У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

У зв'язку із запровадженням надзвичайної ситуації по всій території України, пов’язаної із поширення вірусу COVID-19, заплановані на 28 квітня 2020 року захисти докторської дисертації Тютюник Інни Володимирівни «Детінізація національної економіки на основі управління податковими розривами» за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, а також кандидатської дисертації Душак Майї Іванівни «Науково-методичні засади формування фінансової архітектури підприємств» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит у спецраді Д 55.051.06 при Сумському державному університеті переносяться на інший термін. Про нову дату засідання спецради буде повідомлено пізніше і завчасно.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua