Наукові спеціальності докторантури

Шифр та назва спеціальності

Інститут (факультет)

033 Філософія

факультет ІФСК

051 Економіка

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького,

ННІ БТ «УАБС»

072 Фінанси, банківська справа і страхування

ННІ БТ «УАБС»,

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

073 Менеджмент

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

075 Маркетинг

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

081 Право

ННІ права

104 Фізика та астрономія

факультет ЕлІТ

105 Прикладна фізика та наноматеріали

факультет ЕлІТ

132 Матеріалознавство

факультет ТеСЕТ

133 Галузеве машинобудування

факультет ТеСЕТ

161 Хімічна технологія та інженерія

факультет ТеСЕТ

222 Медицина

Медичний інститут