В університеті виконується Комплексна цільова програма «Енергоефективний СумДУ». Лише за останні роки в виші було проведено тепло- та гідроізоляцію покрівель корпусів і великих лекційних аудиторій, збудовано котельню на твердому паливі для спортивно-оздоровчого центру СОЦ «Універ», проводилася заміна вікон та приладів опалення, виконано утеплення понад 10 000 м2 фасадів, встановлені насоси підмішування у теплопунктах корпусів, реалізовано багато інших технічних рішень.

У результаті впровадження інженерно-технічних заходів, наукових розробок, елементів енергетичного менеджменту СумДУ вдалося майже на 20 % скоротити споживання теплової енергії, що забезпечило значну економію коштів. При цьому було збільшено опалювальні площі та покращено комфортність умов роботи.

Університет впроваджує власні енергоефективні розробки та технології, зокрема, систему моніторингу теплоспоживання будівель «HEATCAM», яка дозволяє за допомогою мобільного зв’язку та Інтернет-технологій в автоматичному режимі збирати повну інформацію про параметри теплоносія (на всіх етапах циркуляції і в усіх приміщеннях), а також інформацію щодо температури навколишнього середовища включно з прогнозом на наступну добу. Ця методика моніторингу погоджена з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та може слугувати основою для створення центрів моніторингу систем теплозабезпечення в різних закладах. Серед чисельних розробок університету - альтернативна система опалення на базі теплогенеруючих агрегатів ТГА – 2(3), що особливо актуально для віддалених негазифікованих об‘єктів. При використанні електроенергії за «нічним» тарифом економія ресурсів від впровадженням такої системи може сягати 30-50 %.

 Сумський державний університет має необхідний досвід і значний потенціал для трансферу власних розробок і технологій з енергоефективності та енергозбереження і щорічно виконує близько 60 науково-дослідних робіт у цьому напрямі на замовлення підприємств і організацій, у тому числі іноземних. Це і проведення енергоаудитів, розробка та модернізація систем постачання і споживання енергії, енергозберігаючих систем опалення і гарячого водопостачання, турбодетандерів, газових турбін, паротурбінних установок, дослідження і синтез сучасних напівпровідникових матеріалів для геліоенергетики тощо.

Сумський державний університет продовжує рух щодо реалізації найбільш потужного за останній час інфраструктурного проекту із забезпечення енергоефективності закладів вищої освіти України «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» від Європейського інвестиційного банку (http://www.eib.org/en/projects/pipelines/pipeline/20120493?f або http://www.eib.org/en/projects/loan/loan/20120493?f ). За результатами проведеного енергоаудиту 29 будівель університету буде проведена їх повна санація.

 

Газета Сумського державного університету «Резонанс» видається з 29 жовтня 1991 року (свідоцтва про державну реєстрацію № 020). Її редакція дотримується об’єктивного, позапартійного ставлення до тих фактів, подій та суспільних процесів, про які інформує. Головним завданням газети є висвітлювання різних аспектів внутрішньоуніверситетського життя (навчальний процес, наукова робота, студентське самоврядування та дозвілля, матеріали виховного та просвітницького характеру тощо), а також взаємодії  університету з різними суб’єктами вітчизняного соціуму та іноземними партнерами.

За час існування «Резонансу» світ побачило майже 350 її номерів. Навіть у скрутні з економічної точки зору часи (1994–1997 рр.) університет не припиняв випуск газети, розуміючи роль і значення друкованого засобу масової інформації в розвитку навчального закладу.

Після відкриття в СумДУ спеціальності «Журналістика» газета стала базовим виданням при підготовці майбутніх фахівців у галузі мас-медіа. Десятки випускників кафедри журналістики та філології, які працюють тепер у різних засобах масової інформації Сумщини та інших регіонів України, дебютували з першими своїми публікаціями саме на шпальтах «Резонансу».

Розповсюджується газета не лише в базовому закладі, а й позабазових структурах СумДУ: Конотопському та Шосткинському інститутах, Медичному інституті, машинобудівному коледжі, інших. Крім того, з окремими номерами  газети знайомляться учасники обласного та всеукраїнського турнірів юних журналістів, інших шкільних турнірів та олімпіад. Високий професійний рівень «Резонансу» неодноразово відзначався на різних всеукраїнських виставках та конкурсах.

 

Система внутрішнього забезпечення якості  освітньої діяльності та якості вищої освіти Сумського державного університету базується на основі вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти (ESG 2015). На сьогоднішній день в університеті сформована внутрішня нормативна база системи якості, що включає: Концептуальні засади діяльності Сумського державного університету, стратегію розвитку на 2010-2020 рр., заходи реалізації та прогнозні показникиКодекс корпоративної культури Сумського державного університетуПоложення про організацію освітнього процесу в Сумському державному університеті.

Ключовим документом, що визначає інституційну основу та регламентує процеси забезпечення якості є «Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ».

З метою оцінки потенціалу, рівня роботи інститутів та факультетів та стимулювання рівня підвищення якості їх роботи застосовується Методика визначення рейтингу структурних підрозділів.

Інституційна структура забезпечення якості охоплює 5 рівнів.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Головний корпус, каб. Г-308, 309,
тел./факс: +38 0542 334058,
e-mail: kanc@sumdu.edu.ua

Центральний корпус, каб. Ц-339,
тел.: +38 0542 687774,
+38 050 0527010,
е-mail: secretary@pk.sumdu.edu.ua