Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.03

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи,посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

МЕРЗЛЯКОВ
Юрій Сергійович,

Сумський державний університет, завідувач навчальною лабораторією обчислювального центру факультету технічних систем та енергоефективних технологій

Робочий процес рідинно-парового струминного апарата вихрового типу

текст дисертації

текст автореферата
АРСЕНЬЄВ Вячеслав Михайлович, кандидат технічних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри технічної теплофізики

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

8 червня 2018 р.

о 10:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ПАРАФІЙНИК Володимир Петрович, доктор техн. наук, с. н. с., ПАТ «Сумське машинобудівне НВО», провідний науковий співробітник СКБ .

текст відгуку

БЕРЕЖНИЙ Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, ПАТ «Технологія» (м. Суми), інженер-технолог відділу керівництва виробництвом .

текст відгуку

2

БРАЖЕНКО Володимир Миколайович,

Навчально-науковий аерокосмічний інститут Національного авіаційного університету, асистент кафедри гідрогазових систем

Очищення робочих рідин повнопотоковим гідродинамічним фільтром з обертовим перфорованим циліндром та бункером для осаду

текст дисертації

текст автореферата
МОЧАЛІН Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, Чжецзянський педагогічний університет (КНР), професор кафедри технічної механіки

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

8 червня 2018 р.

о 13:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ПАНЧЕНКО Анатолій Іванович - доктор. техн. наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь), завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів

текст відгуку

РОГОВИЙ Андрій Сергійович, доктор техн. наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри теоретичної механіки і гідравліки

текст відгуку

3

КОНДУСЬ Владислав Юрійович,

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

Підвищення енергетичної ефективності та розширення параметричного ряду вільновихорових насосів шляхом удосконалення  робочого органа

текст дисертації

текст автореферата
КОТЕНКО Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

9 червня 2018 р.

о 11:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ВОЛОШИНА Анжела Анатоліївна - доктор. техн. наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь), професор кафедри мобільних енергетичних засобів

текст відгуку

РУДЕНКО Андрій Анатолійович - канд. техн. наук, ПАТ "ВНДІАЕН" (м. Суми), перший заступник генерального директора – технічний директор

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік

2014 рік