисловість.

Особливості Lasany LI-722:

 • Довжина діапазону хвиль: 325-1000 нм
 • Точність довжини хвилі: менше 2 нм
 • Довжина хвилі повторюваності: менше 1 нм
 • Точність пропускання: +/- 0,5%
 • Повторюваність пропускання: менше 0,2%
 • Спектр смуги пропускання: 2 нм / 1 нм
 • Розсіяне світло: менше 0,5% (при 360 нм, NaNO)
 • Світлий дрейфовий струм: 0,5% / 3 хв
 • Темний дрейфовий струм: 0,2% / 3 хв
 • Розмір зразків: 10 мм

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Дозволяє аналізувати широкий спектр речовин і може застосовуватися для контролю якості харчових продуктів, лікарських препаратів, визначення забруднювачів вод тощо.

Задачі, що вирішує хроматограф в межах роботи Центру:

 • визначення залишків бактерицидних та лікарських засобів в тканинах тварин, молоці та яйцях;
 • вимірювання афлотоксинів в зернових та визначення мікотоксинів в злакових культурах;
 • визначення канабіноїдних сполук.

Особливості Agilent 1200:

 • великий діапазон швидкостей потоків (до 10 мл / хв)
 • пропускна здатність до 2000 проб на добу.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Призначений для широкого кола рентгеноструктурних досліджень різних матеріалів.

Дозволяє проводити дослідження структури кристалічних і аморфних матеріалів, а саме:

 • точно визначити параметри решітки кристалічних речовин;
 • визначити розміри кристалітів;
 • вивчити напружений стану речовини;
 • дослідити текстуру та провести фазовий аналіз;
 • вивчити структурні зміни, що відбуваються в деформованих металах при нагріванні;
 • визначити аморфність речовини.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Дозволяє проводити експресний якісний і кількісний аналіз складу металевих сплавів, порошків, рідин, відкладень на фільтруючих елементах, біопроб, продуктів харчування на вміст хімічних елементів від Na (атомний номер Z=11) до U (Z=92) в широкому діапазоні концентрацій.

Особливості ElvaX Light SDD:

Точність масових часток металів не гірше 0,1%.
Межі виявлення домішок важких металів в легкій матриці не гірше 1 ppm.

Галузі застосування: чорна та кольорова металургія, медична діагностика, екологічний моніторинг, проведення митних експертиз, криміналістика, археологія, хімічна промисловість, нафтопереробна промисловість, геологія і мінералогія, харчова промисловість

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Дозволяє проводити неруйнівний хімічний аналіз та вивчати молекулярну будову композитних матеріалів у стані рідин, газів, твердих тіл, порошків, гелів, суспензій і водних розчинів тощо. Метод досліджень базується на аналізі комбінаційного розсіювання світла.

Особливості мікроспектрометра RENISHAW inVia Reflex:

 • твердотільні лазери з довжинами хвиль 532 нм та 785 нм і максимальною вихідною потужністю не менше 50 мВт;
 • дифракційні решітки на 1200, 1800 та 2400 ліній;
 • конфокальний оптичний мікроскоп оснащений об’єктивами 5х, 10х, 20х, 50х, 100х. 

Галузі застосування:

медична, фармацевтична промисловість; геліоенергетична галузь; нафтопереробна промисловість; сільське господарство; екологічний моніторинг; хімічна промисловість; судово-медична експертиза; криміналістика і безпека; харчова промисловість, товарна інспекція і безпека продуктів харчування; археологія, геологія і мінералогія.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Призначений для дослідження газоподібних, рідких і твердих речовин. Використовують інфрачервону спектроскопію в органічній хімії та хімії високомолекулярних сполук для встановлення структури молекул чи наявності функціональних груп, а також для ідентифікації речовин. Інфрачервоний-Фур’є спектрометр Nicolet IS20 забезпечує високу точність ідентифікації напівпровідникових матеріалів та органічних сполук (у твердій, рідкій і газоподібній фазі).

Основні параметри:

 • спектральний діапазон від 7 800 до 350 см-1;
 • роздільна здатність 0,25 см-1;
 • співвідношення сигнал:шум 50000:1;
 • спектральна роздільна здатність 0,25 см-1;
 • прецизійність хвильового числа 0,0008 см-1;
 • точність хвильового числа 0,02 см-1 при 2000 см-1.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Призначений для проведення структурного аналізу металів, сплавів, полімерів, композитів, біоімплантів. Дозволяє виявляти та детально досліджувати зернисту структуру металів та сплавів, визначати розміри зерен, їх форму та особливості будови, виявляти та вивчати мікропори, мікровключення, мікротріщини, а також інші мікроскопічні деталі структури зі збільшенням до 1000 крат. Мікроскоп обладнано цифровою кольоровою 8,0 мегапіксельною камерою Axiocam 208 color з роздільною здатністю 3840*2160 та розміром датчика 1/2,1”. Управляючий комп’ютер із встановленим програмним забезпеченням ZEN2 дозволяє проведення різного типу спостережень і вимірювань з обробкою результатів відповідно до промислових стандартів. Дослідження проводять на спеціально підготовлених зразках – мікрошліфах.

Основні технічні характеристики:

 • збільшення мікроскопа: 50х-1000х;
 • збільшення об’єктивів: 5х, 10х, 20х, 50х, 100х;
 • збільшення окулярів і поля зору: W-PL 10х/23мм;
 • револьвер для кріплення об’єктивів: 5-и позиційний H-D;
 • освітлювач вбудований: світлодіодний 0-12В/20 Вт;
 • освітлювач із зовнішнім БП: HAL 12 В/100 Вт (галоген);
 • предметний стіл з співвісними ручками: двокоординатний 40х40 мм;
 • доступні методи контрасту: світле поле, темне поле, поляризація.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Призначений для вимірювання вмісту різних елементів у металевих зразках, таких як залізо, алюміній, мідь, нікель, титан, інші легуючі елементи та невідомі домішки. Це дає змогу оперативно визначати якість та склад сплавів, що є важливим у багатьох виробничих процесах. Зокрема контролю якості технологічних процесів в металургії, проведенні вхідного контролю матеріалів тощо, де необхідно точно визначити склад металів. До основних переваг цього приладу відносять високу швидкість аналізу, надійність ідентифікацію компонент сплавів з точність до 0,003% і висока повторюваність результатів. Комплектації приладу яка має матриці та еталони для: Fe, Al, Cu, Ni, Ti.

Іскровий оптико-емісійний спектрометр – це аналітичний прилад, для якісного та кількісного аналізу елементів зразків металів та сплавів. Визначення елементного складу відбувається за рахунок проходження іскрового розряду між досліджуваним зразком та спеціальним електродом в атмосфері аргону. Згенерований емісійний спектр від зразка розділяється оптичною системою приладу за довжинами хвиль з високою роздільною здатністю. Аналіз отриманого спектру виконується матрицями напівпровідникових приладів із зарядовим зв'язком та спеціальним програмним забезпеченням.

Зарезервувати прилад для проведення досліджень  

Завантаженість приладу  

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua