Кафедра фізичного виховання і спорту

Кафедра фізичного  виховання і спорту має широкий спектр наукових, педагогічних та методичних напрямків, який реалізується шляхом застосування комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних завдань:

Детальніше …

У 2014 році на кафедрі фізичного виховання і спорту відкрита нова спеціальність із підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 6.017 «Фізична культура і спорт». Навчальний план передбачає посилену підготовку майбутніх фахівців спеціальними медичними дисциплінами та методиками реабілітаційних програм із використанням матеріально-технічної бази і кадрового складу Медичного інституту та Університецької клініки СумДУ. Студентам надається поглиблене вивчення іноземних мов, професійного менеджменту, ІТ-технологій. Сферою діяльності випускників буде робота на посадах інструктора-методиста з виробничої гімнастики, інструктора-методиста з фізичної культури та спорту, інструктора-методиста спортивної школи, інструктора-методиста тренажерного комплексу (залу), спортсмена-інструктора збірної команди України, спортсмена-професіонала з виду спорту, судді з виду спорту, тренера-методиста, тренера з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи), тренера-викладача з виду спорту (спортивної школи, секції), фітнес-тренера.

На початку навчального 2016–2017 року МОН України надано ліцензію Сумському державному університету на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 8.017 «Фізична культура і спорт» з обсягом 30 осіб, випускники якого можуть працевлаштовані на посади методиста з фізичної культури, керівника секції спортивного напряму, директора спортивної школи олімпійського резерву, директора навчально-тренувального центру, директора школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької), начальника команди з виду спорту, завідувача спортивного майданчика, завідувача спортивної споруди, завідувача спортивної бази, керівника фізичного виховання, начальника спортивного клубу, викладача навчального закладу.

Наказом від 03.03. 2017 року МОН України (№ 38-л) з урахуванням рішення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 02.03 2017 р. (протоколів № 42/1, № 42/2) видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні підготовки аспірантів галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» Сумському державному університету в обсязі 19 осіб. Діяльність випускників буде забезпечена у вищих навчальних закладах, наукових установах, науково-виробничих об’єднаннях, органах державної влади і місцевого самоврядування, фізкультурно-спортивних організаціях тощо.

Структура кафедри розподіляється на 4 секції:

 

 

Матеріали IV Міжнародна науково-методична конференція

«Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»

Архів