Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.06

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Воронцова
Анна Сергіївна

Фінансове забезпечення розвитку системи освіти впродовж усього життя

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., доцент

Петрушенко Юрій Миколайович,

Сумський державний університет,
завідувач кафедри міжнародної економіки.

кандидатська,
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

02 березня 2018 о 11.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., доцент

Козарезенко Людмила Володимирівна,

Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів

текст відгуку

к.е.н.,

Чекаловська Галина Збиславівна,

Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

текст відгуку

2

Гребенюк
Надія Василівна

Стратегічне управління банком в контексті трансформації банківської системи України

текст дисертації

текст автореферату

к.е.н.,

Бойко Антон Олександрович,

Сумський державний університет,
доцент кафедри економічної кібернетики

кандидатська,
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

02 березня 2018 о 13.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., доцент,

Чмутова Ірина Миколаївна,

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, професор кафедри банківської справи

текст відгуку

к.е.н.,

Чернявський Ігор Борисович,

Сумська філія ПАТ КБ Приватбанк, директор

текст відгуку

3

Бойченко
Віта Миколаївна

Стратегічні засади діяльності банків на кредитно-інвестиційному ринку у посткризовий період

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Васильєва Тетяна Анатоліївна,

Сумський державний університет,
директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

кандидатська,
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

04 квітня 2018 о 11.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., професор,

Кузнєцова Анжела Ярославівна,

ДВНЗ Університет банківської справи, ректор

текст відгуку

к.е.н.,

Безродна Олена Сергіївна,

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, кафедра банківської справи, старший викладач

текст відгуку

4

Бондаренко
Євгенія Костянтинівна

Страхування фінансових ризиків фондового ринку України

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Школьник Інна Олександрівна,

Сумський державний університет,
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

кандидатська,
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

04 квітня 2018 о 13.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., доцент,

Квасницька Раїса Степанівна,

Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

текст відгуку

к.е.н.,

Житар Максим Олегович,

Університет державної фіскальної служби України, заступник директора Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, доцент кафедри банківської справи та фінансового моніторингу

текст відгуку

5 Шкарупа Олена Василівна

Методологічні засади державного регулювання екологічної модернізації національної економіки

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Мельник Леонід Григорович ,

Сумський державний університет,

завідувач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування

докторська,

08.00.03 –

економіка та управління

національним господарством

07 червня 2018 о 11.00,

за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., доцент

Губарєва Ірина Олегівна,

Харківський націо-нальний економічний університет імені Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, професор кафедри банківської справи

текст відгуку

д.е.н., професор

Маслак Ольга Іванівна ,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки

текст відгуку

д.е.н., професор

Михайлова Любов Іванівна,

Сумський наці-ональний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

текст відгуку

6 Винниченко Наталія Володимирівна

Трансформація бюджетного менеджментув умовах реформування сектору публічних фінансів в Україні

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Васильєва Тетяна Анатоліївна,

Сумський державний університет,

директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького

докторська,

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

08 червня 2018 о 12.00,

за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., професор

Абакуменко Ольга Вікторівна,

Чернігівський національний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування;

текст відгуку

д.е.н., професор

Виговська Наталія Георгіївна,

Житомирський державний технологічний уні-верситет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів і кредиту

текст відгуку

д.е.н., доцент

Затонацька Тетяна Георгіївна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економічної кібернетики

текст відгуку

7

Михайлов
Андрій Миколайович

Формування інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Соколов Микола Олександрович,

Сумський національний аграрний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності

докторська,
08.00.03 – економіка та управління національним господарством

02 липня 2018 о 11.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

Лупенко Юрій Олексійович,

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, директор

текст відгуку

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Ульянченко Олександр Вікторович,

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства освіти і науки України, ректор

текст відгуку

доктор економічних наук, доцент

Гриценко Лариса Леонідівна,

Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра фінансів і підприємництва, професор

текст відгуку

8

Галинська
Юлія Вікторівна

Державне регулювання розподілу природної ренти в національній економіці на основі теорії колабораційних альянсів

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Теліженко Олександр Михайлович ,

Сумський державний університет,

завідувач кафедри управління

докторська,
08.00.03 – економіка та управління національним господарством

28 вересня 2018 о 11.00,
за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., професор

Губарєва Ірина Олегівна,

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, завідувач сектору енергетичної безпеки та енергозбереження відділу промислової політики та енергетичної безпеки

текст відгуку

д.е.н., професор

Монастирський Григорій Леонардович,

Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, директор Наукового інституту управління проектами, професор кафедри менеджменту та публічного управління

текст відгуку

д.е.н., професор

Хлобистов Євген Володимирович,

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік