Розмір плати за підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за всіма спеціальностями становить 20300 грн. за рік навчання


Банківські реквізити для сплати за навчання:
Р/р 31258290105677
МФО 820172
КОД 05408289 ДКСУ в м. Київ

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua