Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.02

 

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Доброжан
Олександр Анатолійович

Сумський державний університет, асистент кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

Cтруктурні, оптичні і термоелектричні властивості плівок та наночастинок ZnO, CZTS, CZTSe для фото- і термоперетворювачів

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Опанасюк Анатолій Сергійович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри електроніки і комп’ютерної техніки

доктор філософії, професор

Чеонг Хеонсік

Соганський університет, професор кафедри фізики (м. Сеул, Південна Корея)

кандидатська,
01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем

23 лютого 2018 о 12:00
за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д. ф.-м. н., старший науковий співробітник

Сіпатов Олександр Юрійович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри технічної кріофізики

текст відгуку

д.ф.-м.н., старший науковий співробітник

Кукла Олександр Леонідович,

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, завідувач відділу «Оптоелектронних функціональних перетворювачів»

текст відгуку

 

2017 рік

2016 рік

2015 рік