Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.04

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Вакал
Сергій Васильович,

Державне підприємство «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів», директор

Науково-теоретичні основи створення нових екологічно безпечних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив

текст дисертації

текст автореферату

Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор,

Мальований Мирослав Степанович,

Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування

докторська,
21.06.01 – екологічна безпека

16 лютого 2018 р.
о 13:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ)

текст відгуку

д.т.н., професор

Мандрик Олег Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ)

текст відгуку

д.т.н., професор

Внукова Наталія Володимирівна, завідувач кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків)

текст відгуку

2

Бахарєв
Володимир Сергійович,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, декан факультету природничих наук

Комплексна система екологічного моніторингу атмосферного повітря урбосистем

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Шмандій Володимир Михайлович,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри екологічної безпеки та організації природокористування

докторська,

21.06.01 – екологічна безпека

8 червня 2018 р.
о 12:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Адаменко Ярослав Олегович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ), завідувач кафедри екології

текст відгуку

д.т.н., професор

Петрук Василь Григорович,

Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця), директор інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля

текст відгуку

д.т.н., доцент

Гурець Лариса Леонідівна,

Сумський державний університет (м. Суми), доцент кафедри прикладної екології

текст відгуку

3

Гарбуз
Сергій Вікторович,

Національний університет цивільного захисту України, викладач кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій

Підвищення екологічної безпеки процесу вентиляції резервуарів з нафтопродуктами

текст дисертації

текст автореферату

к.мед.н., доцент,

Халмурадов Батир Данатарович,

Національний авіаційний університет, доцент кафедри цивільної та промислової безпеки

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека

29 червня 2018 р.
об 11:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., доцент

Третьяков Олег Вальтерович,

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова (м. Харків), професор кафедри водопостачання, водовідведення та очистки вод

текст відгуку

д.т.н., професор

Семчук Ярослав Михайлович,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ), завідувач кафедри безпеки життєдіяльності

текст відгуку

4

Васькіна
Ірина Валеріївна,

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної екології

Оцінка техногенного навантаження на придорожні екосистеми

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Пляцук Леонід Дмитрович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри прикладної екології

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека

29 червня 2018 р.
о 14:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Внукова Наталія Володимирівна,

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (м. Харків), завідувач кафедри екології

текст відгуку

д.т.н., професор

Петрушка Ігор Михайлович,

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів), завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, перший заст. директора інституту сталого розвитку імені В. Чорновола

текст відгуку

5

Безсонний
Віталій
Леонідович,

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, провідний інженер центру «Мегаполіс»

Підвищення екологічної безпеки поверхневих джерел водопостачання шляхом удосконалення басейнового принципу управління водними ресурсами

текст дисертації

текст автореферату

 

к.мед.н., доцент,

Халмурадов Батир Данатарович,

Національний авіаційний університет, м. Київ

доцент кафедри цивільної та промислової безпеки

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека
28 вересня 2018 р.
о 10:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Адаменко М.І., завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків)

текст відгуку

к.т.н., старший науковий співробітник

Проскурнін О.А., старший науковий співробітник лабораторії проблем формування та регулювання якості вод Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (м. Харків)

текст відгуку

6

М’якаєва
Ганна
Миколаївна,

Сумський державний університет, аспірант кафедри прикладної екології

Моделювання техногенного впливу об’єктів теплоенергетики на гідросферу

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Пляцук Леонід Дмитрович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри прикладної екології

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека

28 вересня 2018 
о 14:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Дмитриков Валерій Павлович,

професор кафедри технологій та обладнання переробних і харчових виробництв (Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава)

текст відгуку

к.т.н., доцент

Мельник Олена Сергіївна,

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров᾽я людини (Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка, м. Глухів)

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік