Загальний обсяг державного замовлення

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру СумДУ в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
1. 051 Економіка 1
2. 072 Фінанси, банківська справа та страхування 2
2. 081 Право 1
3. 133 Галузеве машинобудування 1
Всього 5

Кількість місць державного замовлення, виділеного МОН України для підготовки науково-педагогічних кадрів через докторантуру інших ЗВО в 2018 році

№ п/п Шифр спеціальності Назва спеціальності Кількість місць державного замовлення
НПУ ім. Драгоманова
1. 052 Політологія 1
Всього 1

 

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку докторів наук у 2017 році через докторантуру СумДУ – 1 особа.

Спеціальність підготовки через докторантуру Обсяг державного замовлення, осіб
072 – фінанси, банківська справа та страхування 1

Відповідно до законодавства України підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку докторів наук у 2016 році через докторантуру СумДУ – 5 осіб, через докторантуру інших ВНЗ – 3 особи.

Спеціальність підготовки через докторантуру

Обсяг державного замовлення, осіб

072 – фінанси, банківська справа та страхування

1

073 – менеджмент

1

161 – хімічні технології та інженерія

1

222 – медицина

2

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

035 – філологія

1

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

035 – філологія

 

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

061 – журналістика

1

Відповідно до законодавства України підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку докторів наук у 2015 році через докторантуру СумДУ – 6 осіб, через докторантуру інших ВНЗ – 4 особи.

Спеціальність підготовки через докторантуру

Обсяг державного замовлення, осіб

01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

1

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

1

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

1

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

1

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

1

14.03.01 – нормальна анатомія

1

Київський національний лінгвістичний університет

10.02.04 – германські мови

1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій

 

1

1

Чернівецький  національний університет імені Ю. Федьковича

23.00.02 – політичні інститути та процеси

1

Відповідно до законодавства України підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку докторів наук у 2014 році через докторантуру СумДУ – 3особи, через докторантуру інших ВНЗ – 2 особи.

Спеціальність підготовки через докторантуру

Обсяг державного замовлення, осіб

01.04.07 – фізика твердого тіла

1

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

1

14.03.01 – нормальна анатомія

1

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

09.00.09 – філософія науки

1

Запорізький національний університет

10.02.04 – германські мови

1

Відповідно до законодавства України підготовка докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку докторів наук у 2013 році – 7 осіб.

Спеціальність підготовки через докторантуру

Обсяг державного замовлення, осіб

01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем

-

01.04.04 – фізична електроніка

-

01.04.07 – фізика твердого тіла

2

05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

1

05.05.17 – гідравлічні машини та гідропневмоагрегати

-

05.13.06 – інформаційні технології

-

05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

-

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

1

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

-

08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища

-

14.01.03 – хірургія

1

14.01.10 – педіатрія

1

14.03.01 – нормальна анатомія

1

Відповідно до законодавства України підготовка аспірантів або докторантів понад державне замовлення здійснюється на підставі контрактів, укладених між вищими навчальними закладами, науковими установами та вступниками до аспірантури або докторантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.