Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру СумДУ в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Ліцензійний обсяг Кількість місць державного замовлення
Всього (осіб) у т.ч. за формами навчання
Денна Вечірня
1. 017 Фізична культура і спорт 19 2 2 0
2. 033 Філософія 15 1 1 0
3. 051 Економіка 76 12 7 5
4. 061 Журналістика 10 2 2 0
5. 071 Облік і оподаткування 20 3 1 2
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 46 8 5 3
7. 073 Менеджмент 61 7 5 2
8. 075 Маркетинг 21 0 0 0
9. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 7 5 2
10. 081 Право 21 6 2 4
11. 091 Біологія 19 2 2 0
12. 104 Фізика та астрономія 41 4 4 0
13. 105 Прикладна фізика та наноматеріали 23 4 4 0
14. 113 Прикладна математика 13 1 1 0
15. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 21 5 5 0
16. 132 Матеріалознавство 20 5 5 0
17. 133 Галузеве машинобудування 15 5 5 0
18. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 1 1 0
19. 161 Хімічні технології та інженерія 10 1 1 0
20. 183 Технології захисту навколишнього середовища 10 5 4 1
21. 221 Стоматологія 20 1 1 0
22. 222 Медицина (терапевтичний профіль) 121 2 1 1
Профілактична медицина 0 0 0
Медицина (хірургічний профіль) 4 4 0
Теоретична медицина 10 8 2
23. 228 Педіатрія 22 2 2 0
Всього   100 78 22

 

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру інших ЗВО в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
Всього (осіб) у т.ч. за формами навчання
Денна Вечірня
НТУ "Харківський політехнічний інститут"
1. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1 1 0
Всього 1 1 0

Архів за роками: 2017 рік, 2016 рік, 2015 рік, 2014 рік, 2013 рік

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua