Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Результати участі у ВКСНР по роках
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Направлено робіт
на ІІ тур
155 174 195 203 227 227 224 236 261 282 301
Призових місць, в т.ч. 38 42 49 53 65 59 54 74 87 85 107
перших - 8 14 16 18 12 13 21 20 17 23
других - 15 11 22 23 20 21 21 34 29 41
третіх - 19 24 15 24 27 20 32 33 39 43

 

Дипломи І ступеня за напрямами:

 1. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – Черкас Ірина Юріївна, Ф-31/1у, Опенько Кароліна Вячеславівна, Ф-31/1у (керівник Плікус І.Й.);
 2. Військові науки – Немикін Дмитрій Вячеславович, КМ-41 (керівник Дерев’янчук А.Й.);
 3. Державне управління (економічний напрям) – Cамофалова Ольга Андріївна, М-31/1у (керівники Теліженко О.М., Жулавський А.Ю.);
 4. Державне управління (юридичний напрям) – Петрівна Людмила Сергіївна, П-43а (керівник Кунцевич М.П.);
 5. Електроніка – Коваленко Олег Віталійович, ЕП-31 (керівники Проценко С.І., Чешко І.В.);
 6. Електротехніка та електромеханіка - Іванов Сергій Олександрович, ЕТм-51, Ігнатова Оксана Ігорівна, ЕТм-51 (керівник Романовський В.І.);
 7. Електротехніка та електромеханіка – Єрмоленко Андрій Сергійович, ЕТм-61, Гришко Сергій Павлович, ЕТм-61 (керівник Петровський М.В.);
 8. Інформатика та кібернетика – Приходченко Роман Сергійович, ІНм-61
  (керівники Довбиш А.С., Москаленко В.В.);
 9. Маркетинг, управління персоналом і економіка праці – Пігуль Павло Володимирович, МК-31, Данько Ангеліна Сергіївна, МК-31 (керівник Біловодська О.А.);
 10. Машинознавство - Смирнова Катерина Василівна, ФЕм-51 (керівник Погребняк О.Д.);
 11. Машинознавство – Мартинов Андрій Ігорович, МТм-61, Перерва Валентина Іванівна, МТ-41 (керівники Берладір Х.В., Говорун Т.П.);
 12. Машинознавство – Басов Богдан Сергійович, ІМ-51
  (керівники Криворучко Д.В., Коротун М.М.);
 13. Машинознавство – Кармаза Андрій Іванович, ТМм-62 (керівники Іванов В.О., Ващенко С. М.);
 14. Машинознавство - Медвідь Артем Миколайович, ГМм-51 (керівник Липовий В.М.);
 15. Менеджмент – Юла Юрій Станіславович, М-31/1у (керівники Грищенко В.Ф., Грищенко І.В.);
 16. Нафтова та газова промисловість - Старинський Олександр Євгенович, ХМм-61, Демяненко Марина Миколаївна, КМм -51 (керівники Павленко І.В., Ляпощенко О.О.);
 17. Підприємництво – Кальченко Світлана Олексіївна, ПЕм-61 (керівник Карінцева О.І., Коваленко Є.В.);
 18. Транспорт (економіка транспорту та звязків) – Шиян Андрій Сергійович, Е-41/1у (керівники Мельник Л.Г., Маценко О.М.);
 19. Управління проектами – Корінченко Дмитро Віталійович, УПм-51
  (керівник Євдокимова А.В.);
 20. Фізика – Павлюк Максим Олександрович, ФЕ-31 (керівник Денисов С.І.);
 21. Фізика – Салогуб Анна Олександрівна, ФЕм-61 (керівник Опанасюк А.С.);
 22. Філософські науки – Яненко Євгеній Сергійович, ПР-41 (керівник Теліженко Л.В.);
 23. Юридичні науки – Бехтер Євгенія Віталіївна, П-32а (керівники Деревянко Б.В.).

