Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.03

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи,посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

МЕРЗЛЯКОВ
Юрій Сергійович,

Сумський державний університет, завідувач навчальною лабораторією обчислювального центру факультету технічних систем та енергоефективних технологій

Робочий процес рідинно-парового струминного апарата вихрового типу

текст дисертації

текст автореферата
АРСЕНЬЄВ Вячеслав Михайлович, кандидат технічних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри технічної теплофізики

кандидатська,
05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

8 червня 2018 р.
о 10:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ПАРАФІЙНИК Володимир Петрович, доктор технічних наук, с.н.с., ПАТ «Сумське машинобудівне НВО», провідний науковий співробітник СКБ.

текст відгуку

БЕРЕЖНИЙ Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, ПАТ «Технологія» (м. Суми), інженер-технолог відділу керівництва виробництвом.

текст відгуку

2

БРАЖЕНКО Володимир Миколайович,

Навчально-науковий аерокосмічний інститут Національного авіаційного університету, асистент кафедри гідрогазових систем

Очищення робочих рідин повнопотоковим гідродинамічним фільтром з обертовим перфорованим циліндром та бункером для осаду

текст дисертації

текст автореферата
МОЧАЛІН Євген Валентинович, доктор технічних наук, професор, Чжецзянський педагогічний університет (КНР), професор кафедри технічної механіки

кандидатська,
05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

8 червня 2018 р.
о 13:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ПАНЧЕНКО Анатолій Іванович - доктор. технічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь), завідувач кафедри мобільних енергетичних засобів

текст відгуку

РОГОВИЙ Андрій Сергійович, доктор технічних наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри теоретичної механіки і гідравліки

текст відгуку

3

КОНДУСЬ Владислав Юрійович,

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

Підвищення енергетичної ефективності та розширення параметричного ряду вільновихорових насосів шляхом удосконалення  робочого органа

текст дисертації

текст автореферата
КОТЕНКО Олександр Іванович, кандидат технічних наук, доцент, Сумський державний університет, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки

кандидатська,
05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

9 червня 2018 р.
о 11:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ВОЛОШИНА Анжела Анатоліївна - доктор. технічних наук, професор, Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь), професор кафедри мобільних енергетичних засобів

текст відгуку

РУДЕНКО Андрій Анатолійович - канд. технічних наук, ПАТ "ВНДІАЕН" (м. Суми), перший заступник генерального директора – технічний директор

текст відгуку

4

ТКАЧ
Павло Юрійович,

АТ «ВНДІАЕН» (м. Суми), завідувач науково-дослідного відділу проточних частин

Вплив надроторних елементів шнеку на кавітаційно-ерозійні якості шнекововідцентрового ступеня насосу

текст дисертації

текст автореферата

ЄЛІН Олександр Валерійович, кандидат технічних наук, доцент, Керуюча компанія «Група ГМС», Головний спеціаліст дивізіону «Промислові насоси»

кандидатська,
05.05.17 - гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

14 грудня 2018 р.
о 13:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

РОГОВИЙ Андрій Сергійович - доктор технічних наук, доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри теоретичної механіки і гідравліки

текст відгуку

ЛУГОВА Світлана Олегівна - кандидат технічних наук, ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш»», завідувач відділу проточних частин науково-технічного центру

текст відгуку

5

ЯЩЕНКО
Андрій Сергійович,

АТ «ВНДІАЕН» (м. Суми), завідувач лабораторії динаміки і вібродіагностики

Підвищення вібронадійності відцентрових насосів АЕС на основі створення достовірних математичних моделей динамічної системи ротор-корпус

текст дисертації

текст автореферата

СИМОНОВСЬКИЙ Віталій Іович, доктор технічних наук, професор, Сумський державний університет, професор кафедри загальної механіки і динаміки машин

кандидатська,
05.02.09 – динаміка та міцність машин

14 грудня 2018 р.
о 13:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЛА, ауд. 213

ЛЬВОВ Геннадій Іванович - доктор технічних наук, професор, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", завідувач кафедри динаміки та міцності машин

текст відгуку

ГАДЯКА Володимир Григорович - кандидат технічних наук, ТОВ «Екогазінжиніринг» (м. Суми) технічний директор

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік

2014 рік