Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру СумДУ в 2019 році

№ п/п Шифр наукової спеціальності Назва наукової спеціальності  Ліцензійний обсяг Кількість місць державного замовлення 
Всього (осіб) Денна форма навчання Вечірня форма навчання
1. 017 Фізична культура і спорт 19 2 2 0
2. 035 Філологія 16 1 1 0
3. 051 Економіка 76 12 9 3
4. 061 Журналістика 10 5 4 1
5. 071 Облік і оподаткування 20 3 1 2
6. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 46 6 5 1
7. 073 Менеджмент 61 6 4 2
8. 075 Маркетинг 21 2 1 1
9. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 8 5 3
10. 081 Право 21 9 4 5
11. 091 Біологія 19 1 1 0
12. 104 Фізика та астрономія 41 4 4 0
13. 105 Прикладна фізика та наноматеріали 23 3 3 0
15. 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 21 10 10 0
16. 132 Матеріалознавство 20 3 3 0
17. 133 Галузеве машинобудування 15 5 5 0
18. 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 1 1 0
20. 183 Технології захисту навколишнього середовища 10 2 2 0
21 221 Стоматологія 20 2 1 1
22. 222 Медицина 121 11 8 3
Клінічна медицина (терапевтичний профіль) 2 1 1
Клінічна медицина (хірургічний профіль) 1 0 1
Профілактична медицина 0 0 0
Теоретична медицина 8 7 1
23. 228 Педіатрія 22 1 1 0
Всього   97 75 22

 


Архів за роками: 2018 рік, 2017 рік, 2016 рік, 2015 рік, 2014 рік, 2013 рік

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua