Науково-дослідні інститути, центри, лабораторії

 • Гідродинамічних приводів і установок
 • Гермомеханіки та вібродіагностики
 • Інтелектуальних систем
 • Нелінійної електродинаміки
 • Економіки стійкого розвитку і екологічно-збалансованого природокористування
 • Матеріалознавства мікро- і наноелектроніки
 • Промислової теплоенергетики
 • Соціально-економічних досліджень
 • Грануляційного та масообмінного обладнання
 • Високопродуктивних процесів обробки та верстатів
 • Механічних випробувань
 • Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень
 • Нових технологій в фізиці та техніці НВЧ
 • Синергетики конденсованого середовища
 • Нерівноважних процесів в матеріалах електронної техніки
 • Електронних систем і засобів кодування інформації
 • Вакуумних нанотехнологій
 • Морфологічна лабораторія
 • Фундаментальних лінгвістичних досліджень
 • Молекулярно-генетичних досліджень
 • Неруйнівних методів контролю
 • Електротехнічна лабораторія
 • Математичні методи дослідження складних процесів
 • Оптоелектроніки та геліоенергетики
 • Прикладних біотехнологій
 • Прикладного матеріалознавства
 • Розвитку соціально-економічних систем
 • Іонно-плазмових технологій

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua