Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.07

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1 ДОЛИННИЙ
Андрій Володимирович
Адміністративно-правове забезпечення Національною поліцією України публічної безпеки і порядку під час проведення масових заходів

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

МУЗИЧУК Олександр Миколайович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 1.

кандидатська,
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
29 червня 2017 о 10.00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
д.ю.н., професор

СОБАКАРЬ Андрій Олексійович,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки

текст відгуку

к.ю.н.,

КОБЗЄВА Тетяна Анатоліївна, Сумський державний університет, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права

текст відгуку

2 АЮПОВА
Рано Мухтарівна
Адміністративно-правові відносини за участю господарських судів в Україні

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., доцент

БОРКО Андрій Леонідович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права

кандидатська,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

29 червня 2017 о 12.00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

д.ю.н., професор

КОМІСАРОВ Олександр Геннадійович,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки

текст відгуку

к.ю.н., доцент

ЛОГВИНЕНКО Микола Іванович,

Сумський державний університет, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

текст відгуку

3 БАТРАЧЕНКО
Олег Вікторович
Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції України щодо забезпечення публічної безпеки і порядку

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

КУЛІШ Анатолій Миколайович,

Сумський державний університет, директор навчально-наукового інституту права

кандидатська,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

30 червня 2017 о 10.00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

МУЗИЧУК Олександр Миколайович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 1

текст відгуку

к.ю.н., професор,

МУЛЯВКА Дмитро Григорович

Університет державної фіскальної служби України, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності

текст відгуку

4 МІЩЕНКО
Тетяна Михайлівна
Адміністративно-правове забезпечення організації боротьби з організованою злочинністю, що супроводжується корупційними зв’язками

текст дисертації

текст автореферату

к.ю.н., доцент

ЛОГВИНЕНКО Микола Іванович,

Сумський державний університет, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

кандидатська,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

30 червня 2017 о 12.00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

д. ю.н., доцент

БОРКО Андрій Леонідович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права

текст відгуку

к.ю.н., доцент

ШОПТЕНКО Світлана Сергіївна,

Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ, МВС України, доцент кафедри юридичних дисциплін

текст відгуку

5 ШАТЕРНІКОВ
Микола Іванович
Господарські суди у системі суб’єктів адміністративного права

текст дисертації

текст автореферату

д. ю.н., доцент

БОРКО Андрій Леонідович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права

кандидатська,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

01 липня 2017 о 10.00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

КУРИЛО Володимир Іванович,

Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права

текст відгуку

к.ю.н.,

ШАПІРО Вікторія Сергіївна,

Сумський державний університет, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

текст відгуку

6

НОСАЧ Андрій Володимирович

 

начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області

Адміністративно-правові форми діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму

 

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., доцент,

заслужений діяч науки і техніки України

 

БАРАШ Євген Юхимович,

 

Інститут кримінально-виконавчої служби,

начальник

кандидатська,

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

29 вересня

2017 р. о 12.00

 

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.ю.н., професор,

заслужений юрист України

МУЗИЧУК Олександр Миколайович,

 

Харківський національний університет

внутрішніх справ,

 

декан факультету № 1

текст відгуку

к.ю.н.,

КРУГЛОВА

Анна Євгеніївна,

 

Управління у справах учасників антитерористичної операції (Міністерство внутрішніх справ України)

 

головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної роботи

 

текст відгуку
7

НІКУЛІНА Антоніна Геннадіївна

 

науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права (м. Київ)

Адміністративно-правовий статус органів досудового розслідування національної поліції України

 

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

МУЗИЧУК Олександр Миколайович,

 

Харківський національний

університет внутрішніх справ,

декан факультету № 1.

кандидатська,

 

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

29 вересня

2017 р. о 12.00

 

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.ю.н., професор

ФРОЛОВ

Юрій Миколайович,

 

Бердянський державний педагогічний університет, професор кафедри правознавства

текст відгуку

к.ю.н.,

СОЛОНАР

Анастасія

Вікторовна,

 

Сумський державний університет, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки навчально-наукового інституту права

текст відгуку