Наукові спеціальності докторантури

Шифр та назва спеціальності Інститут (факультет)
033 Філософія факультет ІФСК
051 Економіка ННІ ФЕМ імені Олега Балацького,
ННІ БТ «УАБС»
072 Фінанси, банківська справа і страхування ННІ БТ «УАБС»,
ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
073 Менеджмент ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
075 Маркетинг ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ННІ ФЕМ імені Олега Балацького
081 Право ННІ права
091 Біологія Медичний інститут
104 Фізика та астрономія факультет ЕлІТ
105 Прикладна фізика та наноматеріали факультет ЕлІТ
132 Матеріалознавство факультет ТеСЕТ
133 Галузеве машинобудування факультет ТеСЕТ
161 Хімічна технологія та інженерія факультет ТеСЕТ
222 Медицина Медичний інститу