У Вас вже є запрошення від приймаючої сторони, яке задовольняє усі вимоги і, залежно від мети, Ви обираєте, яким чином здійснювати подальше оформлення.

Як оформити?

Якщо мета Вашої поїздки – участь у конференції, конгресі, зустрічі, проведенні переговорів, налагодженні співробітництва, Вам необхідно оформити службове відрядження за кордон.

Підставою для початку оформлення відрядження є запрошення (яке задовольняє усі вимоги).

Далі необхідно завантажити і заповнити шаблон «Службова записка_наказ щодо відрядження за кордон»*

Цей документ, підписаний ініціатором відрядження (безпосереднім керівником або вищою посадовою особою)**, деканом/директором за підпорядкуванням відрядженої особи, необхідно подати до управління міжнародного співробітництва для візування начальником за 10 календарних днів.  

У службове відрядження Ви можете бути направлені за рахунок приймаючої сторони та/або за кошти СумДУ. Якщо приймаюча сторона не бере на себе жодних фінансових зобов’язань і витрати на відрядження (повністю/або частково) покладаються  на СумДУ, тоді Вам необхідно замовити кошторис в планово-фінансовому відділі (Г-503).

У разі використання коштів:

 • субрахунків структурних підрозділів, Вам необхідно зарезервувати кошти у відділі внутрішнього управлінського обліку (Г-709);
 • інших визначених джерел (наукові договори, гранти тощо), службова записка_наказ візується (з відповідним резервуванням коштів) службами, які є відповідальними за облік коштів відповідних джерел.

Далі службова записка_наказ візується проректором за напрямом діяльності відповідно до мети відрядження, а також, за необхідності, іншими посадовими особами.

Службова записка_наказ разом з відповідними  супроводжуючими документами повинні бути надані не пізніше ніж за 10 днів до відрядження на розгляд ректору, який приймає остаточне рішення щодо дозволу на відрядження.

Після узгодження, відділ документно-інформаційних комунікацій та контролю реєструє наказ про закордонне відрядження.

Підписаний і зареєстрований наказ Ви повинні забрати у відділі документно-інформаційних комунікацій та контролю(Г-308).


Звітність

Після повернення з-за кордону, впродовж 5 робочих днів необхідно заповнити та надати до управління міжнародного співробітництва:

 • Звіт про результати службового відрядження за кордон (підписаний відрядженою особою та її керівником);
 • Грантову картку (у випадку повного або часткового фінансування з боку приймаючої або третьої сторони, підписану відрядженою особою);
 • Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (подається до бухгалтерії Г-205). У випадку отримання авансових коштів, звіт подається до бухгалтерії впродовж 3 діб!

 

* Актуальність шаблонів перевіряйте на сайті Сумського державного університету, в розділі «Шаблони».

**Для прикладу: для викладача – це завідувач кафедри, для директора/декана – перший проректор.

! Обов’язкова умова участі у академічній мобільності – приймаюча сторона повинна бути закладом вищої освіти/науковою установою.

Як оформити?

Якщо мета Вашої поїздки – проведення лекцій та семінарів, Вам необхідно оформити участь у програмі академічної мобільності у формі викладання, для цього підготуйте наступний перелік документів:

Якщо приймаюча сторона не бере на себе фінансові зобов’язання, то витрати покладаються на учасника програми академічної мобільності або на СумДУ; якщо  витрати  (повністю/або частково) покладаються на СумДУ, тоді Вам необхідно замовити кошторис в планово-фінансовому відділі (Г-503).

У випадку використання коштів:

 • субрахунків структурних підрозділів, Вам необхідно зарезервувати кошти у відділі внутрішнього управлінського обліку (Г-709);
 • інших визначених джерел (наукові договори, гранти тощо), службова записка візується (з відповідним резервуванням коштів) службами, які є відповідальними за облік коштів відповідних джерел.

Наведений перелік документів необхідно надати до управління міжнародного співробітництва за 10 календарних діб до дати від’їзду для підготовки наказу.

Наказ візується начальником управління міжнародного співробітництва та передається учаснику програми академічної мобільності для подальшого оформлення.

Після підписання наказу ректором, копія наказу в електронному вигляді повертається до факультету/інституту.


Звітність

Після повернення з-за кордону, впродовж 5 робочих днів необхідно заповнити та надати до управління міжнародного співробітництва:

! Обов’язкова умова участі у академічній мобільності – приймаюча сторона повинна бути закладом вищої освіти/науковою установою.

