Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.01


з/п
ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

1

Нвосу
Джонатан Емека,

стажист кафедри управління Сумського державного університету

Оцінка впливу розвідки та видобутку нафти на довкілля та соціально-економічний розвиток регіону дельти Нігеру в Нігерії

текст дисертації

текст автореферату

к.е.н., доцент,

Швіндіна Ганна Олександрівна,

доцент кафедри управління, Сумський державний університет

кандидатська, 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

2 березня 2018 о 13.00,
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус М, ауд. 412

д.е.н., старший науковий співробітник,

Жарова Любов Валеріївна, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський університет Конкордія

текст відгуку

к.е.н., доцент

Кулакова Світлана Юріївна, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік