Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.04

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Вакал
Сергій Васильович,

Державне підприємство «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів», директор

Науково-теоретичні основи створення нових екологічно безпечних технологічних процесів виробництв фосфоровмісних добрив

текст дисертації

текст автореферату

Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор,

Мальований Мирослав Степанович,

Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування

докторська,
21.06.01 – екологічна безпека

16 лютого 2018 р.
о 13:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ)

текст відгуку

д.т.н., професор

Мандрик Олег Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ)

текст відгуку

д.т.н., професор

Внукова Наталія Володимирівна, завідувач кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків)

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік

2014 рік