Як оформити?

Якщо мета Вашої поїздки – участь у тренінгах, семінарах, науково-методичних заходах для підвищення кваліфікації Вам необхідно оформити участь у програмі академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації, для цього підготуйте наступний перелік документів:

Якщо приймаюча сторона не бере на себе фінансові зобов’язання, то витрати покладаються на учасника програми академічної мобільності або на СумДУ; якщо  витрати  (повністю/або частково) покладаються на СумДУ, тоді Вам необхідно замовити кошторис в планово-фінансовому відділі (Г-503).

У випадку використання коштів:

 • субрахунків структурних підрозділів, Вам необхідно зарезервувати кошти у відділі внутрішнього управлінського обліку (Г-709);
 • інших визначених джерел (наукові договори, гранти тощо), службова записка візується (з відповідним резервуванням коштів) службами, які є відповідальними за облік коштів відповідних джерел.

Наведений перелік документів необхідно надати до управління міжнародного співробітництва за 10 календарних діб до дати від’їзду для підготовки наказу.

Наказ візується начальником управління міжнародного співробітництва та передається учаснику програми академічної мобільності для подальшого оформлення.

Після підписання наказу ректором, копія наказу в електронному вигляді повертається до факультету/інституту.


Звітність

Після повернення з-за кордону, впродовж 5 робочих днів необхідно заповнити та надати до управління міжнародного співробітництва:

! Обов’язкова умова участі у академічній мобільності – приймаюча сторона повинна бути закладом вищої освіти/науковою установою.

Як оформити?

Якщо мета Вашої поїздки – участь у науковому стажуванні/дослідженні, Вам необхідно оформити участь у програмі академічної мобільності у формі наукового стажування/дослідження, для цього підготуйте наступний перелік документів:

Якщо приймаюча сторона не бере на себе фінансові зобов’язання, то витрати покладаються на учасника програми академічної мобільності або на СумДУ; якщо  витрати  (повністю/або частково) покладаються на СумДУ, тоді Вам необхідно замовити кошторис в планово-фінансовому відділі (Г-503).

У випадку використання коштів:

 • субрахунків структурних підрозділів, Вам необхідно зарезервувати кошти у відділі внутрішнього управлінського обліку (Г-709);
 • інших визначених джерел (наукові договори, гранти тощо), службова записка візується (з відповідним резервуванням коштів) службами, які є відповідальними за облік коштів відповідних джерел.

Наведений перелік документів необхідно надати до управління міжнародного співробітництва за 10 календарних діб до дати від’їзду для підготовки наказу.

Наказ візується начальником управління міжнародного співробітництва та передається учаснику програми академічної мобільності для подальшого оформлення.

Після підписання наказу ректором, копія наказу в електронному вигляді повертається до факультету/інституту.


Звітність

Після повернення з-за кордону, впродовж 5 робочих днів необхідно заповнити та надати до управління міжнародного співробітництва:

! Обов’язкова умова участі у академічній мобільності – приймаюча сторона повинна бути закладом вищої освіти/науковою установою.

Як оформити?

Якщо мета Вашої поїздки – участь у спільних проєктах, Вам необхідно оформити участь у програмі академічної мобільності у формі участі у спільних проєктах, для цього підготуйте наступний перелік документів:

Якщо приймаюча сторона не бере на себе фінансові зобов’язання, то витрати покладаються на учасника програми академічної мобільності або на СумДУ; якщо  витрати  (повністю/або частково) покладаються на СумДУ, тоді Вам необхідно замовити кошторис в планово-фінансовому відділі (Г-503).

У випадку використання коштів:

 • субрахунків структурних підрозділів, Вам необхідно зарезервувати кошти у відділі внутрішнього управлінського обліку (Г-709);
 • інших визначених джерел (наукові договори, гранти тощо), службова записка візується (з відповідним резервуванням коштів) службами, які є відповідальними за облік коштів відповідних джерел.

Наведений перелік документів необхідно надати до управління міжнародного співробітництва за 10 календарних діб до дати від’їзду для підготовки наказу.

Наказ візується начальником управління міжнародного співробітництва та передається учаснику програми академічної мобільності для подальшого оформлення.

Після підписання наказу ректором, копія наказу в електронному вигляді повертається до факультету/інституту.


Звітність

Після повернення з-за кордону, впродовж 5 робочих днів необхідно заповнити та надати до управління міжнародного співробітництва:

Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua