Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.01


з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

1

Смоленніков
Денис Олегович

Сумський державний університет, асистент кафедри управління

Організаційно-економічне забезпечення соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики

текст дисертації

текст автореферату

к.е.н., професор,

Жулавський Аркадій Юрійович,

Сумський державний університет, професор кафедри управління

кандидатська,

08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

03 липня 2017 о 13-00,

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор,

Попова Ольга Юріївна,

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, м. Покровськ, завідувач кафедри міжнародної економіки і маркетингу

текст відгуку

к.е.н., доцент,

Караєва Наталія Веніамінівна,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

текст відгуку
2

Дериколенко
Олександр Миколайович,

Сумський державний університет, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванн

Теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств

текст дисертації

текст автореферату

д.е.н., професор,

Божкова Вікторія Вікторівна,

Сумський державний університет, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю

докторська,
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

06 вересня 2017 о 13.00,
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор,

Захарченко Віталій Іванович,

Одеський національний політехнічний університет, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності

текст відгуку

д.е.н., професор,

Перерва Петро Григорович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», декан економічного факультету

текст відгуку

д.е.н., професор,

Чухрай Наталія Іванівна,

Національний університет «Львівська політехніка», проректор з наукової роботи

текст відгуку

3

Шашков Сергій Валерійович,

Публічне акціонерне товариство «Сумиобленерго», начальник відділу експлуатації будівель і споруд

Еколого-економічна оцінка об’єктів малої гідроенергетики

 

Текст дисертації

Текст автореферату
Дегтяренко Олександр Григорович, к.е.н., доцент, Сумський державний університет, доцент кафедри управління кандидатська, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 08 грудня 2017 р. о 13.00, за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор Лицур Ігор Миколайович, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», провідний науковий співробітник відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами

текст відгуку

 

к.е.н., доцент Ярова Інесса Євгенівна, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри економіки

текст відгуку
4 Юрченко Оксана Вікторівна, Сумський національний аграрний університет, старший викладач кафедри будівельного виробництва

Формування організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки дорожнього господарства

 

Текст дисертації

Текст автореферату
Нєсвєтов Олександр Олександрович, к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет, доцент кафедри фінансів кандидатська, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища 8 грудня 2017 р. о 1600, за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., професор, Мішенін Євген Васильович, Сумський державний університет, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

текст відгуку

 

к.е.н., доцент, Деділова Тетяна Вікторівна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, доцент кафедри економіки підприємства

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік

2014 рік