ПІП Посада
1 Карпуша В.Д. перший проректор (голова Ради з якості)
2 Любчак В.О. проректор з науково-педагогічної роботи (заступник голови Ради з якості);
3 Рибіна О.І. керівник бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (вчений секретар Ради з якості)
4 Антиков М.М. директор машинобудівного коледжу СумДУ
5 Артюхов А.Є. доц. кафедри ПОХНВ факультету ТеСЕТ
6 Балаценко К.І. студентський декан факультету ЕлІТ
7 Баранова С.В. заст. декана з методичної роботи факультету ІФСК
8 Бібик В.В. директор Конотопського інституту
9 Бріжатий О.В. проректор з науково-педагогічної роботи
10 Васильєва Т.А. директор ННІ ФЕМ імені О. Балацького
11 Власенко О.А. заступник директора з методичної роботи Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
12 Гайдабрус Б.В. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ЕлІТ
13 Гапонова О.П. заст. керівника бюро із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (технічний секретар Ради з якості)
14 Голубнича В.М. заст. директора з навчальної роботи МІ
16 Гриненко В.В. заст. директора ЦЗДВН по роботі з позабазовими структурними підрозділами
17 Гусак О.Г. декан факультету ТеСЕТ
18 Данілова Д.Е. в.о. студентського декана факультету ІФСК
19 Деміхова Н.В. заступник директора медичного інституту з якості освітньої діяльності
20 Дудко Ю.С. студентський директор МІ
21 Дудченко В.Ю. заст. директора ННІ БТ «УАБС» з навчальної роботи
22 Д’яконова І.І. директор ННІ БТ «УАБС»
23 Євдокимова А.В. начальник навчального відділу з практики та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів
24 Зеніков Д.А. в.о. студентського директора ННІ БТ «УАБС»
25 Зубань Ю.О. директор організаційно-методичного центру технологій електронного навчання
26 Кириченко К.І. начальник відділу міжнародного співробітництва
27 Кисіль А.Я. студентський директор ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
28 Колісніченко Е.В. заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ТеСЕТ
29 Король О.В. проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності
30 Костюченко Н.М. начальник відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності
31 Котенко Н.В. заст. директора з методичної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
32 Криклій О.А. заст. начальника навчально-методичного відділу
33 Крухмаль О.В. заст. директора ННІ БТ «УАБС» з методичної роботи
34 Куліш А.М. директор ННІ права
35 Лобода А.М. директор МІ
36 Лор А.К. студентський ректор
37 Люльов О.В. заст. директора з навчально-організаційної роботи ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
38 Люта О.В. помічник ректора з питань забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
39 Малюк М.П. студентський проректор з навчально-наукової робот
40 Маринич Т.О. директор бібліотеки
41 Медвідь О.М. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ІФСК
42 Мелейчук С.С. директор Центру заочної, дистанційної та вечірньої форми навчання
43 Мелеховець О.К. заст. декана факультету післядипломної медичної освіти
44 Могильний В.В. начальник відділу ліцензування, акредитації та статистики
47 Прімова Л.О. заст. директора з навчально-методичної роботи МІ
48 Проценко С.І. декан факультету ЕлІТ
49 Рубан А.І. начальник навчально-організаційного відділу по роботі в позабазових структурних підрозділах
50 Руденко О.Б. начальник навчального відділу
51 Савченко Є.М. заст. декана з навчально-організаційної роботи факультету ТеСЕТ
52 Світайло Н.Д. керівник координаційного центру гуманітарної політики, науковий керівник лабораторії моніторингу якості освітньої діяльності
53 Скляр І.Д. помічник ректора з питань організації навчального процесу за сучасними технологіями
54 Скорба О.А. заст. директора з навчально-методичної роботи ЦЗДВН; заст. директора ЦЗДВН по заочній формі навчання
55 Солодовніков С.М. в.о. голови наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
56 Старченко Л.В. директор Центру професійної та післядипломної освіти
57 Стогова О.В. заст. директора  ННІ права з методичної роботи
58 Сушкова О.М. декан факультету ІФСК
59 Тарасенко Є.А. в.о. студентського декана факультету ТеСЕТ
60 Ткач О.П. заст. декана з навчально-методичної роботи факультету ЕлІТ
61 Тугай Н.О. директор Шосткинського інституту
62 Харченко А.Л. в.о. студентського директора ННІ права
63 Хоменко В.В. начальник Центру інформаційних систем
64 Циганюк Д.Л. директор департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів
65 Чорток Ю.В. голова Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти ННІ ФЕМ ім. О. Балацького
66 Шевцова Т.М. заст. директора з науково-педагогічної роботи Шосткинського інституту
67 Юскаєв В.Б. начальник організаційно-методичного управління

Дочірні категорії

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua