Всеукраїнська студентська олімпіада

Участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді по роках

 

Результати участі у ВСО по роках
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість олімпіад

70

67

69

65

63

67

73

72

71

77

65

97

105

108

Кількість учасників

165

167

168

150

159

170

185

188

170

200

126

177

207

254

Призових місць, в т.ч.

28

24

26

26

13

26

31

28

42

31

27

29

41

41

перших

5

4

6

4

1

6

7

6

4

6

8

7

5

5

других

11

5

13

11

4

11

7

8

18

12

9

10

12

9

третіх

12

15

7

11

8

9

17

14

20

13

10

12

24

27

 

П’ять перших місць:

 1. З навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» – Васильченко Дар’я (керівники Залога В.О., Денисенко Ю.О.);
 2. З навчальної дисципліни «Гідравліка» – Науменко Роман (керівник Олада М.М.);
 3. З навчальної дисципліни «Страхова справа» – Волік  Ксенія (керівники Школьник І.О., Журавка О.С., Роєнко В.В);
 4. Зі спеціальності «Гідравлічні та пневматичні машини» – Єрмоленко Тетяна (керівник Кулініч С. П.);
 5. З навчальної дисципліни «Статистика» – Гаврило Юлія (керівники Маценко О. М., Кремень О.І.).

Дев’ять других місць:

 1. Зі спеціальності «Журналістика» – Лагута Марія (керівник Гаврилюк І.Л.);
 2. Зі спеціальності «Енергетичний менеджмент» – Гусєв Вячеслав (керівник Козін В.М.);
 3. З дисципліни «Медична психологія» – Сухарєва Вікторія (керівник Мудренко І.Г.);
 4. З навчальної дисципліни «Патоморфологія» – Панченко Володимир (керівники Романюк А.М., Линдін  М.С.);
 5. З навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» – Семенчук Ольга (керівники Чемич  М.Д., Ільїна В.В.);
 6. З навчальної дисципліни «Фізіологія» – Конєва Анастасія (керівник Гарбузова В.Ю.);
 7. З навчальної дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони праці» – Роговий Антон (керівник Сміянова О.І.);
 8. З навчальної дисципліни «Основи охорони праці» – Спориш Олег (керівник Фалько В.В.);
 9. З навчальної дисципліни «Математика» – Красніков Андрій (керівник Кравченко Ю.А.).

Двадцять шість третіх місць:

 1. З навчальної дисципліни «Екологічна безпека» – Чубур Вікторія (керівник Трунова І.О.);
 2. Зі спеціальності «Правознавство» – Василенко Алла (керівники Куліш А.М., Завгородня В.М.);
 3. Зі спеціальності «Холодильні машини і установки» – Манжаров Андрій (керівник Левченко Д.О.);
 4. З дисципліни «Українська мова» – Хачатарян Каріна (керівник Прокопенко Н.М.);
 5. Зі спеціальності «Прикладне матеріалознавство» – Охріменко Віктор (керівники  Руденко Л.Ф., Дегула А.І., Гапонова О.П., Руденко П.В., Марченко С.В.);
 6. З навчальної дисципліни «Онкологія» – Іванов Станіслав (керівник Винниченко І.О.);
 7. З навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» – Кірієнко Віталіна (керівник Михайлова Т.І.);
 8. З дисципліни «Регіональна економіка» – Водотика Діана (керівник Домашенко  М.Д.);
 9. З навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» – Шуліпа Єлізавета (керівник Козій І.С.);
 10. Зі спеціальності «Економіка підприємства» – Кальченко Світлана (керівники Карінцева О.І., Кубатко О.В.);
 11. Зі спеціальності «Облік і аудит» – Шапаренко Аліна (керівник Винниченко Н. В.);
 12. Зі спеціальності «Банківська справа» – Підопригора Людмила (керівники Рекуненко І.І., Бєлова І.В.);
 13. З навчальної дисципліни «Фізика» – Ільїн Станіслав (керівник Ткач О.П.);
 14. Зі спеціальності «Фінанси і кредит» – Опенько Кароліна (керівники Захаркіна Л.С., Ілляшенко Т.О.);
 15. Зі спеціальності «Фінанси і кредит» – Гавришенко Оксана (керівники Дехтяр Н.А., Мінченко М.Г.);
 16. З навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» – Прокопенко Марина (керівник Домашенко  М.Д.);
 17. Зі спеціальності «Економічна кібернетика» – Миненко Сергій (керівник Кузьменко О.В.);
 18. З навчальної дисципліни «Міжнародне право» – Василенко Алла (керівник Завгородня В.М.);
 19. З навчальної дисципліни «Медична біологія» – Сандюк Анастасія (керівник Смірнов О.Ю.);
 20. З навчальної дисципліни «Загальна екологія» – Чубур Вікторія (керівники Аблєєва І.Ю., Яхненко О.М.);
 21. З навчальної дисципліни «Програмування й управління IT проектами» (Internet олімпіада) – Нетреба Владислав, Литюга Олег (керівник Гайдабрус Б.В.);
 22. Зі спеціальності «Металорізальні верстати та системи» – Холявка Сергій (керівники Залога  В.О., Коротун М.М., Швець С.В., Євтухов А.В.);
 23. З дисципліни «Економіка підприємства» – Гаврилова Валерія (керівники Кубатко О.В., Кубатко О.В.);
 24. Зі спеціальності «Міжнародна економіка» – Король Аліна (керівник Домашенко  М.Д.);
 25. Зі спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» – Коваленко Олександр (керівник Лебедка С.М.);
 26. З навчальної дисципліни «Інвестування» – Ткаченко Аліна (керівники Мордань Є.Ю., Дейнека О.В.);
 27. З навчальної дисципліни «Анатомія людини» – Денисенко Анастасія (керівники Сікора В.З.).