29 жовтня 2015 р.

РІШЕННЯ
наукової ради СумДУ від 29 жовтня 2015 р. з питання
«Стан, проблеми та перспективи розвитку господарчо-договірної і грантової діяльності та оприлюднення результатів наукових досліджень на факультеті економіки та менеджменту»

Розглянувши питання «Стан, проблеми та перспективи розвитку господарчо-договірної і грантової діяльності та оприлюднення результатів наукових досліджень на факультеті економіки та менеджменту», наукова рада зазначає, що на ФЕМ протягом останніх років спостерігається тенденція до зниження обсягів фінансованої господарчо-договірної і грантової діяльності (2012 р. –171,2 тис. грн., 2013 р. – 164,7 тис. грн., 2014 р. – 95,3 тис. грн., 2015 р. (10 міс.) – 60,5 тис. грн.).

Державні та міжнародні грантові проекти щорічно виконуються лише на кафедрі економіки та БА, яка також у 2016 році розпочне виконувати спільний україно-литовський проект. У той же час вперше силами кафедр економічної теорії та управління укладено міжнародну грантову угоду зі Швейцарським національним науковим фондом із загальним плановим обсягом фінансування 41 тис. шв. франків (2015 р. – 29 тис. шв. франків, 2016 р. – 12 тис. шв. франків).

Господарські договори мають усі кафедри факультету, проте обсяги господарчо-договірної діяльності переважно забезпечуються кафедрами управління та економіки та БА.

Щорічно представниками кафедр факультету публікується в середньому 12 монографій і близько 300 наукових статей. Спостерігається позитивна тенденція щодо оприлюднення результатів наукових досліджень у виданнях, які реферуються БД Scopus: 2012 р. – 8 статей; 2013 р. – 14; 2014 р. – 27; 10 міс. 2015 р. – 28 (з них 15 проіндексовані БД Scopus). Найбільш активно публікуються у таких виданнях кафедри маркетингу та УІД, економіки та БА та економічної теорії. В той же час приблизно половина таких статей розміщено у журналі «Актуальні проблеми економіки», який має низькі науково-метричні показники. У виданнях, які індексуються одночасно БД Scopus та Web of Science публікації має тільки кафедра економіки та БА. Позитивною є динаміка публікацій у співавторстві з іноземними вченими. Незначною залишається кількість публікацій у співавторстві з представниками бізнесу.

 

З метою інтенсифікації розвитку господарчо-договірної та грантової діяльності, а також підвищення показників оприлюднення результатів наукових досліджень факультету економіки та менеджменту у виданнях, які індексуються БД Scopus та Web of Science

Наукова рада постановляє:

 1. Посилити роботу та здійснити організаційні заходи щодо участі наукових колективів факультету в підготовці проектних пропозицій для участі в конкурсах Horizon 2020, отримання інших міжнародних та державних грантів. При цьому всім кафедрам забезпечити системну роботу з науковцями всіх кафедр із формування заявок в рамках оголошених конкурсів на наукові грантові проекти шляхом, зокрема:

  • здійснювати інформаційний пошук грантових проектів за тематичними розділами, у тому числі міждисциплінарних;
  • організовувати роботу з закріплення за кафедрами тематичних розділів в рамках напрямів оголошених конкурсів на наукові грантові проекти;
  • готувати пропозиції проректору з наукової роботи щодо створення робочих груп з підготовки запитів на грантові проекти з урахуванням наукових напрямів підрозділу;
  • проводити системну роботу з формування заявок в рамках оголошених конкурсів;
  • здійснювати пошук партнерів для подання спільних заявок для участі в оголошених конкурсах, розміщення інформації про напрями наукової діяльності кафедр та пропозицій для проведення спільних досліджень в рамках конкурсів у межах інформаційних джерел для пошуку партнерів (портал учасників РП7, служба пошуку партнерів CORDIS, мережі наукових контактів LinkedIn, мережі NCPs& та ін.)

  Відповідальні: декан ФЕМ, завідувачі кафедр.
  Термін – постійно.

 2. Забезпечити у 2016 р. виконання господарчих договорів, державних та міжнародних грантів обсягом не менше ніж 500 тис. грн.
  Відповідальні: декан ФЕМ, завідувачі кафедр.
  Термін – протягом 2016 р.

 3. Вдосконалити існуючі рекламні матеріали про наукові розробки і послуги кафедр факультету для їх оприлюднення на сайті університету, національній і міжнародній мережах трансферу технологій, інших зовнішніх інформаційних ресурсах та їх поширення на підприємствах.
  Відповідальні: декан ФЕМ, завідувачі кафедр.
  Термін – 30.03.2016 р.

 4. Поширити позитивний досвід кафедр факультету щодо підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів і бізнес-планів на замовлення служб і підрозділів університету, спрямувавши його на отримання фінансування від зовнішніх замовників.
  Відповідальні: декан ФЕМ, начальник НДЧ, завідувачі кафедр.
  Термін – протягом 2016 р.

 5. Забезпечити виконання пункту 20 рішення вченої ради СумДУ щодо «Стану забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень на факультеті економіки та менеджменту» від 13 листопада 2014 року, при цьому надавати перевагу публікації результатів наукових досліджень:

  • у журналах, що індексуються одночасно БД Scopus та Web of Science з імпакт-фактором більше одиниці;
  • у співавторстві з іноземними вченими та представниками бізнесу.

  Відповідальні: завідувачі кафедр.
  Термін – постійно.

 6. За напрямами наукових досліджень факультету створити інформаційну базу журналів, які індексуються БД Scopus та Web of Science, зокрема, які публікують статті на безоплатній основі.
  Відповідальні: заступник декана ФЕМ з наукової роботи.
  Термін – 15.12.2015 р.

 7. Провести у погодженні з завідувачами кафедр цикл семінарів щодо навігації в БД Web ofScience, Scopus, SJR тощо з метою пошуку наукових журналів та статей за обраною тематикою та потенційних напрямів і партнерів для проведення спільних наукових досліджень.
  Відповідальні: начальник ЦНТІ, заступник декана ФЕМ з наукової роботи, завідувачі кафедр.
  Термін – 20.02.2016 р.

 8. З метою входження наукових журналів з економічного напряму, засновником яких є СумДУ, до БД Scopus та Web of Science, забезпечити виконання наказу ректора № 0541-І від 10.06.15 р. «Про підвищення рівня наукових журналів, що видаються в СумДУ», зокрема, у частині виконання таких вимог:

  • публікування в кожному номері не менше 50% статей англійською мовою;
  • публікування в кожному номері не менше 30% статей іноземних вчених (або вітчизняних вчених у співавторстві з іноземними вченими);
  • залучення до складу редакційних колегій видань вчених з індексом Гірша не нижче 4 у кількості не менше 30%.

  Відповідальні: начальник ЦНТІ, заступник декана ФЕМ з наукової роботи, завідувачі кафедр.
  Термін – 20.02.2016 р.

 

 

Голова наукової ради                                                                    А.М. Чорноус

 

Секретар наукової ради                                                               О.Г. Залога