Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.03

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи,посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

ДАНІЛЬЦЕВ Віктор Володимирович,

ТОВ "Склопластикові труби» (м. Харків), директор

Міцність конструкцій зі склопластика з міжшаровими дефектами структури матеріала

текст дисертації

текст автореферату

доктор. техн. наук, професор,

ВЕРЕЩАКА Сергей Михайлович,

Сумський державний університет, професор кафедри опору матеріалів і машинознавства

кандидатська,

05.02.09 - динаміка та міцність машин

6 жовтня 2016 о 13:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

 

ЛЬВОВ Геннадій Іванович – доктор техн. наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", завідувач кафедри динаміки та міцності машин

текст відгуку

ГАДЯКА Володимир Григорович - канд. техн. наук, ПАТ «Сумське машинобудівне НВО», зав. відділом газодинаміки, динаміки та міцності СКБ

текст відгуку

2

МІЛТИХ Вікторія Станіславівна,

Сумський державний університет, фахівець ІІ кат. відділу ліцензування, акредитації та статистики

Підвищення енергоефективності насосної станції з насосами типу Д впливом геометричних параметрів їх робочих коліс на форму напірної характеристики

текст дисертації

текст автореферату

доктор техн. наук, доцент,

СОТНИК Микола Іванович,

Сумський державний університет, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

 

6 жовтня 2016 о 13:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

 

ПАНЧЕНКО Анатолій Іванович - доктор. техн. наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь), завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів

текст відгуку

РУДЕНКО Андрій Анатолійович - канд. техн. наук, ПАТ "ВНДІАЕН" (м. Суми), перший заступник голови правління – директора, технічний директор

текст відгуку

3

ОЛЬШТИНСЬКИЙ Павло Леонідович,

ПАТ «ВНДІАЕН» (м. Суми), заступник завідувача відділом проточних частин

Урахування особливостей робочого процесу напрямного апарата для підвищення технічного рівня відцентрового насоса

текст дисертації

текст автореферату

канд. техн. наук, доцент,

ТВЕРДОХЛІБ Ігор Борисович,

Керуюча компанія «ГМС» (Росія), Перший заступник керівника дивізіону «Промислові насоси», директор з НДДКР

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

7 жовтня 2016 о 13:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

 

АНДРЕНКО Павло Миколайович - доктор техн. наук, професор, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу

текст відгуку

НЕНЯ Віктор Григорович – канд. техн наук, доцент, Сумський державний університет, доцент кафедри комп’ютерних наук

текст відгуку

4

ОВЕРКО Михайло Валентинович,

Донецький національний технічний університет, здобувач кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування

Обґрунтування раціональних параметрів робочих процесів і областей застосування перспективних засобів захисту водонапірних установок від гідравлічних ударів

текст дисертації

текст автореферату

канд. техн. наук, доцент,

ВІРИЧ Світлана Олександрівна,

Донецький національний технічний університет, зав. кафедри гірничих машин і мехатронних систем машинобудування

кандидатська,

05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

7 жовтня 2016 о 13:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

 

АНДРЕНКО Павло Миколайович - доктор техн. наук, професор, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, професор кафедри гідропневмоавтоматики і гідроприводу

текст відгуку

КУЛІНІЧ Сергій Павлович - канд. техн наук, доцент, Сумський державний університет, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

текст відгуку

 

2015 рік

2014 рік