Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.06

 

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Діденко
Ірина Вікторівна

Методичні засади оцінювання і прогнозування кон’юнктури депозитного ринку України

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор

Васильєва Тетяна Анатоліївна,

Сумський державний університет,

директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту ім. Олега Балацького.

кандидатська,

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

25 квітня 2017 о 11.00,

за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д. е. н., професор

Абакуменко Ольга Вікторівна,

Чернігівський національний технологічний університет, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

текст відгуку

к.е.н.,

Радченко Олег Володимирович,

Начальник філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»

текст відгуку

2

Закутняя
Альона Олександрівна

Розвиток грошово-кредитної політики на основі формування транспарентного середовища її реалізації

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., доцент,

Савченко Тарас Григорович,

Сумський державний університет,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»

кандидатська,

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

25 квітня 2017 о 13.00,

за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., професор,

Кузнєцова Анжела Ярославівна,

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», перший проректор

текст відгуку

к.е.н.,

Лепушинський Володимир Олександрович,

Національний банк України, заступник директора департаменту – начальник управління монетарної політики Департаменту монетарної політики та економічного аналізу

текст відгуку

3

Антонов
Максим Сергійович

Управління борговою стійкістю держави

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор,

Лєонов Сергій Вячеславович,

Сумський державний університет,

професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

кандидатська,

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

30 червня 2017 о 10.00,

за адресою: 40000, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради

д.е.н., професор,

Козюк Віктор Валерійович,

Тернопільський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії

текст відгуку

к.е.н.,

Кучер Галина Вікторівна,

Київський національний торговельно-економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри фінансів

текст відгуку

 

2016 рік