1. Властивості та фізичні процеси у складно-спінових магнітних наноструктурах

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики
Керівник – д.ф.-м.н., професор Денисов С.І. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


2. Електрофізичні, магніторезистивні та магніто-оптичні властивості багатошарових і багатокомпонентних плівкових матеріалів мікроелектроніки, спінтроніки та гнучкої електроніки

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики
Керівники –
д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
д.ф.-м.н., професор Однодворець Л.В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


3. Матеріалознавство структурної інженерії поверхні (багатошарові і багатоелементні покриття та модифікація властивостей твердих тіл потоком зарядженних частинок)

Кафедра наноелектроніки та модифікації поверхні
Керівник – д.ф.-м.н., професор Погребняк О.Д. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


4. Асимптотичні ієрархічні методи та їх застосування до нелінійних задач електродинаміки

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем
Керівник – д.ф.-м.н., професор Лисенко О.В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


5. Вплив енергетичних факторів на формування структури та фізико-механічних властивостей нанокристалічних плівок боридів, нітридів і боридонітридів перехідних металів та моделювання теплових процесів в плівкових системах для їх застосування в машинобудуванні

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем
Керівник – д.ф.-м.н., професор Гончаров О.А. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


6. Статистична теорія та молекулярна динаміка нерівноважних нелінійних систем

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем
Керівник – д.ф.-м.н., професор Хоменко О.В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


7. Моделювання складних систем спеціального призначення

Кафедра прикладної математики та моделювання складних систем
Керівник – к.ф.-м.н., с.н.с. Коплик І.В. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


8. Створення нових іонних розпилювачів (на основі магнетронного ефекту та ефекту пустотілого катода) та відповідних технологій формування зносостійких композитних покриттів і наносистем для акумуляторних електродів, імплантів, газових сенсорів

Кафедра наноелектроніки та модифікації поверхні
Керівник – д.ф.-м.н., професор Перекрестов В.І. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


9. Синтез і дослідження властивостей напівпровідникових плівок халькогенідів, халькопіритів і кестеритів для створення сонячних елементів, детекторів та функціональних елементів прозорої і гнучкої електроніки

Кафедра електроніки та комп’ютерної техніки
Керівник – д.ф.-м.н., професор Опанасюк А.С. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


10. Фізичні процеси у плівкових спін-клапанних структурах на основі парамагнітних і феромагнітних плівок або магнітних наночастинок

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики
Керівники – 
д.ф.-м.н., професор Чорноус А.М. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
д.ф.-м.н., професор Проценко С.І. (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)
д.ф.-м.н., доцент Шкудрода Ю.О (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)


Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]