Дипломи ІІ ступеня за напрямами:

 1. Актуальні питання співробітництва з ЄС – Новакова Катерина Володимирівна, МЕм-61а (керівник Макаренко М.І.);
 2. Банківська справа – Рягузова Анастасія Олександрівна, БСмз-61а (керівник Крухмаль О.В.);
 3. Біологічні науки – Чернецький Ігор Володимирович, ЛС-402 (керівник Бергілевич О.М.);
 4. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – Джолос Тетяна Валентинівна, ОА-32 (керівник Бурденко І.М.);
 5. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит – Ярош Юлія Вікторівна, ОА-32
  (керівник Савченко Т.Г.);
 6. Гендерні дослідження – Лагута Марія Вячеславівна, ЖТ-31 (керівник Садовнікова О.П.);
 7. Гірництво - Ведмедера  Володимир Сергійович, ХМм-51 (керівник Артюхов А.Є.);
 8. Гроші, фінанси і кредит – Ковтун Світлана Валеріївна, Фм-62а (керівник Кремень В.М.);
 9. Двигуни та енергетичні установки – Краснюкова Катерина Володимирівна, Км-51 (керівник Бондаренко Г.А.);
 10. Державне управління (юридичний напрям) – Рагуліна Юлія Михайлівна, Ю-41 (керівник Семенов В.М.);
 11. Електричні машини та апарати – Бокоч Микола Михайлович, СУм-61, Гусєв Дмитро Ігорович, СУм-61 (керівник Кулінченко Г.В.);
 12. Електроніка – Овруцький Анатолій Сергійович, ЕПм-61 (керівник Пазуха І.М.);
 13. Електроніка – Данильченко Петро Сергійович, ЕП-41 (керівник Опанасюк А.С.);
 14. Енергетика – Родимченко Тетяна Сергіївна, Км-61 (керівник Ванєєв С.М.);
 15. Інтелектуальна власність – Дігтяр Анна Олексіївна, Юм-63 (керівник Логвиненко М.І.);
 16. Інформатика та кібернетика – Сусік Аліна Олександрівна, ІНм-61 (керівник Лавров Є.А.);
 17. Інформатика та кібернетика – Ковган Роман Сергійович, ЕСм-51(керівники Борисенко О.А., Маценко С.М.);
 18. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація - Каба Євгенія Олександрівна,
  ІТм -51
  (керівник Лавров Є.А.);
 19. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація – Бахмач Микола Валентинович,
  ІТм -51
  (керівник Лавров Є.А.);
 20. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація – Лістратенко Катерина Олександрівна, СУм -51 (керівник Кулінченко Г.В.);
 21. Інформаційні технології – Лебедка Анна Віталіївна, ІТм-51 (керівники Лавров Є.А., Шендрик В.В.);
 22. Історичні науки - Дігтяр Анна Олексіївна, Юм-63 (керівник Дегтярьов С.І.);
 23. Маркетинг, управління персоналом і економіка праці – Якушко Тетяна Віталіївна, Е-32а (керівники Сотник І.М., Карпіщенко О.І.);
 24. Математичні методи, моделі в економіці – Миненко Сергій Володимирович, ЕКм-61а (керівник Синявська О.О.);
 25. Машинознавство – Біловол Катерина Олегівна, ФЕм-61 (керівник Погребняк О.Д.);
 26. Машинознавство – Охріменко Віктор Олександрович, МТ-31 (керівник Гапонова О.П.);
 27. Машинознавство – Шулумей Антон Володимирович, Хм-51 (керівник Арсеньєв В.М.);
 28. Металургія - Охріменко Віктор Олександрович, МТ-31 (керівник Гапонова О.П.);
 29. Обробка матеріалів у машинобудуванні – Лісовенко Антон Вікторович, ТМ-62 (керівники Залога В.О., Шаповал Ю.В.);
 30. Профілактична медицина – Смородська Ольга Миколаївна, ЛС-202 (керівник Сміянова О.І.);
 31. Романо-германські мови і літератури – Коваль Тетяна Юріївна, ПР-31 (керівник Єгорова О.І.);
 32. Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні – Бахмач Микола Валентинович, ІТм-61 (керівники Лавров Є.А., Шендрик В.В.);
 33. Cистеми автоматизованого проектування та комп'терного моделювання в машинобудуванні - Ведмедера Володимир Сергійович, ХМм-51, Бойко Павло Геннадійович, ПМ-31 (керівник Артюхов А.Є.);
 34. Світове господарство і міжнародні економічні відносини – Бут Марина Миколаївна, МЕм-61а (керівник Петрушенко Ю.М.);
 35. Соціальні комунікації – Обельчак Юлія Сергіївна, ЖТсз-51с (керівник Ткаченко О.Г.);
 36. Теоретична медицина – Свириденко Діана Юріївна, ЛС-304 (керівник Гарбузова В.Ю.);
 37. Фізика – Лісовенко Маргарита Олександрівна, ФЕм-61 (керівник Погребняк О.Д.);
 38. Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції – Ведмедера Володимир Сергійович, ХМм-51, Кремнєв Олександр Васильович, ХМм-61
  (керівник Артюхов А.Є.);
 39. Хімічні технології - Ведмедера  Володимир Сергійович, ХМм-51, Кремнєв Олександр Васильович, ХМм-61 (керівник Артюхов А.Є.);
 40. Цивільна оборона – Москаленко Владислав Вікторович, Ю-51 (керівник Куліш А.М., Солонар А.В.);
 41. Юридичні науки – Стеблянко Аліна Володимирівна, Юм-63 (керівники Бурбика М.М., Рєзнік О.М.).

Дипломи ІІІ ступеня за напрямами:

 1. Безпека життєдіяльності – Лего Катерина Володимирівна, ТСм-61 (керівник Фалько В.В.);
 2. Біологічні науки – Ажар Анна Валентинівна, СМ-304 (керівник Суходуб Л.Ф.);
 3. Видавнича справа та редагування – Теницька Дарія Сергіївна, ЖТ-51
  (керівник Подоляка Н.С.);
 4. Державне управління (юридичний напрям) – Єременко Анатолій Олександрович, Ю-31 (керівники Куліш А.М., Кобзєва Т.А.);
 5. Державне управління (юридичний напрям) – Овчаренко Наталія Миколаївна, ВЛм-61 (керівники Бурбика М.М., Рєзнік О.М.);
 6. Державне управління (юридичний напрям) – Шапошниченко Анастасія Андріївна, Е-31к (керівник Кузьмін Д.В.);
 7. Державне управління (економічний напрям) – Колесніченко Дар’я Сергіївна, М-42, Мінченко Галина Дмитрівна, ДСмз-51 (керівники Древаль О.Ю., Павленко О.О.);
 8. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища – Чудеса Єлизавета Геннадіївна, М-42ан (керівник Галинська Ю.В.);
 9. Економіка та управління підприємствами – Кальченко Світлана Олексіївна, ПЕм-61, Безсмертна Карина Валеріївна, ПЕм-61 (керівники Таранюк Л.М., Кубатко О.В.);
 10. Електричні машини та апарати – Осадчій Микола Олександрович, СУм-61 (керівник Толбатов В.А.);
 11. Електроніка - Шумакова Марина Олегівна, ЕПм-51 (керівник Однодворець Л.В.);
 12. Електротехніка та електромеханіка – Гришко Сергій Павлович, ЕТм-61, Гаврилюк Владислав Станіславович, ЕТ-31 (керівник Волохін В.В.);
 13. Енергетика – Лисенко Інна Володимирівна, Км-51 (керівник Бондаренко Г.А.);
 14. Інформатика та кібернетика - Лук’янихін Олег Вадимович, ПМ-41
  (керівник Фильштинський Л.А.);
 15. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація – Приходченко Роман Сергійович, ІНм-61 (керівник Берест О.Б.);
 16. Інформаційні технології – Яковенко Анастасія Андріївна, ІТм-51 (керівник Лавров Є.А.);
 17. Клінічна медицина – Гарбузова Єлизавета Антонівна, ЛС-404 (керівники Атаман О.В., Дубовик Є.І.);
 18. Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англ. мовою) – Бумейстер Ліна Володимирівна, ЛС-402 (керівник Ярмоленко О.С.);
 19. Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англ. мовою) – Джімох Мері, ЛС-319, Уваквем Набуе, ЛС-319 (керівник Кучма Н.Г.);
 20. Маркетинг, управління персоналом і економіка праці – Данилюк Юлія Миколаївна, МК-31 (керівник Сагер Л.Ю.);
 21. Машинознавство – Буранич Володимир Володимирович, ЕП-31 (керівник Гончаров О.А.);
 22. Машинознавство – Рибальченко Іван Сергійович, ГМм-51 (керівник Матвієнко О.А.);
 23. Машинознавство – Павленко Аліна Павлівна, Км-61 (керівник  Калінкевич М.В.);
 24. Машинознавство – Тимченко Дар’я Василівна, КМм-61 (керівники Гудков С.М., Дейнека А.В.);
 25. Металургія – Мартинов Андрій Ігорович, МТм-61 (керівники Берладір Х.В., Дядюра К.О.);
 26. Металургія – Ніколаєнко Андрій Сергійович, МТ-31 (керівник Гапонова О.П.);
 27. Нафтова та газова промисловість - Старинський Олександр Євгенович, ХМм-61, Люшніченко Марія Павлівна, ХМ -31 (керівники Настенко О.В., Ляпощенко О.О.);
 28. Обробка матеріалів у машинобудуванні – Агеєва Єлізавета Андріївна, ВІ-31 (керівники Некрасов С.С., Довгополов А.Ю.);
 29. Переклад – Лазуткіна Юлія Андріївна, ПР-51 (керівник Дегтярьова Л.І.);
 30. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка - Чуркін Сергій Миколайович ТМм-62 (керівники Скиданенко М.С., Родін І.С.);
 31. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка - Яковенко Анастасія Андріївна, ІТм-51 (керівник Лавров Є.А.);
 32. Романо-германські мови і літератури – Лащ Ксенія Сергіївна, ПРм-61
  (керівники Кобякова І.К., Куліш В.С.);
 33. Cистеми автоматизованого проектування та комп'терного моделювання в машинобудуванні - Манжаров Володимир Олександрович, КМ-31 (керівник Гудков С.М.);
 34. Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення – Воропай Роман Олександрович, ТМ-41к (керівники Залога В.О., Динник О.Д.);
 35. Телекомунікації – Тихонова Анастасія Святославівна, ТК-41 (керівники Борисенко О.А., Маценко С.М.);
 36. Транспорт (економіка транспорту та звязків) – Гайтина Марія Вікторівна, Е-41/1у (керівник Маценко О.М.);
 37. Фізичне виховання та спорт – Леоненко Катерина Олександрівна, ОА-31 (керівник Петренко Н.В.);
 38. Філософські науки - Чирков Сергій Юрійович, ПР-41 (керівник Козинцева Т.О.);
 39. Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції – Захарченко Дарія Олександрівна, МК-41 (керівник Біловодська О.А.);
 40. Хімічні науки – Салогуб Анна Олександрівна, ФЕм-61 (керівник Манжос О.П.);
 41. Цивільна оборона – Москаленко Максим Миколайович, ЕП-41к (керівник Бурик І.П.);
 42. Юридичні науки – Грунченко Анастасія Анатоліївна, П-32, Северин Ярослав Вікторович, П-32 (керівник Деревянко Б.В.)
 43. Юридичні науки – Василенко Алла Іванівна, П-43а (керівники Завгородня В.М.,
  Кунцевич М.П.).