До уваги аспірантів 2019 року зарахування. 07 жовтня 2019 (понеділок) о 13:25 в аудиторії Ц-219 відбудуться збори аспірантів.


До уваги аспірантів, які були зараховані з 01.10.2019 за державним замовленням за денною формою навчання. Вам необхідно підійти в бухгалтерію (Г-205) з копією паспорта та ідентифікаційного номера до 10.10.2019 року.


Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору для вступу до аспірантури у 2019 році

Вступ до аспірантури на місця державного замовлення відбувається у строки, наведені для 5-го періоду. Прийом заяв та документів для вступу на місця державного замовлення може відбуватися також у строки, визначені для 1-4 періодів.

Перелік документів для участі у конкурсному відборі для вступу до аспірантури СумДУ

 1. Заява про участь у конкурсному відборі до СумДУ в паперовій формі.
 2. Вступник пред'являє особисто оригінали:
  • документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон) або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»);
  • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий ступень вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • військово-облікового документа для військовозобов’язаних.
 3. Вступник до аспірантури разом з оригіналами документів додає:
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра (ОКР спеціаліста) і додаток до нього (для вступу на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями медичного спрямування вступник подає диплом магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності медичного спрямування та копію сертифікату лікаря-спеціаліста);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • дослідницьку пропозицію за встановленою формою (при поданні заяв на участь у конкурсі за кількома ОНП – на кожну з них подається окрема дослідницька пропозиція);
  • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних;
  • 2 фотокартки 3х4 см.
 4. За наявності вступник подає копії:
  • наукових статей у виданнях, що індексуються базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection;
  • дипломів призера Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та/або Всеукраїнської студентської олімпіади участь та відповідні підсумки у яких визначені наказом МОН України;
  • охоронних документів;
  • наукових статей у фахових чи закордонних виданнях.
 5. Вступник звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо він підтвердив свій рівень знання (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня):
  • англійської мови – дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;
  • німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF;
  • французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF.

До уваги аспірантів УСІХ РОКІВ ПІДГОТОВКИ!

Ще раз звертаємо вашу увагу на те, що НЕПРИПУСТИМО працювати більше, ніж 0,5 ставки та одночасно отримувати стипендію.

Усім, хто працює більше, ніж 0,5 ставки та отримує стипендію ТЕРМІНОВО звернутися до ВДА.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua