Звітно-статистична інформація

Звіт про роботу аспірантури та докторантури за 2016 рік. Форма 1-НК (Статуправління).

Звіт про роботу докторантури за 2016 рік. Форма 1-НК (МОН України)