Відділ міжнародних зв'язків (ВМЗ) є координуючим структурним підрозділом СумДУ, створеним для розробки та впровадження стратегії міжнародної діяльності університету, розширення та поглиблення закордонних контактів, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність відділу виконується за основними напрямками:

 • академічна та наукова співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими організаціями;
 • участь у міжнародних програмах та проектах із залученням грантів;
 • організація мобільності професорсько-викладацького складу та студентів;
 • прийом закордонних делегацій та спеціалістів;
 • встановлення та підтримка зв’язків з дипломатичними представництвами інших держав.

 

Кириченко Костянтин Іванович
начальник відділу міжнародних зв'язків

 

Структура відділу міжнародних зв'язків

Функціональними обов’язками групи загально-організаційного забезпечення є:

 • супровід оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік та моніторинг їх реалізації;
 • супровід оформлення закордонних відряджень, організаційні та загально-представницькі функції під час прийомів іноземних фахівців та делегацій;
 • супровід офіційного листування з іноземними партнерами, представництвами іноземних країн; надання відповідної допомоги структурним підрозділам університету;
 • узагальнення та надання звітності щодо результатів міжнародної діяльності СумДУ;
 • завірення відповідності перекладу документів, що стосуються міжнародної діяльності університету;
 • надання додаткових платних послуг, пов’язаних з процедурою виїзду за кордон та інших за профілем діяльності документів.

Функціональними обов’язками групи грантових програм є:

 • сприяння пошуку міжнародних наукових і освітніх грантових програм, координація співпраці університету із закордонними організаціями-грантодавцями;
 • сприяння залученню структурних підрозділів та співробітників університету до участі в міжнародних грантових програмах;
 • облік грантових заявок, які подаються та проектів, які виконуються в університеті; а також їх моніторинг та контроль виконання;
 • допомога співробітникам та особам, що навчаються, у формуванні проектних пропозицій та заявок, надання консультацій з цих питань;
 • проведення презентаційних заходів щодо умов участі в грантових програмах для співробітників та осіб, що навчаються в університету;
 • забезпечення представництва університету на веб-сайтах міжнародних грантових програм, веб-сайтах проектів за участі СумДУ;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Функціональними обов’язками групи міжнародної академічної мобільності є:

 • координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними університетами з метою організації програм міжнародної академічної мобільності; оформлення відповідних документів, угод;
 • організаційний супровід програм міжнародного наукового академічного обміну за участі професорсько-викладацьким складу; програм «включеного навчання», «паралельного навчання», «подвійних дипломів», «спільного ступеню»; короткотермінового навчання студентів за кордоном,навчання студентів та аспірантів в літніх академіях; навчальної або виробничої практики;
 • формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності; ведення обліку учасників міжнародних програм академічного обміну;
 • залучення різноманітних зовнішніх джерел фінансування для проведення заходів, пов’язаних з участю співробітників та осіб, що навчаються, у програмах міжнародного академічного обміну;
 • проведення спільно зі студентською агенцією з питань міжнародної співпраці презентацій, семінарів та інших заходів щодо можливостей участі у міжнародних програмах академічних обмінів; індивідуальна робота зі студентами університету та надання консультацій;
 • організація курсів вивчення іноземної мови з метою підготовки до міжнародних мовних іспитів (TOEFL, IELTS, DaFтощо), семінарів, тренінгів з оформлення пакету документів та інших заходів для підготовки осіб, що навчаються та співробітників університету до участі у програмах обміну;
 • надання додаткових платних послуг за профілем діяльності групи.

Група рекламно-інформаційного забезпечення відділу міжнародних зв'язків має на меті донести до цільової аудиторії всі необхідні відомості про СумДУ та діяльність його структурних підрозділів зі спрямуванням на міжнародну арену. Робота групи спрямована на ефективне використання засобів рекламного звертання, рекламоносіїв (ілюстрованих каталогів, брошур, банерів, презентацій, афіш, рекламних листів, відеороликів) та розміщення інформації в місцевих та регіональних ЗМІ, а також на веб‑ресурсах міжнародних партнерів СумДУ.

Основними завданнями групи є:

Організаційно-технічний супровід, розробка, впровадження та постійне оновлення контенту міжнародної версії офіційного веб-сайту СумДУ;
Координація актуальної інформації про міжнародну діяльність університету та його структурних підрозділів;
Забезпечення участі університету у тематичних виставках, конференціях, конкурсах та змаганнях міжнародного спрямування;
Створення, редагування та дизайн матеріалів для підготовки загально-університетської презентаційної продукції, направленої на міжнародну аудиторію, надання допомоги у підготовці презентаційних матеріалів для здійснення міжнародної діяльності;
Надання перекладацьких платних послуг для виїзду за кордон (свідоцтва, довідки, документи про освіту і т.д.).

Місія центру: створити середовище, що сприятиме більш ефективній та вмотивованій грантовій діяльності, залученню найбільш ініціативних та фахових співробітників до написання проектних пропозицій, підвищення рівня якості підготовки грантових заявок та збільшенню їх кількості, а також реалізація інтересів університету в даному напрямку у відповідності до стратегічних цілей розвитку.

Керівник центру:

Кириченко Костянтин Іванович – інституційний координатор програми  ЄС ЕРАЗМУС+

Експерти центру:

Горобченко Олена Миколаївна – проекти в галузі освіти, науки та міжнародної співпраці. Фінансовий супровід проектів.

Погорєлов Максим Володимирович – проекти наукового спрямування. Підготовка проектних пропозицій на конкурс ГОРИЗОНТ2020

Координатор центру:

Мірошниченко Ганна Олександрівна – моніторинг існуючих програм та конкурсів; супровід процесу підготовки проектних заявок.

Контактні дані:

Координаційний центр підготовки грантових заявок
відділ міжнародних зв’язків
тел.: +38(0542)331081
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
каб. БІЦ-309

Діяльність СумДУ в сфері міжнародного cпівробітництва

Сумський державний університет є постійним та повноправним членом найбільш авторитетних академічних асоціацій Європи та світу:

 • Європейська асоціація університетів (м. Брюссель, Бельгія);
 • Міжнародна асоціація університетів (м. Париж, Франція);
 • Асоціація економічних університетів Південної та Східної Європи і регіону Чорного Моря (м. Фессалоніки, Греція);
 • Міжнародна асоціація AISEC (м. Роттердам, Нідерланди);
 • Наукова спільнота Informatics Europe (м. Цюріх, Швейцарія).

Сумський державний університет активно впроваджує принципи Болонського процесу. У 2010 році університетом підписано Велику Болонську Хартію Університетів (Magna Charta Universitаtum) у м. Болонья, Італія.

За даними рейтингу WEBOMETRICS СумДУ посідає 5 позицію у всесвітньому Інтернет-рейтингу серед ВНЗ України. За даними наукометричної бази SCOPUS за кількістю цитувань світовою науковою спільнотою публікацій науковців університету та індексом Гірша – СумДУ серед лідерів науково-освітянського простору України.

За версією міжнародного екологічного рейтингу UI GreenMetric 2013 Сумський державний університет входить до ТОР-200 університетів світу та є першим українським університетом, який увійшов до цього екологічного рейтингу.

За результатами студентських Інтернет-змагань із програмування у рейтинговій версії Міжнародної асоціації професійних програмістів TopCoder Сумський державний університет входить до ТОР-100 університетів світу.

Географія міжнародного співробітництва Сумського державного університету охоплює близько 200 партнерів зі США, Великобританії, Німеччини, Австрії, Франції, Бельгії, Швеції, Польщі, Литви, Болгарії, Чехії, Словаччини, Румунії, Японії, Південної Кореї, Китаю,  Російської Федерації та інших країн світу. Найбільш активно СумДУ співпрацює з Університетом Кобленц-Ландау, Університетом м. Майнц (Німеччина); Університетом Марії-Кюрі Склодовської, Вроцлавською та Люблінською Політехніками, Технологічним університетом м. Кєльце, Вищою школою економіко-гуманістичною, університетом ім. Адама Міцкевича (Польща), університетом Порто (Португалія), Туринською політехнікою (Італія), Дальянським університетом іноземних мов (Китай) та іншими партнерами.

Сумський державний університет є постійним партнером в міжнародних грантових програмах та проектах Європейського Союзу (ТЕМПУС, Еразмус Мундус, Молодь в дії), Програми розвитку ООН, Світового банку, двосторонніх наукових і дослідницьких проектах, грантах приватних фондів. За останні 5 років обсяг дослідницької роботи в рамках міжнародних грантових проектів збільшився у 20 разів.

На сьогодні СумДУ виконує біля 50 міжнародних грантових проектів за наступними напрямками:

 • наноелектроніка
 • нанофізика
 • інформаційні технології
 • енергозбереження
 • соціологічні дослідження
 • економіка
 • менеджмент
 • електронне урядування
 • гендерна проблематика

У відповідності до стандартів європейського освітнього простору, університет активно впроваджує технології трансферу кредитів та перезарахування результатів, отриманих за кордоном. Така система дає безліч можливостей реалізувати програми короткострокового та довгострокового навчання, отримати «подвійні дипломи», пройти стажування та здобути практичні навички за кордоном.

Щороку студенти та аспіранти СумДУ збагачують свої практичні навички та розширюють кругозір в мовних школах та літніх академіях провідних університетів Німеччини. В рамках грантової програми ЄС Erasmus Mundus студенти, спіранти, викладачі та співробітники СумДУ навчаються та здобувають цінний досвід європейських університетів в Португалії, Італії, Франції, Швеції, Польщі та Румунії.

Викладачі та науковці СумДУ працюють у польських, британських, німецьких, французьких та російських університетах в якості запрошених викладачів та дослідників. Сумський державний університет також гостинно приймає іноземних студентів та колег з європейських вишів на навчання та викладацьку роботу з низки навчальних програм.

Дипломи про закінчення навчання в СумДУ офіційно визнаються Карловим університетом (м. Прага, Чехія) та Сілезійським політехнічним університетом (м. Кельце, Польща), що дає можливість продовжити навчання аспірантів в Чехії та Польщі.

Безпосередньо в СумДУ навчається близько 1400 іноземних студентів із більш ніж 50 країн світу. За напрямками медицина, інформатика, менеджмент, маркетинг та наноелектроніка студенти мають можливість навчатися англійською мовою.

У Сумському державному університеті відкриті навчальні центри корпорації MICROSOFT, компаній NETCRACKER, CISCO, PortaOne, DELCAM, 1C, SIEMENS та інші, де студенти проходять спеціальну підготовку.

Сумський державний університет є одним з головних осередків інформації щодо процесів Євроінтеграції України в Сумському регіоні. З 2007 року в Сумському державному університеті діють Центр Європейської інтеграції та студентський євроклуб. Щорічно університет є співорганізатором святкування Днів Європи в Україні. Співробітниками СумДУ, які опікуються питанням Євроінтеграції, розроблені навчальні курси, наприклад, «Європейські перспективи України», подано заявки на отримання грантів, організовуються конференції, дебати, рольові ігри та забезпечується поінформованість громадськості стосовно питань Євроінтеграції України.

Документи, необхідні для оформлення службових відряджень за кордон та прийому іноземних фахівців на базі СумДУ

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua