Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.05

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Ткаченко
Юлія Анатоліївна,

лікар анестезіолог Сумської обласної дитячої клінічної лікарні МОЗ України

Особливості будови шкіри тварин різного віку при лікуванні хімічного опіку із застосуванням хітозанових мембран

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., доцент,

Погорєлов Максим Володимирович,

завідувач кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології Сумського державного університету МОН України

кандидатська,

14.03.01 – нормальна анатомія

03 лютого 2017 р. о 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Старченко Іван Іванович, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України)

текст відгуку

д.мед.н., професор

Сулаєва Оксана Миколаївна, завідувач відділу патології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, МОЗ України

текст відгуку

2

Бойко
Володимир Олександрович,

менеджер по ключовим клієнтам ТОВ «Юрія-Фарм»

Морфологічні перетворення слинних залоз в умовах впливу техногенних мікроелементозів організму

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,
Сікора Віталій Зіновійович,

професор кафедри нормальної анатомії людини з курсом топографічної анатомії та оперативної хірургії, гістології, цитології та ембріології, Сумський державний університет МОН України

кандидатська,
14.03.01 – нормальна анатомія

03 лютого 2017 р. о 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Шульгай Аркадій Гаврилович, професор кафедри анатомії людини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»)

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Костіленко Юрій Петрович, професор кафедри анатомії людини (ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України)

текст відгуку

3

Сербін
Сергій Ігорович,

викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

Топографо-анатомічна, гістоструктурна та морфометрична характеристика лобової пазухи людини в нормі

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Проніна Олена Миколаївна,

професор кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії, ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

кандидатська,

14.03.01 – нормальна анатомія

10 березня 2017 р. о 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри нормальної анатомії (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, МОЗ України)

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Макар Богдан Григорович, професор кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (Буковинський державний медичний університет МОЗ України)

текст відгуку

4

Вітко
Юлія Миколаївна,

асистент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

Структурна організація трійчастого вузла людини у внутрішньоутробному періоді розвитку

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Старченко Іван Іванович,

завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом, ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», МОЗ України

кандидатська,

14.03.01 – нормальна анатомія

04 квітня 2017 р. о 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Романюк Анатолій Миколайович, завідувач патологічної анатомії (Сумський державний університет, МОН України)

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Кривецький Віктор Васильович, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України)

текст відгуку

5

Зеленська
Наталія Володимирівна,

лікар-педіатр приймального відділення дитячої клінічної лікарні №5, м. Київ

Морфофункціональні особливості кістки при введенні імплантатів різного складу

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., доцент,

Погорєлов Максим Володимирович,

завідувач кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології, Сумський державний університет МОН України

кандидатська,

14.03.01 – нормальна анатомія

04 квітня 2017 р. о 13:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Кривецький Віктор Васильович, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича (ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України)

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Старченко Іван Іванович, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом (ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України)

текст відгуку

6

Олешко
Олександр Миколайович,

 

асистент кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет МОН України

Анатомо-експеримен-тальне обґрунтування використання хітозанових мембран для пластики механічних дефектів шкіри у віковому аспекті

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., доцент

Погорєлов Максим Володимирович,

доцент кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет МОН України

кандидатська,

14.03.01 – нормальна анатомія

12 травня 2017 р. о 13:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

Кривецький Віктор Васильович,

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (м. Чернівці), завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича

текст відгуку

Федонюк Лариса Ярославівна,

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний універ-ситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» (м. Тернопіль), завідувач кафедри медичної біології

текст відгуку

7

Дубовик
Євген Іванович,

аспірант кафедри  фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, Сумський державний університет МОН України

Патогенетичне значення поліморфізму генів циклу вітаміну К для розвитку ішемічного атеротромботичного інсульту

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Атаман Олександр Васильович,

завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології, Сумський державний університет МОН України

кандидатська,

14.03.04 – патологічна фізіологія

12 травня 2017 р. об 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

Досенко Віктор Євгенович,

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ), завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології

текст відгуку

Сидорчук Лариса Петрівна,

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України (м. Чернівці), завідувач кафедри сімейної медицини

текст відгуку

8

Павлов
Сергій Борисович,

завідувач ЦНДЛ Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків

Механізми участі фізіологічної системи сполучної тканини у формуванні патологічних процесів

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Клименко Микола Олексійович,

Чорноморський національний університет імені Петра Могили МОН України, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри фізичної та медичної реабілітації

докторська,

14.03.04 – патологічна фізіологія

30 червня 2017 о 11:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.біол.н., професор,

Гарбузова Вікторія Юріївна,

Сумський державний університет МОН України, професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Кришталь Микола Васильович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри патофізіології

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Рикало Надія Анатоліївна,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології

текст відгуку

9

Шаталін
Борис Олегович,

лікар-рентгенолог Полтавської обласної лікарні ім. М.В. Скліфосовського МОЗ України

Роль активних форм кисню та азоту в механізмах ушкодження сім’яників і сперматозоїдів при поєднаній дії на організм рентгенівського опромінення та нітрату натрію

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Костенко Віталій Олександрович,

завідувач кафедри патофізіології, ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

кандидатська,

14.03.04 – патологічна фізіологія

30 червня 2017 о 13:00

40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., доцент,

Атаман Юрій Олександрович,

Сумський державний університет МОН України, доцент кафедри сімейної медицини

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Звягінцева Тетяна Володимирівна,

Державна установ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», головний консультант-експерт відділу експериментальної нейрохірургії та клінічної фармакології

текст відгуку

10

Гнатюк
Валерія Валеріївна,

доцент кафедри патологічної фізіології Національного фармацевтичного університету, МОЗ України

Циркануальні, вікові та статеві особливості синтезу епіфізарного та екстрапінеального мелатоніну при гастральних виразках

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,
Кононенко Надія Миколаївна,

завідувач кафедри патологічної фізіології, Національний фармацевтичний університет (м. Харків), МОЗ України

докторська,
14.03.04 – патологічна фізіологія

20 жовтня 2017 о 11:00
40001, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.мед.н., професор,

Міхньов Володимир Анатолійович,

Національна академія медичних наук України, професор, головний учений секретар, член-кореспондент НАМН України.

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Клименко Микола Олексійович,

Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (МОН України), проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, професор кафедри фізичної та медичної реабілітації

текст відгуку

д.мед.н., доцент,

Атаман Юрій Олександрович,

Сумський державний університет (МОН України),доцент кафедри сімейної медицини

текст відгуку

11

Воробець
Анна Богданівна,

асистент кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», МОЗ України

Структурно-функціональна організація твердих тканин великих кутніх зубів людини в гендерному аспекті

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., доцент,

Гасюк Петро Анатолійович,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (МОЗ України»)

кандидатська,
14.03.01 – нормальна анатомія

20 жовтня 2017 о 13:00
40001, м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

д.мед.н., професор,

Романюк Анатолій Миколайович,

завідувач патологічної анатомії (Сумський державний університет, МОН України)

текст відгуку

д.мед.н., професор,

Гунас Ігор Валерійович,

виконавчий директор (Міжнародна академія інтегративної антропології)

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік