Звітно-статистична інформація

Звіт про роботу аспірантури та докторантури за 2017 рік. Форма 1-НК (Статуправління).