План роботи наукової ради на 2017-2018 н.р.

ПЛАН
роботи наукової ради СумДУ на 2017-2018 навчальний рік

28 вересня 2017 р.

1. Завдання щодо підвищення рівня наукових, науково-методичних та інших конференцій, які проводяться університетом, зокрема у частині розширення географії учасників, індексування матеріалів науково-метричними базами даних тощо.

Доповідач: Артюхов А.Є. – начальник ЦНТЕІ.

2. Звіти докторантів 1-го і 2-го року підготовки.

Доповідачі: заступники директорів і деканів з наукової роботи.

Відповідальний: Циганюк Д.Л. – завідувача ВДА.

26 жовтня 2017 р.

1. Підсумки участі студентів СумДУ у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2016/17 н.р. та основні заходи щодо підвищення результативності участі у 2017/18н.р.

Доповідач: Горбатенко. Д.С. – голова НТСА.

2.  Обговорення проекту «Положення про організацію захисту прав інтелектуальної власності у СумДУ».

Інформація: Артюхова А.Є. – начальник ЦНТЕІ.

23 листопада 2017 р.

1. Результати виконання держбюджетних наукових робіт та науково-технічних розробок молодими вченими (за участі представника МОН України).

Доповідачі: наукові керівники НДР,

Відповідальний: Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

2. Формування пропозицій щодо обсягів прийому у докторантуру і аспірантуру на 2018 рік.

Доповідач: Циганюк Д.Л. – завідувач ВДА.

28 грудня 2017 р.

1. Результати виконання держбюджетних НДР.

Доповідачі: директори інститутів та декани факультетів,

Відповідальний: Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

25 січня 2018 р.

1. Результати конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР та рекомендація їх до виконання починаючи з 2018 року.

Доповідач: Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

2. Звіти голів спеціалізованих вчених рад.

Доповідачі: голови спеціалізованих вчених рад.

22 березня 2018 р.

1. Проблеми та перспективи участі факультету ІФСК у конкурсному відборі проектів держбюджетних НДР та підвищення рівня оприлюднення результатів наукових досліджень.

Доповідач: Медвідь О.М. – декан факультету ІФСК,

Комісія: Артюхов А.Є. – начальник ЦНТЕІ, Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

2. Звіти стипендіатів та рекомендації кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Доповідачі: заступники директорів і деканів з наукової роботи.

Відповідальний: Горбатенко. Д.С. – голова НТСА.

26 квітня 2018 р.

1. Стан, проблеми та перспективи розвитку центрів колективного користування науковим та технологічним обладнанням у СумДУ.

Доповідач: Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

2. Стан та основні завдання з розвитку наукової грантової діяльності у СумДУ.

Доповідач:. Артюхов А.Є. – начальник ЦНТЕІ.

24 травня 2018 р.

1. Затвердження результатів 1-го етапу конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР.

Доповідач: Курбатов Д.І. – начальник НДЧ.

2. Завдання щодо розвитку у СумДУ наукових напрямів із економіки та сучасних бізнес-технологій та впровадження результатів відповідних наукових досліджень і розробок.

Доповідачі: Васильєва Т.А. – директор ННІ ФЕМ ім.. О.Балацького, Д’яконова І.І. – директор ННІ БТ «УАБС»

27 червня 2018 р.

1. Виконання плану роботи і рішень наукової ради та затвердження плану роботи на 2018/19н.р

Інформація: Чорноуса А.М. – проректора з наукової роботи.

Примітка: На засіданнях наукової ради при необхідності розглядатимуться й інші питання, у тому числі наступні:

– обговорення проектів Положень;

– затвердження тематик НДР кафедр, що виконуються у межах робочого часу ПВС;

– стан, проблеми і перспективи розвитку наукової діяльності у структурних підрозділах;

– рекомендації робіт окремих вчених та колективів для участі у конкурсах.

 

Голова наукової ради                                                                                 А.М. Чорноус

Секретар наукової ради                                                                             Н.Ю. Голишева