Група документно-інформаційного забезпечення

Здійснення реєстрації внутрішньої кореспонденції в університеті з послідуючим доведенням її до виконавців після підпису керівництвом університету, вихідних листів, приймання документів на підпис та контроль за належним змістовим наповненням, якістю підготовки та оформлення документів, підготовлених структурними підрозділами університету.

Співробітники групи:

Постоєнко Вікторія Іванівна
Обзор Дар’я Юріївна
Пігуль Анастасія Олександрівна

Контактна інформація:

40007, м.Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Головний корпус, каб. Г-308
тел. (0542) 33-40-58, 672 (внутрішній)