Наукові спеціальності

Шифр та назва наукової спеціальності Освітньо-наукова програма Ліцензований обсяг
017 Фізична культура та спорт Фізична культура та спорт 19
033 Філософія Філософія 15
051 Економіка Економіка 76
Економіка природокористування
Економічна теорія
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Міжнародне бізнес-адміністрування та бізнес-аналітика
061 Журналістика Журналістика 10
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 20
072 Фінанси, банківська справа та страхування Гроші, фінанси і кредит 46
Фінансове посередництво
073 Менеджмент Менеджмент організацій та адміністрування 61
Екологічний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю
075 Маркетинг Маркетинг 21
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво і торгівля 40
Біржова діяльність і торгівля
Підприємництво та інвестування
081 Право Право 21
091 Біологія Біологія 19
104 Фізика та астрономія Фізична електроніка та іонно-променеві методи обробки матеріалів 41
Фізика конденсованого стану
105 Прикладна фізика та наноматеріали Прикладна фізика та наноматеріали 23
113 Прикладна математика Прикладна математика 13
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки та інформаційні технології 21
132 Матеріалознавство Матеріалознавство 20
133 Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування 15
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15
161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія 10
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища 10
221 Стоматологія Стоматологія 20
222 Медицина Клінічна медицина (терапевтичний профіль) 121
Клінічна медицина (хірургічний профіль)
Профілактична медицина
Теоретична медицина
228 Педіатрія Педіатрія 22