Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.02

 

№ з/п ПІБ здобувача, місце роботи, посада Тема дисертації Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада Вид дисертації, спеціальність Дата, час і місце проведення захисту Відомості про офіційних опонентів

1

Рогоз
Владислав Миколайович

Сумський державний університет, молодший науковий співробітник кафедри наноелектроніки

Фізико-механічні властивості та мікроструктура покриттів на основі нітриду ніобію легованого Si та Al

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Погребняк Олександр Дмитрович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри наноелектроніки

кандидатська,
01.04.07 – фізика твердого тіла

23 лютого 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д. ф.-м. н., старший науковий співробітник

Онопрієнко Олексій Олексійович,

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України провідний науковий співробітник відділу фізичного матеріалознавства тугоплавких сполук

текст відгуку

д.ф.-м.н., професор

Пономарьов Олександр Георгійович,

Інститут прикладної фізики НАН України, завідувач лабораторії нелінійної динаміки іонних пучків відділу електростатичних прискорювачів

текст відгуку

2

Доброжан
Олександр Анатолійович

Сумський державний університет, асистент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Cтруктурні, оптичні і термоелектричні властивості плівок та наночастинок ZnO, CZTS, CZTSe для фото- і термоперетворювачів

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Опанасюк Анатолій Сергійович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

доктор філософії, професор

Чеонг Хеонсік

Соганський університет, професор кафедри фізики (м. Сеул, Південна Корея)

кандидатська,
01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем

23 лютого 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д. ф.-м. н., старший науковий співробітник

Сіпатов Олександр Юрійович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри технічної кріофізики

текст відгуку

д.ф.-м.н., старший науковий співробітник

Кукла Олександр Леонідович,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу «Оптоелектронних функціональних перетворювачів»

текст відгуку

3

Якущенко
Іван Володимирович

Сумський державний університет, молодший науковий співробітник кафедри наноелектроніки

Структурні характеристики та фізико-механічні властивості багатокомпонентних нітридних покриттів до і після іонної імплантації

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Погребняк Олександр Дмитрович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри наноелектроніки

доктор наук, професор

Йошихіко Такеда,

Національний інститут матеріалознавства, (м. Цукуба, Японія), лідер наукової групи «Фізична група фотонних та іонних пучків»

кандидатська,
01.04.07 – фізика твердого тіла

27 квітня 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д.ф.-м.н., професор

Пономарьов Олександр Георгійович,

Інститут прикладної фізики НАН України, завідувач лабораторії нелінійної динаміки іонних пучків відділу електростатичних прискорювачів

текст відгуку

д.ф.-м.н., старший науковий співробітник

Зубарєв Євгеній Миколайович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників

текст відгуку

4

Трощенко
Дар’я Сергіївна

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

Нерівноважна еволюційна термодинаміка фрагментації металів з урахуванням стохастичності

текст дисертації

текст автореферату

д. фіз.-мат. наук, професор

Хоменко Олексій Віталійович,

Сумський державний університет, професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

кандидатська,
01.04.07 – фізика твердого тіла

08 червня 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус БІЦ, ауд. 307

чл.-кор. НАН України, д. фіз.-мат. наук, професор

Татаренко Валентин Андрійович,

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, заступник директора з наукової роботи

текст відгуку

д. фіз.-мат. наук, професор

Козловський Михайло Павлович,

Інститут фізики конденсованих систем НАН України, головний науковий співробітник відділу статистичної теорії конденсованих систем

текст відгуку

5

Тищенко
Костянтин Володимирович

Сумський державний університет, асистент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

Електромеханічні властивості плівкових матеріалів на основі магнітних металів

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Проценко Іван Юхимович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

кандидатська,
01.04.07 – фізика твердого тіла

08 червня 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус БІЦ, ауд. 307

д.ф.-м.н., прoфесoр

Семенько Михайло Петрович,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри фізики металів

текст відгуку

д.т.н., прoфесoр

Береснєв В’ячеслав Мартинович,

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, професор кафедри матеріалів реакторобудування та фізичних технологій

текст відгуку

6

Шкурдода
Юрій Олексійович

Сумський державний університет, докторант кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики

Електрофізичні і магніторезистивні властивості несиметричних та гранульованих систем в умовах протікання твердофазних реакцій

текст дисертації

текст автореферату

д. фіз.-мат. наук, прoфесoр

Чорноус Анатолій Миколайович,

Сумський державний університет,

проректор із наукової роботи
докторська,
01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
28 вересня 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

чл.-кор. НАН України, д. фіз.-мат. наук, професор

Татаренко Валентин Андрійович,

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, заступник директора з наукової роботи

текст відгуку

д. фіз.-мат. наук, професор

Товстолиткін Олександр Іванович,

Інститут магнетизму НАН України, завідувач відділу фізики плівок

текст відгуку

д. фіз.-мат. наук, професор

Лепіх Ярослав Ілліч,

Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН України при Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова, директор

текст відгуку

7

Бадалян
Анна
Юріївна

Сумський державний університет, асистент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

Формування та режими руху ансамблів наночастинок в рамках статистичної теорії

текст дисертації

текст автореферату

канд. фіз.-мат. наук, доцент

Ющенко Ольга Володимирівна,

Сумський державний університет, доцент кафедри наноелектроніки

кандидатська,

01.04.07 – фізика твердого тіла

28 вересня 2018 о 12:00

за адресою: 40007, м. Cуми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д-р фіз.-мат. наук, професор

Прилуцький Юрій Іванович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри біофізики і медичної інформатики

текст відгуку

канд. фіз.-мат. наук, професор

Лобода Валерій Борисович

Сумський національний аграрний університет, професор кафедри енергетики

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік