Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.07

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Клочко
Іван Олексійович

начальник Територіального управління державної судової адміністрації України в Полтавській області

Органи прокуратури України в системі суб’єктів протидії корупції: адміністративно-правовий аспект

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Музичук Олександр Миколайович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 1.

кандидатська,
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

27 квітня 2018 о 10.00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.ю.н., доцент

Христинченко Надія Петрівна

Тернопільський національний економічний університет,

професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань

текст відгуку

к.ю.н., заслужений юрист України,

Кібець Віктор Олександрович,

Державна судова адміністрація України в Сумській області, начальник територіального управління

текст відгуку

2

Макаровець
Алла Миколаївна

суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді

Адміністративно-правовий статус апарату суду в Україні

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Музичук Олександр Миколайович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 1.

кандидатська,
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

27 квітня 2018 о 12.00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.ю.н., доцент

Борко Андрій Леонідович,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри адміністративного та конституційного права

текст відгуку

к.ю.н.

Петренко Ігор Вячеславович,

Державна судова адміністрація України в Сумській області, заступник начальника територіального управління

текст відгуку

3

П’ятницький
Андрій Васильович

заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Адміністративно-правове забезпечення реалізації заходів примусового виконання судових рішень в Україні

текст дисертації

текст автореферату

д.ю.н., професор, заслужений юрист України

Музичук Олександр Миколайович,

Харківський національний університет внутрішніх справ, декан факультету № 1.

кандидатська,
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

28 квітня 2018 о 10.00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.ю.н., доцент

Гаруст Юрій Віталійович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

текст відгуку

к.ю.н.

Долинний Андрій Володимирович,

Департамент організації служби ТОВ «Охоронний Холдінг» (м. Київ), менеджер

текст відгуку

 

2017 рік