Оновлений веб-сайт СумДУ працює у бета-режимі, стара версія: https://old.sumdu.edu.ua. Питання та пропозиції приймаються за адресою: info@linet.sumdu.edu.ua
1. Карпуша В.Д. – перший проректор (голова Ради з якості);
2. Любчак В.О. – проректор з науково-педагогічної роботи (заступник голови Ради з якості);
3. Рибіна О. І. – керівник бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (вчений секретар Ради з якості);
4. Антиков М.М. – директор машинобудівного коледжу СумДУ;
5. Антоненко М.С. – в.о. студентського декана факультету ТеСЕТ;
6. Артюхов А. Є. – доц. кафедри ПОХНВ факультету ТеСЕТ;
7. Баранова С.В. – заст. декана з методичної роботи факультету ІФСК;
8. Бібик В.В. – директор Конотопського інституту;
9. Бріжатий О.В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
10. Васильєва Т.А. – директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
11. Власенко О.А. – заступник директора з методичної роботи Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;
12. Гайдабрус Б.В. – заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ЕлІТ;
13. Гапонова О.П. – заст. керівника бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (технічний секретар Ради з якості);
14. Голубнича В.М. – заст. директора з навчальної роботи МІ;
15. Гончарова А.В. – в.о. студентського ректора СумДУ;
16. Гриненко В.В. – заст. директора ЦЗДВН по роботі з позабазовими структурними підрозділами;
17. Гусак О.Г. – декан факультету ТеСЕТ;
18. Данілова Д.Е. – в.о. студентського декана факультету ІФСК;
19. Деміхова Н.В. – заступник директора медичного інституту з якості освітньої діяльності;
20. Дудко Ю.С. – студентський директор МІ;
21. Дудченко В.Ю. – заст. директора ННІ БТ «УАБС» з навчальної роботи;
22. Д’яконова І.І. – директор ННІ БТ «УАБС»;
23. Євдокимова А.В. – начальник навчального відділу з практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів;
24. Зеніков Д.А. – в.о. студентського директора ННІ БТ «УАБС»;
25. Зубань Ю.О. – директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання;
26. Кириченко К.І. – начальник відділу міжнародних зв’язків;
27. Ковнер А.А. – студентський декан факультету ЕлІТ;
28. Колісніченко Е.В. – заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ТеСЕТ;
29. Король О.В. – проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності;
30. Костюченко Н.М. – начальник відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності;
31. Котенко Н.В. – заст. директора з методичної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
32. Криклій О.А. – заст. начальника навчально-методичного відділу;
33. Крухмаль О.В. – заст. директора ННІ БТ «УАБС» з методичної роботи;
34. Куліш А.М. – директор ННІ права;
35. Лобода А.М. – в.о. директора МІ;
36. Лор А.К. – перший студентський проректор;
37. Люльов О.В. – заст. директора з навчально-організаційної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
38. Люта О.В. – помічник ректора з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
39. Малюк М.П. – студентський проректор з навчально-наукової роботи;
40. Маринич Т.О. – директор бібліотечно-інформаційного центру;
41. Медвідь О.М. – заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ІФСК;
42. Мелейчук С.С. – директор Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання;
43. Мелеховець О.К. – заст. декана факультету післядипломної медичної освіти;
44. Могильний В.В. – начальник відділу ліцензування, акредитації та статистики;
45. Неділько Ж.В. – в.о. студентського директора ННІ права;
46. Пономарьова Г.С. – студентський директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
47. Прімова Л.О. – заст. директора з навчально-методичної роботи МІ;
48. Проценко О.М. – заст. директора з науково-педагогічної роботи Шосткинського інституту;
49. Проценко С.І. – декан факультету ЕлІТ;
50. Рубан А.І. – начальник навчально-організаційного відділу по роботі в позабазових структурних підрозділах;
51. Руденко О.Б. – начальник навчального відділу;
52. Савченко Є.М. – заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ТеСЕТ;
53. Світайло Н.Д. – керівник координаційного центру гуманітарної політики, науковий керівник лабораторії моніторингу якості освітньої діяльності;
54. Семенов В.М. – заст. директора ННІ права з навчально-організаційної роботи;
55. Скорба О.А. – заст. директора з навчально-методичної роботи ЦЗДВН; заст. директора ЦЗДВН по заочній формі навчання;
56. Солодовніков С.М. – голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
57. Старченко Л.В. – директор Центру професійної та післядипломної освіти;
58. Стогова О.В. – заст. директора ННІ права з методичної роботи;
59. Сушкова О.М. – декан факультету ІФСК;
60. Ткач О.П. – заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ЕлІТ;
61. Тугай Н.О. – директор Шосткинського інституту;
62. Хоменко В.В. – начальник Центру інформаційних систем;
63. Циганюк Д.Л. – директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів;
64. Чорток Ю.В. – голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІ ФЕМ ім. О. Балацького;
65. Юскаєв В.Б. – начальник організаційно-методичного управління.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус,
каб. Г-307, тел.: +38(0542) 687-919,
каб. Г-308, 309, тел./факс: +38(0542) 33-40-58,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38(0542) 687-774,
+38(050) 052-70-10,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua