Статті

План роботи Вченої ради СумДУ на 2010-2011 навчальний рiк

Розглянутий та затверджений
на засіданні Вченої ради 09.09.2010 р.,
протокол №2

9 вересня 2010 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради університету на 2009-2010 навчальний рік.
  Інф. - проф. Васильєв А.В.
 2. Аналіз результатів прийому абітурієнтів у 2010 р. та основні завдання з поглиблення профорієнтаційної роботи у 2011 р.
  Доп. - доц. Карпуша В.Д.
 3. Аналіз результатів прийому у 2010 р. на старші курси, за ОКР «Спеціаліст», «Магістр» та завдання щодо поширення надання освітніх послуг шляхом відкриття нових напрямів та спеціальностей.
  Доп. - доц. Юскаєв В.Б.

14 жовтня 2010 р

 1. Розвиток студентського самоврядування - головний чинник ефективності навчально-виховної діяльності (стан та перспективи).
  Доп. - Козінцев А.П., Яковлева Г.В.,
  доц. Світайло Н.Д., доц. Король О.В. Відповідальний - проф. Васильєв А.В.
 2. Реалізація пріоритету фундаментальної складової змісту навчального процесу на факультеті ТеСЕТ.
  Доп. - доц. Гусак О.Г.
  Відповідальний - доц. Карпуша В.Д.

11 листопада 2010 р.

 1. Організаційні та методичні заходи щодо подальшого розвитку дистанційної, заочної та вечірньої форм навчання, у тому числі у позабазових структурних підрозділах університету.
  Доп. - доц. Фролов С.М., доц. Рубан А.І.
  Відповідальний - доц. Карпуша В.Д., Любчак В.О.
 2. Стан навчально-матеріальної бази університету по забезпеченню відповідних умов праці та навчання з дотриманням вимог охорони праці та протипожежної безпеки.
  Доп. - Положій А.М.
  Відповідальний - проф. Васильєв А.В.
 3. Затвердження планів проведення науково-методичних та наукових конференцій і семінарів на базі університету у 2011 р.
  Інф. - доц. Карпуша В.Д.,
  проф. Чорноус А.М.
 4. Стан виконання рішень Вченої ради університету.
  Інф. - доц. Рубан А.І.

9 грудня 2010 р.

 1. Наукова робота в університеті - стан та основні завдання на 2011 рік.
  Доп. - проф. Чорноус А.М.
 2. Про затвердження «Кодексу корпоративної культури СумДУ».
  Доп. - доц. Світайло Н.Д.
 3. Щодо звітів голів спеціалізованих вчених рад університету (проф. Чорноус А.М., проф. Марцинковський В.А., проф. Ілляшенко С.М., проф. Пляцук Л.Д.).
  Узагальнююча інформація - проф. Чорноус А.М.

10 лютого 2011 р.

 1. Розвиток системи післядипломної освіти - одна із основних складових діяльності університету.
  Доп. - доц. Євдокимов А.В.
  Відповідальний - доц. Любчак В.О.
 2. Ефективність діяльності технікумів і коледжів які є позабазовими структурними підрозділами СумДУ та перспективи поглиблення інтеграційних зв’язків університету з іншими ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
  Доп. - доц. Рубан А.І.
  Відповідальний - доц. Карпуша В.Д.

10 березня 2010 р.

 1. Міжнародна науково-освітянська діяльність університету: стан та перспективи розвитку.
  Співдоповідачі: - Киріченко К.І., проф. Чорноус А.М., доц. Карпуша В.Д., доц. Любчак В.О., доц. Світайло Н.Д.,
  Узагальнення - проф. Васильєв А.В.
 2. Якість підготовки фахівців на факультеті економіки та менеджменту.
  Доп. - доц. Прокопенко О.В.
  Відповідальний - доц. Карпуша В.Д.

14 квітня 2011 р.

 1. Про хід виконання та затвердження нової редакції «Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності університету».
  Доп - проф. Чорноус А.М.
 2. Розвиток web-системи СумДУ - запорука розбудови університету сучасного європейського типу.
  Доп - доц. Любчак В.О.
 3. Стан виконання рішень Вченої ради університету
  Інф. - доц. Рубан А.І.

12 травня 2011 р.

 1. Стан соціальних умов та питання соціальної захищеності співробітників та студентів університету.
  Співдоповідачі - доц. Король О.В., доц. Боровик В.О., Яковлева Г.В.
  Відповідальний - проф. Васильєв А.В.
 2. Затвердження цільової комплексної програми «Студентська наука та її органічне поєднання із навчальним процесом».
  Доп. - проф. Чорноус А.М., Карпуша В.Д.
  Відповідальний - проф. Васильєв А.В.

9 червня 2011 р.

 1. Стан фінансово-господарської діяльності університету та завдання по розвитку її госпрозрахунковї складової.
  Доп. - доц. Касьяненко О.О.
 2. Підсумки виконання плану роботи Вченої, наукової та науково-методичної рад університету та пропозиції стосовно підвищення ефективності їх роботи.
  Доп. - доц. Карпуша В.Д., проф. Чорноус А.М.

Примітка: згідно затвердженого регламенту роботи Вченої ради університету кадрові, конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного засідань Вчених рад за рішенням ректора або проректорів за напрямами діяльності.

Голова вченої ради - А.В. Васильєв
Вчений секретар - А.І. Рубан