Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.04

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Рой
Ігор  Олександрович,

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної екології

Підвищення екологічної безпеки питного водопостачання шляхом інтенсифікації процесу окислення органічних речовин

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Пляцук Леонід Дмитрович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри прикладної екології

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека

10 лютого  2017 р.
об 11:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Петрушка Ігор Михайлович, завідувач кафедри «Екологічної безпеки та природоохоронної діяльності», заступник директора, декан повної вищої освіти інституту «Екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола» (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Мельник Олена Сергіївна, завідувач кафедри «Безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів)

текст відгуку

2

Ємельянова
Дар’я Ігорівна,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», асистент кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики

Оцінка екологічної безпеки природно-техногенних об’єктів на основі інформаційно-методичного забезпечення

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Козуля Тетяна Володимирівна,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики

кандидатська,

21.06.01 – екологічна безпека

10 лютого  2017 р.
о 14:00 за адресою:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор

Адаменко М.І., завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків);

текст відгуку

к.т.н., доцент

Козій І.С., доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету

текст відгуку

3 Литвиненко
Андрій Володимирович,

Сумський державний університет, асистент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

Класифікація та пневмозбагачення сипких сумішей у гравітаційному пневмокласифікаторі

текст дисертації

текст автореферату

к.т.н., доцент,

Юхименко М.П.

Сумський державний університет, доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

кандидатська,

05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

03 березня  2017 р.

о 14:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н.,професор,

Цейтлін М.А., професор кафедри хімічної техніки та промислової екології (Національний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків)

текст відгуку

к.т.н., с.н.с,

Вакал Сергій Васильович, директор (Державне підприємство «Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів», м. Суми)

текст відгуку

4

Шабрацький
Сергій Володимирович,

Сумський державний університет, молодший науковий співробітник лабораторії грануляційного та масообмінного обладнання

Гідродинаміка газорідинних систем в реакторах з самоусмоктуючими перемішуючими пристроями

текст дисертації

текст автореферату

к.т.н.,професор,

Стороженко В.Я.

Сумський державний університет, професор кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв

кандидатська,

05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

03 березня  2017 р.

об 11:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Шапорев В. П., завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології (Національний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Тараненко Г. В., доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств (Східноукраїнський національний університет, м. Сєвєродонецьк)

текст відгуку

5

Лебедєва
Олена Сергіївна,

Харківський національний університет будівництва та архітектури, м.н.с. кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології

Захист атмосферного повітря від забруднення викидами сірководню з каналізаційних мереж

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Юрченко Валентина Олександрівна

Харківський національний університет будівництва та архітектури, завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності та інженерної екології

кандидатська,
21.06.01 – екологічна безпека

12 травня 2017 р.

об 11:00 за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Волошкіна Олена Семенівна, завідувач кафедрою охорони праці та навколишнього середовища (Київський національний університет будівництва і архітектури)

текст відгуку

д.т.н., доцент,

Сотник Микола Іванович, доцент кафедри прикладної гідроаеро-механіки (Сумський державний університет)

текст відгуку

6

Козуля
Марія Михайлівна,

Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем

Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня екологічної безпеки складних об’єктів

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Шаронова Наталія Валерійовна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем

кандидатська,
21.06.01 – екологічна безпека

1 червня 2017 р. об 11:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Адаменко Микола Ігорович, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Козій Іван Сергійович, доцент кафедри прикладної екології (Сумський державний університет)

текст відгуку

7

Білова
Марія Олексіїівна,

Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики

Системний аналіз еколого-соціально-економічних об’єктів для визначення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор,

Козуля Тетяна Володимирівна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики

кандидатська,
21.06.01 – екологічна безпека

1 червня 2017 р. о 14:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Внукова Наталія Володимирівна, професор кафедри екології (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Трунова Інна Олександрівна, доцент кафедри прикладної екології (Сумський державний університет)

текст відгуку

8

Яхненко
Олена Миколаївна,

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної екології

Екологічно безпечна утилізація фосфогіпсу у технологіях захисту атмосферного повітря

текст дисертації

текст автореферату

к.т.н.,

Черниш Єлізавета Юріївна

Сумський державний університет, докторант

кандидатська,
21.06.01 – екологічна безпека

2 червня 2017 р. о 10:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Вамболь Сергій Олександрович, завідувач кафедри «Прикладна механіка» (Національний університет цивільного захисту, м. Харків)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Мельник Олена Сергіївна, завідувач кафедри «Безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів)

текст відгуку

9

Барсукова
Ганна Володимирівна,

Сумський державний університет, інженер-програміст І категорії деканату ТеСЕТ

Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище при утилізації залізного купоросу виробництва пігментного двоокису титану

текст дисертації

текст автореферату

к.т.н., с.н.с.

Вакал Сергій Васильович

ДП "Сумський державний науково-дослідний інститут мінеральних добрив і пігментів", директор

кандидатська,
21.06.01 – екологічна безпека

2 червня 2017 р. о 14:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Вамболь Віола Владиславівна, професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки (Національний університет цивільного захисту України, м. Харків)

текст відгуку

к.т.н., доцент,

Мельник Олена Сергіївна, завідувач кафедри «Безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров’я людини» (Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів)

текст відгуку

10

Шкоп
Андрій Олександрович,

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Машинобудівник», м. Харків, директор

Закономірність процесів розділення шламових вод з полідисперсною твердою фазою в осаджувальних центрифугах

текст дисертації

текст автореферату

д.т.н., професор

Цейтлін Мусій Абрамович

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри хімічної техніки та промислової екології

кандидатська,
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

16 червня 2017 р. об 11:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Ц, ауд. 204

д.т.н., професор,

Атаманюк Володимир Михайлович, завідувач кафедри хімічної інженерії (Національний університет «Львівська політехніка»)

текст відгуку

д.т.н., доцент,

Ляпощенко Олександр Олександрович, доцент кафедри процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв (Сумський державний університет)

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік

2014 рік