Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради Д 55.051.02

 

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1

Олексієнко
Галина Андріївна

Сумський державний університет, молодший науковий співробітник кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

Мультигармонічні взаємодії у плазмово-пучкових супергетеродинних лазерах на вільних електронах із гвинтовими електронними пучками

текст дисертації

текст автореферату

д. ф.-м. н., професор

Лисенко Олександр Володимирович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

кандидатська,

01.04.01 – фізика приладів, елементів та систем

27 січня 2017 о 12:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д. ф.-м. н., професор

Шматько Олександр Олександрович,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри фізики НВЧ

текст відгуку

к. ф.-м. н.,

Бугай Олександр Миколайович,

Інститут прикладної фізики НАН України (м. Суми), заступник завідувача відділу ядерно-фізичних методів дослідження

текст відгуку

2

Ляшенко
Яків Олександрович

Сумський державний університет, доцент кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

Фазові переходи між кінетичними режимами межового тертя

текст дисертації

текст автореферата

д.ф.-м.н., професор

Хоменко Олексій Віталійович,

Сумський державний університет, професор кафедри прикладної математики та моделювання складних систем

докторська,

01.04.07 – фізика твердого тіла

27 січня 2017 о 12:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д.ф.-м.н., старший науковий співробітник

Браун Олег Михайлович,

Інститут фізики НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізичної електроніки

текст відгуку

д.ф.-м.н., професор

Татаренко Валентин Андрійович,

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу теорії твердого тіла

текст відгуку

д.ф.-м.н., професор

Соболь Олег Валентинович,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,завідувач кафедри матеріалознавства

текст відгуку

3

Кузнецов
Володимир Миколайович,

Інститут прикладної фізики Національної академії наук України, молодший науковий співробітник відділу радіаційної біофізики

Кристалічна структура та морфологія покриттів і матеріалів на основі нанорозмірних апатиту та брушиту під впливом фізико-хімічних факторів

текст дисертації

текст автореферата

член-кор. НАНУ,
д.ф.-м.н., професор,

Суходуб Леонід Федорович,

Сумський державний університет, завідувач кафедри біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії

кандидатська,

01.04.07 – фізика твердого тіла

24 березня 2017 р. о 12:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д.ф.-м.н., професор,

Зиман Золтан Золтанович,

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри фізики твердого тіла

текст відгуку

д.ф.-м.н., професор

Прилуцький Юрій Іванович,

навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри біофізики

текст відгуку

4

Костюк
Дмитро Миколайович,

Сумський державний університет, молодший науковий співробітник кафедри прикладної фізики

Фізичні властивості магнітних наночастинок у провідній матриці

текст дисертації

текст автореферата

д.ф. м.н., професор,

Проценко Сергій Іванович,

Сумський державний університет, декан факультету електроніки та інформаційних технологій

кандидатська,

01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

24 березня 2017 р. о 12:00

за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд. 236

д.ф.-м.н., професор,

Семенько Михайло Петрович,

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, професор кафедри фізики металів

текст відгуку

д.ф.-м.н., професор

Пономарьов Олександр Георгійович,

Інститут прикладної фізики НАН України, завідувач відділу фізики пучків заряджених частинок

текст відгуку

 

2016 рік

2015 рік