Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.05

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Донник
Тетяна Анатоліївна,

лікар-невропатолог КЗОЗ «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №25» (МОЗ України)

Роль та механізми участі психоемоційних розладів в дизрегуляційній патології у хворих з віддаленими наслідками закритої легкої черепно-мозкової травми та обґрунтування їх корекції методом програмованої сенсорної депривації

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., доцент,

Коршняк Володимир Олексійович,

провідний науковий співробітник відділу нейропсихокібернетики (ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»)

кандидатська,
14.03.04 – патологічна фізіологія

12 січня 2018 о 11:00
40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Гудима Арсен Арсенович, завідувач кафедри медицини катастроф і військової медицини (ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»)

текст відгуку

д.мед.н., професор

Насібуллін Борис Абдулайович, завідувач відділу фундаментальних досліджень (ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»)

текст відгуку

2

Олешко
Тетяна Богданівна,

аспірант кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету

Зв'язок поліморфізму генів ендотеліну та ендотелінового рецептора з механізмами основних проявів ішемічного інсульту

текст дисертації

текст автореферату

д.біол.н., професор,

Гарбузова Вікторія Юріївна,

професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету (МОН України)

кандидатська,
14.03.04 – патологічна фізіологія

02 лютого 2018 о 11:00
40001, м. Суми, вул. Покровська, 9/1

д.мед.н., професор,

Досенко Віктор Євгенович, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (НАН України)

текст відгуку

д.мед.н., професор

Вастьянов Руслан Сергійович, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології Одеського національного медичного університету (МОЗ України)

текст відгуку

3

Давидова
Людмила Миколаївна,

аспірант кафедри морфології Сумського державного університету

Структурні зміни язика за умов зневоднення організму

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Ткач Геннадій Федорович,

професор кафедри морфології Сумського державного університету (МОН України)

кандидатська,
14.03.01 – нормальна анатомія

02 лютого 2018 о 11:00
40001, м. Суми, вул. Покровська, 9/1

д.мед.н., професор,

Фоміна Людмила Василівна, професор кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (МОЗ України)

текст відгуку

д.мед.н., доцент

Гасюк Петро Анатолійович, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського (МОЗ України»)

текст відгуку

4

Кореньков
Олексій Володимирович,

докторант кафедри морфології Сумського державного університету

Порівняльний морфологічний аналіз динаміки загоєння дефекту діафізу довгої кістки скелета при імплантації в його порожнину кальцій-фосфатних остеопластичних матеріалів

текст дисертації

текст автореферату

д.мед.н., професор,

Сікора Віталій Зіновійович,

професор кафедри морфології Сумського державного університету (МОН України)

докторська,
14.03.01 – нормальна анатомія

02 березня 2018 о 11:00
40018, м. Суми, вул. Санаторна, 31

д.мед.н., професор,

Старченко Іван Іванович, завідувач кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (МОЗ України)

текст відгуку

д.мед.н., професор

Масна Зоряна Зеновіївна, завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (МОЗ України»)

текст відгуку

д.мед.н., професор

Кривецький Віктор Васильович, завідувач кафедри анатомії людини ім. М.Г. Туркевича ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» (МОЗ України»)

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік