Key Action 2 спрямована на підтримку позитивного та довготривалого впливу на організації-учасниці, на політичні системи, а також на організації та осіб, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у організованій діяльності.

Очікується, що Key Action 2 призведе до розвитку, передачі та/або впровадження інноваційної практики на організаційному, місцевому, регіональному, національному чи європейському рівнях.

Проекти, що підтримуються в рамках Key Action 2, мають на меті отримати такі результати:

- інноваційні підходи до вирішення питань щодо їх цільових груп, за допомогою, наприклад:

 • більш привабливих освітніх та навчальних програм, відповідно до індивідуальних потреб та очікувань;
 • використання підходів участі та методологій, заснованих на ІКТ;
 • нових або вдосконалених процесів розпізнавання та підтвердження компетенцій;
 • підвищення ефективності діяльності на благо місцевих громад;
 • нових або вдосконалених практик задоволення потреб незахищених груп та подолання відмінностей у результатах навчання, пов'язаних з географічними та соціально-економічними відмінностями;
 • нових підходів до подолання соціального, етнічного, мовного та культурного різноманіття;
 • нових підходів для більшої підтримки конкурентоспроможності та зайнятості, зокрема на регіональному та місцевому рівні;
 • визнання досконалості у вивченні мови чи викладанні через Європейський мовний знак.

- більш сучасне, динамічне, досконале та професійне середовище в організації:

 • готові до інтеграції передової практики та нових методів у щоденну діяльність;
 • відкриті для синергії з організаціями, що працюють в різних сферах чи в інших соціально-економічних секторах;
 • стратегічне планування професійного розвитку персоналу відповідно до індивідуальних потреб та організаційних цілей.

- збільшена спроможність та професіоналізм для роботи на європейському/міжнародному рівнях:

 • поліпшення компетенцій управління та стратегій інтернаціоналізації;
 • посилена співпраця з партнерами з інших країн, інших галузей освіти, навчання та молоді та/або інших соціально-економічних секторів;
 • збільшення розміру фінансоввння (крім фондів ЄС) для організації проектів ЄС/міжнародних проектів у галузі освіти, навчання та молоді;
 • підвищення якості підготовки, впровадження, моніторингу та подальшої діяльності за європейськими/міжнародними проектами.

На системному рівні очікується, що проекти в рамках Key Action 2 спровокують модернізацію та посилять реакцію систем освіти та навчання та молодіжної політики на основні проблеми сучасного світу: зайнятість, економічну стабільність та зростання, а також необхідність сприяння соціальній, громадянській та міжкультурній компетенції, міжкультурному діалогу, демократичним цінностям та основним правам, соціальному включенню, недискримінації та активній громадській позиції, критичному мисленню та медіаграмотності.

Проекти для розвитку потенціалу підтримують співпрацю з країнами-партнерами у галузі вищої освіти.

Проекти для розвитку потенціалу мають на меті:

 • сприяння співпраці між країнами Програми та країнами-партнерами, що відповідають вимогам (а також між країнами, які відповідають вимогам);
 • сприяння добровільній конвергенції з розвитком ЄС у вищій освіті;
 • сприяння взаємодії між людьми, міжкультурної обізнаності та розуміння.

Проекти СумДУ в рамках розвитку потенціалу Erasmus+ KA2:

 • «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» програми ЄС Еразмус+; 
 • «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» програми ЄС Еразмус+;
 • «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» програми ЄС Еразмус+;
 • «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» програми ЄС Еразмус+.

Альянси знань між вищими навчальними закладами та підприємствами, які мають на меті сприяння інноваціям, підприємництву, творчості, працездатності, обміну знаннями та/або мультидисциплінарному викладанню та навчанню.

Стратегічні партнерства, спрямовані на розробку ініціатив, що стосуються однієї або декількох галузей навчальної підготовки та допомоги молоді, а також сприяння інноваціям, обміну досвідом та ноу-хау між різними типами організацій, що займаються освітою, навчанням та допомогою молоді, або в інших відповідних сферах. Деякі заходи мобільності підтримуються в тій мірі, в якій вони сприяють досягненню цілей проекту.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007
 
Доступ до публічної інформації
Центральний корпус, каб. Ц-339
тел.: +38(0542) 687-774
тел.: +38(050) 052-70-10
е-mail: [email protected]